Українська книга. Нова література

Неабияке задоволення приносять нові книги, які надходять до бібліотеки. Це радість для всіх - як для бібліотекарів, так і для мешканців міста! Адже кожна нова книга – це завжди подія та нове знайомство. Це яскраві видання на будь-який смак для читачів різних вікових груп.

Золочівська міська бібліотека ім. І. Франка пропонує вам мозаїку новинок: «Українська книга. Нова література»

/Files/images/2021/зображення_viber_2021-07-28_15-14-16-833.jpg

Адамик О.В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України: монографія / О.В. Адамик. – Тернопіль: Крок, 2013. – 298 с.

Айвазян О.Б. Бібліотеки Поділля ( друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): монографія / О. Айвазян.- Камянець- Подільський: Видавець: ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 256 с.

Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України.– Львів: ПАІС, 2018.– 244 с.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 473 с.

Асаул А.М. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності: навч.посібник/ А.М. Асаул, М.П. Войнаренко, Н.А.Пономарьова.– Хмельницький: ІНТРАДА.– 2009.– 486 с.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія / Р.Ф. Бруханський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 384 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 (січень-березень) 2016рік : науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 147 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 2 (квітень-червень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ,2016.– 197 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 3 (липень-вересень) 2016рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ,2016.– 147 с.

Ведерніков М.Д Мотивування персоналу: навчальний посібник / М.Л. Ведерніков, О.Г. Гарват, О.О.Чернушкіна і ін.– Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А.2014.– 254 с.

Вовк С.В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств: монографія / С.В. Вовк, І.Б.Аванесова .– Тернопіль: підручники і посібники, 2014.– 208 с.

Войнаренко М. П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки / М.П.Войнаренко, Т.Г.Рзаєва.– Хмельницький: ХНУ, 2008. – 284 с.

Войнаренко М.П. Обери здоровя – обери життя! Посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям/ М.П. Войнаренко, М.Є.Скиба, Л.Е. Байдич, Л.М.Дунецт. – Київ: Т-во "Знання» України, 2207. – 108 с.

Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України / М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, В.Р.Філінюк.– Київ: Логос,1999. – 259 с.

Войнаренко М. П. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку: монографія / М.П. Войнаренко, Л.М.Білорусець, В.С. Ченаш.– Хмельницький: ХНУ, 2006.– 135 с.

Войнаренко М. П. Управління матеріально-технічним забезпеченням ( менеджмент постачально-збутових процесів): навч. посібник/ М.П. Войнаренко.– Хмельницький: ХДУ,2003.- Ч.1.– 111с.

Войнаренко М. П. Стимулювання праці у сфері туризму: монографія / М. Войнаренко.– Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2010.– 196 с.

Герц А.А. Правознавство: навчальний посібник / А.А.Герц, С.Й. Кравчук.– Хмельницький університет управління та права, 2017.– 279 с.

Дзісян Я.І. Соціально-економічні перетворення в Україні наприкінці 80 на початку 90- х років ХХ ст.– Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 264 с.

Десятнюк О.М. Домінанти мінімізації податкових втрат: монографія / О.М. Десятнюк, М.М.Фільо.– Тернопіль: ТНЕУ,2015.– 262с.

Желюк Т.Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монографія / Т.Л. Желюк.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 512 с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№1). Березень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139 с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№2). Червень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139 с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№3). Вересень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 367 с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№4). Грудень,2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016 .– 481 с.

Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств, щодо необоротних активів: монографія / З.-М.В. Задорожний, Л.Г. Семеген, Л.І. Богуцька .– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 237 с.

Збірник праць.Т.10: Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України: ТНЕУ, 2015.– 211 с.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т.О. Кізима .– Київ: Знання, 2010.– 431с.

Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія/ О.В. Кнейслер.– Київ: Центр учбової літератури, 2012.- 416 с.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку аналізу та аудиту в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2005.– 320 с.

Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори: монографія / А.І.Крисоватий.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2010. – 248 с.

Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія/ А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська.– Київ: Центр. Учбової літератури, 2013 с. – 260 с.

Крисоватий А.І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: монографія/ А.І. Крисоватий, В.М.Мельник, Т.В.Кошук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 236 с.

Куриляк В.Є. Менеджмент: між цивілізаційні і міжкультурні основи: монографія / Віталіна Куриляк.– Київ: Кондор, 2010.– 482 с.

Літинська В.А. Управління кар’єрою персоналу: навч. посібник / В.А.Літинська.– Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А.,2015.– 188 с.

Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: монографія / В.П.Мартинюк.– Київ: Кондор,2011.– 326 с.

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічних розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / Г.Л. Монастирська.– Тернопіль: економічна думка ТНЕУ, 2010.– 464 с.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 182 с.

Наукова західного регіону України ( 1990-2010).– Львів: ПАІС,2011.– 672 с.

Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013 .– 416 с.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 504 с.

Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монографія / В.В. Письменний.– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка»,2011.– 196 с.

Популях І. Головні економічні теорії: історичний огляд / І.Популях.– Львів,2015.– 156 с.

Психологія і суспільство.–2015. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 140 с.

Психологія і суспільство.–2015. №2(60).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 150 с.

Психологія і суспільство.–2015. №3(61).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 124 с.

Психологія і суспільство.–2015. №4 (62).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 132 с.

Психологія і суспільство.–2016. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 138 с.

Психологія і суспільство.–2016. №2(64), Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 134 с.

Психологія і суспільство.–2016.– №3(65), Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 130 с.

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 402 с.

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография.– Київ: Кондор, 2011.– 352 с.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія.– Київ: Кондор,2012.– 376 с.

Рудакевич О.М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід: монографія Т.О. Рудакевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 456 с.

Рудакевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження: монографія / Олег Рудакевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 352 с.

Світ фінансів. Випуск 1,2015 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 208 с.

Світ фінансів. Випуск 2,2015рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 178 с.

Світ фінансів. Випуск 3(48),2016рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 194 с.

Світ фінансів. Випуск 4,2016рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 184 с.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 256 с.

Сидорович О.Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консесуари і конфлікти / О. Сидорович.– Тернопіль: Економ.думка ТНЕУ, 2015.– 432 с.

Скиба М.Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, Г.В.Красильникова.– Хмельницький: ХНУ, 2009.– 219 с.

Скиба М.Є.Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості/ М.Є.Скиба, М.П. Войнаренко, Л.Е.Байдич, Л.М. Дунець.– Хмельницький: ННУ, 2009.– 115 с.

Собко О.М. Інтелектуальний капітал і корекція вартості підприємства: монографія / О.М.Собко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 444 с.

Станіславова Л.Л. Стилістика художнього тексту/ Л.Л. Станіславова.– Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – 350 с.

Сталий розвиток аграрно індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення / За ред. д.е. професора А. І. Крисоватого.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 440 с.

Тиркало Р.І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи, зростання / Р.І. Тиркало, Н.М. Ткачук.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 328 с.

Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія / Оксана Тулай.- Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 416 с.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2010.- 432 с.

Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільсько-господарських підприємств: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 452 с.

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 332 с.

Фурман А.В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія / Анатолій Фурман.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 272 с.

Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: монографія / Анатолій Фурман, – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 328 с.

Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст.: монографія / Ольга Царик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 426 с.

Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей: монографія / Сергій Шандрук.– Тернопіль: Економічна думка,2015.– 357 с.

Кiлькiсть переглядiв: 48

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.