Віртуальні виставки

Віртуальна виставка – порівняно новий вид інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів. Вона є синтезом традиційного книжкового і новітнього електронного способів презентації інформації.
Мета такої виставки – публічна інтернет-презентація різних видів документів. Віртуальна виставка мобільна, компактна, містка і є актуальним провідником у великому потоці інформації. Кожний користувач має можливість ознайомитись з зовнішнім видом документів та розгорнутою анотацією. Дякуючи використанню сучасних інформаційних технологій віртуальна виставка діє 24 години на добу.

Бажаємо приємного перегляду:

************

2020

Найкращі новинки літератури

2020

березень

/Files/images/2020/3/завантаження (1).jpg

Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі [Текст] / Віктор Горобець. – Київ: Парлам. вид-во, 2019. – 440 с.

Книга Віктора Горобця "Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі" розповідає про одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії - Гетьмана Лівобережжя України в 1663-1668 роках Івана Брюховецького. Життя яскравого представника доби так званої Руїни, його політичну, військову і дипломатичну діяльність репрезентовано на широкому історичному тлі, у контексті хитросплетеної взаємодії різноманітних чинників і впливів - внутрішніх, зовнішніх, об’єктивних, суб’єктивних, закономірних і алогічних. Звертаючи увагу на незаперечні здобутки, так і очевидні втрати й помилки реґіментаря, наголос робиться не на їхньому засудженні чи виправданні, а намаганні зрозуміти причини такого становища та його впливу на перпективи Козацької держави.

Видання адресується науковцям, викладачам, студентам історичних факультетів, усім, хто цікавиться історією України.

/Files/images/2020/3/img658_1_61.jpg

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелегенція в русі опору 196-1980-х років[Текст] / Георгій Касьянов. - 2-ге вид., випр і доповн. – Київ: ТОВ "Видавництво "Кліо"", 2019. – 248 с.

Книжку присвячено подіям, пов'язаним із виникненням і розвитком руху протесту в 1960-1980-х роках. У центрі уваги автора - протистояння української інтелігенції та радянської держави. Спроби національно-культурного відродження 1960-х років і його придушення, формування опозиції режимові, політичні течії в дисидентському русі, «український самвидав», репресії проти інакодумців, правозахисний рух - усі ці проблеми розглянуто в контексті загальної еволюції тоталітарної системи до її занепаду. Для істориків, політологів, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

/Files/images/2020/3/unnamed (5).jpg

Богдан Хмельницький. Походи Богдана Хмельницького[Текст]/ І.А.Коляда, Ю.В.Сорока. - Харків:ТОВ"СИНИЦЯ", 2019. - 224с.

Богдан Хмельницький справжній син свого народу, засновник Української козацької держави, гетьман Війська Запорозького. Ігор Коляда у творі «Богдан Хмельницький» та Юрій Сорока — «Походи Богдана Хмельницького» розкажуть про Великого Гетьмана, завдяки якому все українство виступило єдиною, як ніколи, силою в боротьбі за національне визволення. Перемоги під Жовтими водами, Корсунем, Зборовом та поразка під Берестечком. Діяльність Богдана Хмельницького не тільки визначила долю України, а й вплинула на тогочасне європейське життя.

/Files/images/2020/3/img068_2_129.jpg

Ave. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського [Текст] / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – 1- ше вид. - Київ: ТОВ "Українська прес-група", 2018. – 680 с.

Що Ви знаєте про Гетьмана Скоропадського та його час? І чому це знання необхідне? Чому історія 100-річної давнини, така важлива для нас, опинилася на маргінесі? Як відновити розірваний зв'язок часів? Спадкоємцями якої політичної традиції ми є? Потрібно дати відповіді на ці запитання. Книга "Ave..." - про "загублену" українську аристократію. Коли повернеться жива пам'ять про Гетьмана, про Василя Вишиваного (Вільгельма Габсбурга), про полковника Петра Болбочана... - це буде маркером справді вільного народу. Наблизимо цей час?

Коковалець Є . Причини до історії Української Революції [Текст] / Євген Коновалець. – Івано-Франківськ: ТОВ Лілея -НВ", 2018. – 95 с.

Праця Є. Коновальця є цінним історичним джерелом, в якому уважний читач віднайде чимало маловідомих сюжетів з політичної історії "київських" Січових стрільців, про їхню участь у перипетіях боротьби за владу в Києві, придушення антидержавного заколоту в Києві та бої проти більшовицьких військ, повстання проти гетьмага П. Скоропадського.

Голод 1946-1947 рр. в Україні: колективна память[Текст]/ Збірник свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцистичних статей; упоряд. І.В. Марочко; За матеріалами О.М. Веселої, В.Я. Веселова; Наукове ред, передмова, вступні статті: В.І.Марочко, А.І.Бондарчук.- Київ: Видавець М.Ю.Мельник, 2019. - 1176с.

Збірник матеріалів усної історії та краєзнавчої публіцистики є першим в Україні археографічно-меморіальним виданням, яке безпосередньо відтворює причини, обставини та соціально-демографічні наслідки повоєнного голоду 1946–1947 рр. в Україні. Структура збірника представлена археографічно-оглядовою передмовою, науково-аналітичними статтями про особливості голодоморів в українських селах та містах 1920–40-х рр., меморіально-біографічною розповіддю про подвижницьку діяльність О.М.Веселової, глибокими роздумами очевидця голодного лихоліття А.І.Бондарчука, колекцією спогадів і публіцистичними матеріалами, упорядкованими за адміністративно-територіальним принципом. Збірка є виразником національної пам’яті. Для істориків, краєзнавців, музейних працівників, людей доброї волі.

Історія Української Православної Церкви [Текст] / Дмитро Гордієнко, Віталій Клос, Юрій Мицик, Ірина Преловська; худож.-оформлювач М. С. Медор. – Харків : Фоліо, 2019. – 244 с.

У виданні подається історія Української Православної Церкви з часів напівлегендарної проповіді апостола Андрія Первозваного на берегах Чорного моря й Дніпра та хрещення Київської Руси князем Володимиром Великим до сьогодення, коли вирішилося важливе для духовності нашого народу питання про незалежну Українську Церкву. Автори книги, українські історики й богослови, використовуючи історичні та церковні документи різних часів, доводять правомірність надання Томосу Українській Православній Церкві Вселенською (Константинопольською) Патріархією, яка є Церков'ю-Матір'ю Української Церкви.

Історія європейської ментальності[Текст]/ За редакцією Петра Дінцельбахера. 2-е видання, доповнене/ Пер. з нім. Володимир Камянець. - Львів: Літопис, 2019. - 632с.

Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, “свого” й “чужого”, простору i часу тощо. Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фахівців – істориків, культурологів, етнологів, – але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.

Шаповал Ю.І. Мить історії: 366 мініатюр про людей і події[Текст]/ Юрій Шаповал. - Київ: Парлам. вид-во, 2019. - 400с.

Книга "Мить історії: 366 мініатюр про людей і події" відомого українського історика Юрія Шаповала є результатом його подвижницької науково-популяризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра – це філігранний есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений ­мудрим, часом іронічним, поглядом автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому – і в доборі матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому літературному стилі. Кожній мініатюрі відповідає один день календаря, що додає книжці додаткової внутрішньої динаміки та інтриги.

Юрій Шаповал винайшов своєрідний, дотепний спосіб оживити історію, зробити її фактом нашого повсякдення, прив’язати до свого життєвого досвіду кожного слухача (а тепер і читача), надати їй особливої приватності.

Ерікен Т.Г. Сміття і люди. Зворотній бік споживання[Текст]/ Томас Гілланд Еріксен; пер. з норвезьк. - Київ: Ніка-Центр, 2019. - 224с.

Книжка всесвітньо відомого норвезького вченого-антрополога Томаса Гілланда Еріксена «Сміття і люди» — це розгляд різних аспектів співіснування людської ойкумени та світу відходів. Попри свою назву, це зовсім не екологічна розвідка й не інструкція порятунку світу від забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття як невід’ємну рису людського способу існування. Мало хто знає зазвичай, скільки реально сміття ми виробляємо. Мало кому відомо, що під час створення одиниці більшості пластикових предметів продукується більший об’єм відходів, аніж об’єм самої тієї речі. Усвідомити і відчути реальність сучасного виробництва та, що головне, споживання – ось те, що пропонує нам Еріксен, і, звичайно ж, пуститись у роздуми разом із ним. У цій книжці ідеться про загальнолюдську відразу до всього гидкого, а також про те, що ми робимо у мінливих обставинах, аби утримувати цей темний — і смердючий — бік життя подалі від себе. Та насамперед ідеться про те, як позбутися сміття, перетворивши його при цьому на щось корисне. А ще автор згадує одну з найболючіших проблем сучасності – засмічення мізків. Як завжди, книжки Еріксена відрізняє дуже особистісний підхід, підхід пересічної людини з своїми уподобаннями і відразами, яка з цікавістю дивиться на світ навкруги і намагається зрозуміти, що і як там влаштовано. Автор робить екскурс у історичне розуміння поняття «сміття», відкриваючи іноді факти, що дивують читача. Він аналізує чистоти і нечистоти, як і що ми викидаємо, метаморфози їжі, часом сягаючи узагальнень щодо хаосу та порядку, зупиняється на розмитості меж і замкненому колу кругообігу сміття у нашому житті. Книжці притаманна прониклива авторська інтонація та м’який гумор, що вдалося зберегти і донести до нас перекладачці. Розрахована на широке коло читачів.

Вюллер Т. Що таке час[Текст]/ Трюльс Вюллер; пер. з норвезьк. - Київ: Ніка-Центр, 2018. - 160с.

До царини наукових інтересів норвезького вченого Трюльса Вюллера належать: фізична, філософська, екзистенціальна, соціальна та історична дійсність часу, і в своїй книжці він якомога різнобічніше висвітлює питання: «що таке час?» Але відверто попереджає: не варто чекати на нього однозначної, ба навіть чіткої відповіді. Час керує нашим життям. Усе на світі відбувається в часі – від минулого через теперішнє й у майбутнє. Але що таке час? Без зайвої полемізації та з великою відданістю предметові автор малює збалансовану картину теперішнього стану розуміння проблеми у світлі як філософії, так і фізики, антропології, історії, літератури та релігії та ілюструє свої роздуми ситуаціями з повсяк-денного життя.

Книжка написана простою, але яскравою мовою, тож здатна зацікавити кожного, хто звик замислюватися над різними проявами нашого буття.

Вусик О. С. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд[Текст]/ О.С. Вусик; за ред. докт. філолог. наук, проф. . А. М. Поповського. - Вид.2-ге, доповн. - Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2019. - 576с.

Словник складає різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Це плід багаторічної праці автора — письменника. Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-словесників, учнівську та студентську молодь, усіх, хто небайдужий до розвитку рідної мови.

Булаховський К.А. Цікаве мовознавство[Текст] / К.А. Булаховський. - 2-ге вид., переробл. і розшир. - Львів: Апріорі, 2019. - 200с.

Пропонована книжка запрошує читача в неймовірний і чарівний світ мовознавства. У ній ви дізнаєтесь, що таке мова, скільки мов на світі, якими можуть бути мови цивілізацій інших планет, як розшифрували єгипетські ієрогліфи та багато іншого. Значну увагу приділено українській мові – нашому з вами духовному багатству. Крім української, згадано десятки інших мов, наведено багатий ілюстративний матеріал, у тому числі призабуту українську лексику, приклади з фольклору та художньої літератури. Видання адресоване учням, батькам, учителям, студентам, викладачам, усім, хто цікавиться мовними питаннями.

Габбард Д.Перша невідкладна допомога своїми руками. Що робити, якщо швидка не поспішає[Текст]/Джеймс Габбард; пер. з англ. Я. Лебеденка; худ. Studio Urge. - . Харків: КСД, 2019. - 336 с.

Карета швидкої не завжди швидка. Затори на дорогах, аварії, складні погодні умови — чимало ситуацій можуть затримати лікарів, на яких ми так чекаємо. Але навіть секунда зволікання деколи коштує потерпілому життя. Що робити, коли поруч немає фахівця-медика і необхідно надати першу допомогу собі чи іншій людині? Хапати посібник Джеймса Габбарда, сімейного лікаря із 30-річним досвідом. Він має бути в кожній аптечці, поруч із бинтом і знеболювальним.

Костенко Т.М. Дитина з порушенням зору[Текст]/ Т.М.Костенко.- Київ: Літера ЛТД, 2019. - 40с.

Ця книжка призначена для батьків, які стикаються з проблемою порушення зору в дитини — вродженим або набутим, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Для того щоб дитина, попри ці проблеми, зростала і розвивалась, як усі інші, батькам потрібно багато знати про зір, функції ока, вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога. Як підготувати таку дитину до навчання в школі, як правильно вибрати навчальний заклад? На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді у цій книжці. Крім того, автори надають спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі тяжких порушень і куди звертатися по допомогу.

Чеботарьова О.В. Дитина із церебральним паралічем[Текст]/ О.В. Чеботарьова, Л.В.Коваль, Е.А. Данілавічютє. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 40с.

Це видання адресоване батькам дітей із церебральним паралічем (ДЦП) корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. У нашій країні, та й загалом у світі, вже набуло великого досвіду з лікування, навчання і виховання дітей із ЦП. Визначальною умовою залишається комплексна взаємодія психолога, вчителя та батьків учня для досягнення бажаногоефекту. Від того, наскільки вчасною буде корекційна допомога, залежить подальша доля дитини. Тому автори книги дають відповіді на найактуальніші запитання батьків, розповідають про допомогу дитині, рекомендують різні методики корекції та навчання дітей із церебральними паралічем.

Чеботарьова О.В. Дитина із синдромом Дауна[Текст]/ О.В. Чеботарьва, І.В. Гладченко. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 48с.

Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі — знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Автори пояснюють, який потенціал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.

Батлер-Боудон Т.50 видатних тфорів. Філософія[Текст]/ Том Батлер -Боудон; Пер. з англ. Н. Лавської. - Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2019. - 456с.

Понад 2000 років філософія була найкращим провідником у досвід людського буття та справжньої природи реальності. Від Аристотеля, Платона, Епікура, Конфуція, Цицерона та Геракліта в античні часи до раціоналістів XVII століття — Декарта, Лейбніца та Спінози, від великих діячів ХХ століття — Жана-Поля Сартра, Жана Бодріяра та Симони де Бовуар до сучасних мислителів — Майкла Сендела, Пітера Сінгера та Славоя Жижека, книга «50 видатних творів. Філософія» знайомить з основними працями, які сформували філософію як дисципліну та справили відчутний вплив на реальний світ. Для широкого кола читачів

Далай-Лама Книга радості: вічне щастя в мінливому світі[Текст]/ Далай-Лама, Туту Десмонд, Абрамс Дуґлас; перекл. з англ. Т. Микитюк. - 2-ге вид. - Харків: Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. - 400с.

Світові духовні лідери, лауреати Нобелівської премії миру, Далай-лама і Десмонд Туту діляться секретами, що допоможуть поглянути на себе і власне життя по-новому. Автори навчать, як досягти духовної гармонії, розкажуть про причини виникнення негативних емоцій і про те, як давати їм раду.

Радість закладено в кожному з нас, це почуття не залежить від соціального статусу, матеріального добробуту, сім’ї чи кар’єри. Стань щасливішим уже сьогодні!

Бланк С. Священна книга стартапера, Як збудувати успішну компанію[Текст]/ Стів Бланк, Боб Дорф; пер. з англ. Наталія Валевська. - Київ : Наш формат, 2019. - 512с.

Диплом MBA і досвід роботи в успішній компанії не гарантують, що ви створите стартап, який не загнеться за рік. Чому? Тому що стартап-середовище мінливе, й у ньому не спрацьовують правила, за якими функціонують великі компанії. Вам потрібен зовсім інший підхід, і про нього розповідають Стів Бланк і Боб Дорф. Вони дають покрокові рекомендації, як виявляти «своїх споживачів»', розробляти мінімально життєздатний продукт, тестувати його на реальній аудиторії та вносити зміни, перш ніж пропонувати цей продукт широкому загалові.

Особливість цієї книжки в тому, що автори розглядають створення як онлайн-стартапів, так і стартапів із фізичними каналами розповсюдження.

Єргович М. Жертвам сниться велика воєнна перемога. Журналістські хроніки (1993-1995)[Текст]/ Міленко Єргович; пер. із хорватської Ірини Маркковької . - Київ, Вид. дім "Комора", 2019. - 432с.

До книги «Жертвам сниться велика воєнна перемога» увійшли написані впродовж 1993—1995 років есе, нариси та воєнні замальовки про війну у Боснії і Герцеговині або про події, які безпосередньо чи опосередковано стосувались цієї війни. Змальовані автором картини, на перший погляд, видаються ірреальними, страхітливими, болючими, демонструючи усе, як є, без прикрас чи виправдань. Проте книга водночас сповнена надією. Надією на те, що рано чи пізно війна закінчиться, вигнанці повернуться додому, а жертви зможуть віднайтиспокій.

Мартін Дж. Р. Вогонь і кров. За триста років до "Гри престолів". ( Історія Таргарієнів )[Текст] / Джордж Р.Р. Мартін; Пер. з англ. Н. Тисовської; Художник Даг Вітлі. - Київ: КМ-БУКС, 2019. - 672с.

Під пером славнозвісного автора "Пісні льоду й полум'я" оживає захоплива історія Таргарієнів. За кілька століть до подій "Гри престолів" дім Таргарієнів, який з-поміж повелителів драконів єдиний пережив Руїну Валірії, обрав собі за резиденцію Драконстон. "Вогонь і кров" оповідає історію цього дому від часів легендарного Ейгона Завойовника, творця Залізного трону, й аж до громадянських воєн, які мало не призвели до розколу династії.

Що насправді відбувалося під час Танку драконів? Чому відвідувати Валірію після Руїни стало смертельно небезпечно? Які найгірші злочини Мейгора Лютого? Як жилося у Вестеросі, коли в небі панували дракони? Це лише декілька питань з тих, на які відповідає літопис, укладений ученим мейстром Цитаделі та проілюстрований Дагом Вітлі.

"Вогонь і кров", що за масштабами не поступається "Історії занепаду й загибелі Римської Імперії" Едварда Гіббона, це перший том вичерпної двотомної хроніки Таргарієнів, яка дозволить читачеві по-новому поглянути на мінливу, частенько криваву, але незмінно яскраву історію Вестеросу.

Джордж Мартін - американський письменник, автор світових бестселерів, зокрема всесвітньо відомої серії книг "Пісня льоду й полум'я", за мотивами якої триває вихід не менш популярного серіалу "Гра престолів". Прийнято вважати Мартіна сучасним майстром фантастики, а його романи вже перекладено багатьма мовами та регулярно отримають престижні нагороди і премії.

Карпачов Д. Як дати дитині все без грошей і звязків[Текст]/ Дмитро Карпачов .- Київ: "Агенція "ІРІО", 2019. - 256с.

Книга «Як дати дитині все без грошей і зв’язків» — це 7-тижневий тренінг, який поліпшить ваші стосунки з дитиною, навчить вас взаємодіяти, чути свою дитину і розуміти її. Вправи, наведені в кожному розділі, допоможуть закріпити навички усвідомленого батьківства та виведуть вас на новий рівень відносин в сім’ї та в суспільстві. Батьки бажають своїй дитині тільки кращого: щоб вона стала успішною та реалізувалася в житті. Але чи думають вони, що найкраще саме для їх дитини? У той час як вони реалізують свою потребу в званні кращого батька, їхні діти «страждають» від батьківського виховання та заборон.

Гілберт М. Черчиль. Біографія[Текст] / Мартін Гілберт/ Пер. з англ. Я. Войтко, Р.Ладохіна. - Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2019. -888с.

Робота визнаного біографа Мартіна Ґілберта з представлення світові Великого Англійця посідає особливе місце серед подібних видань. В основу книги, що вперше виходить українською мовою, покладено факти, відібрані з багатьох дослідницьких джерел та ретельно проаналізовані автором, а також відомості, надані Рендольфом - сином Вінстона Черчилля. Щира й неупереджена розповідь дає змогу зрозуміти, як формувався світогляд цієї людини, як відбувалося його становлення як політика, якими були життєві цінності й пріоритети, чим довелося жертвувати заради торжества демократії. Читачам цікаво буде довідатися також про особисте життя та зовсім не політичні захоплення відомого англійця, якого завжди впізнавали за характерним жестом пальцями у вигляді латинської букви "V", що символізує перемогу.

Ґордер Ю. Світ Софії.[Текст] :роман про історію філософії / Юстейн Ґордер; перекл. з норвезької Налії Іваничук. - Львів: Літопис, 2019. - 536с.

Світ Софії витримав декілька десятків перевидань у Норвегії, перекладений в 63 країнах світу, в тому числі в США та Японії. Роман Юстейна Ґордера — світовий бестселер: найбільшим успіхом користується в Німеччині, Франції, Іспанії, Канаді та Польщі. Понад 45 мільйонів читачів придбали книжку, а чимало з них створили Клуби прихильників Світу Софії. Світ Софії — це роман про історію філософії. Головна героїня – чотирнадцятирічна дівчинка Софія знаходить у поштовій скриньці листа від загадкового філософа, в якому лише два запитання «Хто ти?» і «Звідки взявся світ?». Саме ці питання завжди цікавили людство. З них і почалася мандрівка дівчинки у світ філософії, починаючи від мислителів Стародавньої Греції і аж до філософів сучасності. Захоплююча мандрівка інтелекту і уяви дає чудову нагоду читачеві різного віку подорожувати слідами великих мислителів, відкриваючи таємниці загадкового та багатозначного світу Софії, Світу Мудрості. Юстейн Ґордер народився 1952 року в Осло, Норвегія. Тривалий час викладав філософію, відтак присвятив себе творчій роботі письменника. Автор загальновідомих у Норвегії та у всьому світі книг «Світ Софії», «Vita Brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Авґустина», «Різдвяна містерія», «Помаранчева дівчинка», «У дзеркалі, у загадці», «Таємничий пасьянс», «Донька директора цирку», «Замок в Піренеях». Юстейн Ґордер є лауреатом багатьох престижних міжнародних літературних премій.

Грабовський С. Геніїпроти ідіотів: Алгоритми української історії[Текст]/ СергійГабовський. - 3-тє вид. перероб. і доповн. - Київ: Видавничий дім "Стилос", 2019. - 448с.

Що реально внесла Україна у світову колиску талантів та досягнень? Ким та чим насправді варто пишатися нашому народові? Хто вони – ті генії, які є нашою славою? Україна в цьому сенсі досі «невідома самій собі», вона живе в полоні міфів, котрі утворюються як прихильниками «Сходу», так і «Заходу». Водночас спроби офіційного визначення «великих українців» обходять увагою багатьох унікальних особистостей, народжених на наших теренах. Тільки нині вони повертаються з багаторічного забуття, щоби постати перед нами в усій величі свого таланту. Про них – достойників світового рівня, яких Україна дала людству, про наші багаті здобутки та втрачені можливості – ця науково-популярна книга.

Гриневич В. Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941. [Текст]/ В. Гриневич .- 2-ге вид., змін. і допов. - Київ: HREC PRESS, 2019. - 492с.

У книзі «Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 1939-1941», Владислав Гриневич розповідає про змову Сталіна і Гітлера, що призвела до великої війни в Європі, та про те, який вплив це справило на українське суспільство. На основі раніше утаємничених документів компартії, радянських спецслужб, щоденників, мемуарів і наукових досліджень автор доводить, що в реакціях вагомої частини населення воєнні кампанії РСЧА в Західній Україні, Західній Білорусії, країнах Балтії, Фінляндії, Бессарабії та Північній Буковині сприймалися як «червоний імперіалізм», загарбницькі і несправедливі. Масковане гаслом «звільнення єдинокровних братів» приєднання західноукраїнських територій та їх радянізація стали продовженням розпочатої 1920 року інкорпорації України до складу СРСР. Цей процес супроводжувався терором та ідеологічною індоктринаці-єю. Однак сформувати гомогенне суспільство з єдиною радянською ідентичністю комуністичній владі не вдалося. Переживши Голодомор і репресії, Україна залишилася слабкою ланкою в Червоній імперії. Як зазначає Гриневич, осмислення доби сталінських анексій у Східній Європі може допомогти краще зрозуміти природу нинішньої російсько-української війни та різних моделей пам'ятання минулого.

Пратчетт Т . Чоротворці[Текст]: роман/ Террі Пратчетт; пер. з англ. Анастасії Коник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. - 344с.

Чаротворці» — третій роман підциклу «Ринсвінд» із серії «Дискосвіт» Террі Пратчетта.

Жив собі якось восьмий син восьмого сина і був він, як повелося на Дискосвіті, чарівником. Дивним чином у нього теж народилося восьмеро синів, і наймолодшому, Койнові — чарівникові в квадраті — судилося стати джерелом магії, чаротворцем. Завдяки цьому юному хлопцеві стара магія Дискосвіту, що вже потрохи вивітрювалася, тепер відродилася і набула небаченої сили. Утім, нездорові чаротворчі амбіції та диктатура магії можуть бути небезпечними та навіть руйнівними й загрожувати цілісності світобудови. Рятувати світ та протистояти супермогутньому чаротворцеві Койну береться чарівник-невдаха Ринсвінд разом із вправною геройкою Коніною і сповненим ентузіазму героєм-початківцем Найджелом. А допомагатиме відчайдухам капелюх архіректора, що за довгі роки спілкування з видатними чарівниками став окремою, і треба сказати — харизматичною, особистістю.

Михайлишин І.Я. Танець смерті: Щоденник добровольця батальйону "Донбас"[Текст]/ Ігор Михайлишин; худож. - оформлювач О.А, Гугалова-Мєшкова. - Харків: Фоліо, 2019. - 315с.

Ігор Михайлишин — доброволець, піаніст, юрист. Музикант-аматор, грав на Майдані у грудні 2013 року. До лав добровольчого батальйону «Донбас» НГУ потрапив у червні 2014 року. Взяв позивний «Піаніст». У серпні 2014 року опинився в гущі Іловайського котла у протистоянні зі збройними силами РФ. Після вимушеної ка­пітуляції провів 119 днів у полоні. Згодом повернувся на фронт у складі батальйону «Донбас-Україна» ЗСУ. Після закінчення військового контракту здобуває профе­сійну музичну освіту в Київському інституті музики імені Р. Глієра.

«Танець смерті» — музичний твір Ф. Ліста, який для Ігоря симво­лізує війну, боротьбу добра і зла, якій немає кінця. У цій конфронтації доля однієї людини є настільки мізерною, що її просто не помічаєш. Але якщо придивитись, побачиш віддзеркалення глобальної баталії

у внутрішньому світі людини. Єдине, що врятує від загибелі, — постій­ний рух. Рух є умовою життя. Умовою розвитку. Умовою перемоги

Вільчинський О.К. У степу під Авдіївкою[Текст]/ Олесандр Вільчинський; худож.-оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. - Харків: Фоліо, 2019. - 187с.

Виявляється, навіть у п’ятдесят три багато чого можна відчути

вперше, особливо, якщо ти вперше в житті потрапив на війну, до того ж добровільно…» Це про одного з головних героїв цієї книжки, бійця з позивним Луїс, у цивільному житті він був Роман Данилюк, працівник обласного архіву, який пішов захищати батьківщину, незважаючи на вік та слабке серце… Він та його побратими опинилися неподалік тієї самої легендарної «авдіївської промки». Вони тут, у степу, – штурмова рота та окрема тактична група. Тут у них перевалочний пункт, склад та лазарет в одному.

І тут у них життя – із братерством, довгими філософськими бесідами, симпатіями і надіями. Вони всі різні. І їх єднає одне: «за плечима їхня база, побратими, Україна», а перед ними – «мішки з піском і шлагбаум… влада тьми, морок і Мордор…». І якщо вони не потрапляють на передову - то передова приходить до них...

Вдовиченко Г. П. Пів'яблука. Інші пів'яблука[Текст]: роман/ Галина Вдовиченко. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.- 472с.

«Пів’яблука. Інші пів’яблука» — історія жіночої дружби, що дозволить читачеві поглянути на звичні речі по-новому, оповідь про долі чотирьох подруг — таких різних, але однаково близьких. Одного разу вони знаходять незвичайний сувенір. Те, що спершу здавалося просто цікавою іграшкою, починає у дивовижний спосіб змінювати життя жінок, виконуючи найпотаємніші бажання кожної з них… Знахідка стане початком нових пригод, вона покаже, чого насправді бажають подруги. Хто зміг створити цей шедевр? І чому майстер Пінзель, найзагадковіший галицький скульптор XVIII століття, що далі помітніше впливає на тих, хто живе у XXI столітті? Дізнайтесь усі таємниці, прочитавши цю чудову книжку.

Романи «Пів’яблука» та «Інші пів’яблука», з якими свого часу дебютувала Галина Вдовиченко, — вперше під однією обкладинкою, у новій авторській редакції.

Ільченко О. Місто з химерами[Текст]: роман/ Олесь Ільченко. - 2-ге вид., перероб. і допов.- Київ: Вид.дім"КОМОРА", 2019.- 264с.

Роман Олеся Ільченка «Місто з химерами» дозволяє повернутись в часі і зануритись у життя Києва початку ХХ століття: зазирнути за лаштунки театру Соловцова, зустріти Ларису Косач в Музеї старожитностей, випити гарячого шоколаду в кафе «Семадені», поспостерігати за будівництвом Миколаївського костелу і навіть політати аеропланом разом із Ігорем Сікорським. Уважні читачі й читачки дізнаються про загадки життя відомого будівничого Владислава Городецького і разом з героями роману отримають можливість розкрити головну таємницю Києва. Що означає «зловісний трикутник»? Чому його було створено? Що знаходиться в центрі цього трикутника? Чому небезпека чатує над старим містом і чи справді вона вже в минулому?

Кідрук М. Заради майбутнього[Текст]: оповідання/ Макс КІдрук. - Харків: Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. - 304с. : іл.

«Ця книга не про ядерну зиму, тотальне винищення людства чи який-небудь інший апокаліпсис. «Заради майбутнього» — це збірка різних історій. Ну, тобто реально різних. Більшість написано задовго до виходу книги, найдавніші — ще 2011-го, і лише три з десяти — «Р61», «Знову і знову» та «Заради майбутнього» — опубліковано вперше. Решта були надруковані у різноманітних колективних збірках і журналах (і щось мені підказує, що мало хто з вас читав їх усі). У збірці є все: горор, техно, містика, гостросоціальні та гумористичні оповідання. Не раз упродовж читання у вас паморочитиметься голова від зміни настрою та темпу оповіді. Але зрештою хороша збірка оповідань, на мою думку, якраз і має вражати своєю неоднаковістю, інакше це вже буде не збірка, а… Неважливо.

Кідрук М. Твердиня[Текст]: роман/ Макс КІдрук. - Харків: Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. - 560с.

Багато поколінь намагалися розгадати загадку загубленого міста інків Паїтіті. Згідно з легендами, саме в ньому старовинні племена заховали найбільші запаси золота. П’ятеро друзів вирушають на пошуки цього таємничого міста і, як не дивно, знаходять його. Та чи вони перші, хто доклав зусиль для того, щоб легко розбагатіти? Вони ще не знають, що з цих місць ніхто не повертався живим…

Кокотюха А. Чорний ліс: роман/ Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 219. - 304с.

У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти та поляками. Головний герой - колишній міліціонер, зек, радянський диверсант - мусить розібратися в тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета - зрозуміти, на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках.

Курков А. В. Різдвяний сюрприз[Текст]: оповідання, роман/ Андрій Курков; пер. з рос. В.С.Бойка, Є.М.Тарнавського; худож.-оформлювач О.А.Гугалова-Мєшкова. - Харків: Фоліо, 2029. - 715с.

До цієї книжки увійшли два різдвяні оповідання Андрія Куркова — «Різдвяний сюрприз» та «Моя улюблена різниця» — і великий роман «Шенгенська історія».

...21 грудня 2007 року опівночі Литва приєдналася до Шенгенського простору. У цю ніч три молоді пари, які подружилися на рокфестивалі, зібралися на хуторі Пієнагаліс, щоб відсвяткувати «Шенгенську ніч» і поділитися одне з одним планами на майбутнє. Інґрида та Клаудіюс говорили про свій переїзд до Лондона, Андрюс і Барбора збиралися до Парижа, а Рената і Вітас — до Італії. Вони не знали, чим їм доведеться там займатися, і навіть припустити цього не могли, проте довіряли Європі і були впевнені, що вона їх не підведе...

Портников В. Дзвони Майдану[Текст]/ Віталій Портников.- Харків: "Глобус", 2018. - 502с.

"Дзвони Майдану" є закінченням трилогії, що її започаткувала 2010 року "Богородиця у синагозі" та повела далі 2012 року "Тюрма для янголів2. Книжка охоплює тексти політичної публіцистики, написані упродовж жовтня 2011-го січня 2018 років.

Браун Д. Втрачений символ[Текст]: роман / ден Браун; пер. з англ. В. Горбатька. - 2-ге вид.- Харків: Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. - 608с.

Інтелектуальний трилер із карколомним сюжетом, у якому сюрпризи очікують на кожному повороті!;Роберта Ленґдона, символознавця з Гарварду, терміново запрошують прочитати лекцію в будинку Капітолію у Вашинґтоні. Але замість вишуканої публіки професор знаходить п’ять таємничих символів, витатуйованих на відрізаній руці його наставника — масона Пітера Соломона. Ленґдон опиняється в центрі подій за лаштунками одного з найвпливовіших міст Америки. Усе, що здавалося знайомим, перетворилося на сповнений тіней таємний світ, у якому масонські секрети та доти невідомі одкровення неначе ведуть до однієї надзвичайної та неможливої правди.;Інколи потрібно змінити лише кут зору, щоб побачити світло.

Кіз Д. Таємнича історія Біллі Міллігана[Текст]: роман/ Деніел Кіз; пер. з англл. О. Стусенко. - 3-тє вид. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного Дозвілля", 2019. - 512с.

Вперше в українському перекладі! Цього ранку він прокинувся від того, що лягаві вдерлися в будинок і звинуватили у зґвалтуванні трьох жінок. Але він впевнений, що не робив цього! Принаймні не пам’ятає. Але чому? Можливо, якась із двадцяти трьох особистостей, що мешкали у його свідомості, замовчувала цей факт? Психіатри ще не стикалися з такою хворобою. Чи скоїв Мілліган усі ці злочини, чи він талановитий актор, який пошив усю Америку в дурні? Таємнича історія, яка ґрунтується на реальних подіях. Деніел Кіз майже два роки особисто спілкувався з Біллі у психіатричній лікарні, а також з усіма, хто був причетний до цієї загадкової справи. Саме з нотаток, які автор робив під час зустрічей, і складено культову книжку, яка назавжди змінила уявлення світу про внутрішнє «я» людини.

Кізі К. Над зозулиним гніздом[Текст]/ Кен Кізі; Пер. з англ. Наталі Тисовської. - Київ: КМ -БУКС, 2018. -448с.

На початку 1960-х, під час навчання в університеті, Кен Кізі кілька місяців підробляв санітаром у психіатричному відділенні однієї з лікарень. Саме там, на нічних змінах, він почав писати свій дебютний роман — «Над зозулиним гніздом». Очима індіянця-напівкровки Вождя Бромдена, якого всі вважають глухонімим, читач побачить героїчну боротьбу веселого шахрая Рендла Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що підкорив уже собі все людське життя. Більш ніж півстоліття цей неперевершений роман приваблює нові покоління читачів.

.

2019

Найкращі новини літератури
Грудень


Бойко о. Юстин Розмови з Богом за кавою [Текст] : роман/ о. Юстин Бойко, єрм. студит. – Львів: Свічадо, 2019. – 128 с.
«Розмови з Богом за кавою» – це низанка фейсбучних дописів отця студита Юстина (Юрія) Бойка, опублікованих упродовж 2016-2018 років. Перші з них зявилися в Інтернеті за його настоятельства у Свято-Іванівській Лаврі, що у Львові, й були плодом молитовних роздумів отця за горнятком кави біля монастирського хреста. Досить швидко цей ритуал набув характеру усвідомленого налаштування на увесь день, надаючи протягом дня напрямок його думкам та силу вчинкам.


Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ/ Ярослав Грицак. - Київ: Yakaboo Publishing, 2019. - 656 с.
Перша редакція цієї книжки побачила світ ще 1996 року. Також її можна назвати першою популярною історією України, яку, за словами автора, можна "читати без брому" і яка стверджує принципову нормальність української історії. У новому виданні виправлено деякі неточності та похибки попередніх видань, а також додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014 років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.Соколовський О. Богун [Текст] : роман/ О. Соколовський. – Тернопіль: Богдан, 2019. – 488 с.І
сторичний роман О. Соколовського "Богун" вперше був надрукований 1931 року в підсовєтській Україні, у видавництві "ЛІМ". Відомо, що на вимогу видавництва автор мусив переробляти свій твір кілька разів. Це є безсумнівним доказом того, що ідейна концепція роману ніяк не вкладалася в рамки прописаного окупантом світогляду. Та навіть такі поступки не врятували автора — 1937 року Соколовському висунули звинувачення в тому, що нібито 1932 року він увійшов до складу антирадянської есерівської організації, а 1936 року був перевербований в антирадянську українську націоналістичну організацію і очолив терористичну групу, яка ставила за мету насильницьке повалення Радянської влади в Україні. Соколовського засудили до страти виїзною сесією Військової колегії Верховного Суду СРСР 22 серпня 1938 року і того ж дня він був розстріляний… "Богун" — історичний роман з часів Хмельниччини. Головну увагу письменник звертає на прославленого полковника Івана Богуна, його дії, військові операції та особисте життя


.
РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ. Фольклорно-літературний альманах "Руської Трійці" (1837): Науково-критичне видання / Редактор-упорядник, автор вступної статті та коментарів уклад. М. Шалата. – Київ : Видавництво "Український пріоритет", 2019. – 224 с.
.
Цю книжку понад 180 років тому, напередодні появи Шевченкового "Кобзаря", уклали львівські романтики М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький, названі згодом "Руською Трійцею". Першим двом було тоді по 25, а третьому - 22 роки. Судилося цій книжці "Русалці Дністровій", започаткувати нову, народну літературу на західноукраїнських землях, а водночас - українське культурне і політичне відродження краю. Книжка наснажена великою любов'ю до народної пісні, до української старовини, до всього рідного; сильний у ній дух соборництва України. Сьогодні "Русалка Дністровая" - не тільки важливий документ суспільного життя української нації, але і фактор, що продовжує працювати на розвиток свідомості українців. Пропоноване видання "Русалки ..." розраховане на всіх, кому не байдужа українська духовність.


Вірко О.В. Намиста з бісеру/ О.В. Вірко. - Донецьк: "Видавництво СКІФ". - 64 с.
Усі жінки дуже люблять прикраси, тільки одним більше подобаються каблучки, другим — браслети, а третім — сережки. Але у кожної з них є хоча б одне намисто, тому що це — універсальна прикраса: її можна поєднувати з одягом різних стилів і фасонів. А якщо мова йде про намиста з бісеру — ще й з убиранням будь-яких кольорів, оскільки даний матеріал має сотні відтінків. Бажаєте стати власницею подібних прикрас? Автор книги «Намиста з бісеру» із задоволенням допоможе вам у цьому.У виданні містяться поетапні інструкції, а також докладні кольорові схеми й фотографії процесу виготовлення різних за формою й кольором намист, три з яких є частинами комплектів. Завдяки детальним описам ви швидко та легко зробите будь-яку уподобану прикрасу, яка не тільки підкреслить вашу індивідуальність, а й надасть завершеності вашому образу


.
Екер Г. Думай як мільйонер. 17 уроків достатку для тих, хто готовий розбагатіти / Гарв Екер; пер. з англ. О. Оксенич. - Харків:КСД, 2019. - 176 с.
Дeкapт кaзaв: «Я миcлю, a oтжe, я icную». Aлe ця книжкa пpo тe, як миcлити тa бaгaтiти. Вiдвiдaли купу тpeнiнгiв i ceмiнapiв iз фiнaнcoвoї гpaмoтнocтi? Пpoчитaли чимaлo бiзнec-лiтepaтуpи? Нaвiть зaкiнчили cпeцiaльнi куpcи, aлe нa бaнкiвcькiй кapтцi вce щe нe мiльйoни, a cepeдня зapплaтня? В aвтopa цiєї книжки булa cxoжa icтopiя. Пoки вiн нe пoчaв думaти як мiльйoнep. I цими думкaми вiн гoтoвий пoдiлитиcя з вaми.Як вecти гpoшoвi cпpaви, миcлити мacштaбнo, кoнцeнтpувaтиcя нa мoжливocтяx, Як oпaнувaти миcтeцтвo пoдoлaння пpoблeм тa нaвчитиcя бpaти, a нe вiддaвaти? Як oтpимувaти плaтню зa peзультaт, a нe зa вiдcиджeний чac? Зaмoжнi люди дивлятьcя нa cвiт гeть iнaкшe. Цe їxнiй ceкpeт уcпixу. I вaш тaкoж. Чac думaти як мiльйoнep! Чac зapoбляти мiльйoни!Якщo ви xoчeтe пepeйти нa нoвий piвeнь у життi, муcитe вийти iз зoни кoмфopту i впpaвлятиcя в тoму, щo вaм нeкoмфopтнe.Гapв Eкep


Справа Василя Стуса [Текст] : збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР/ уклад. В. Капіані. – Харків : Віват, 2019. – 688 с.
Правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами,читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом «Секретно».


Вельпасар Ак. Помста роду Лисиці [Текст] : повість/ Ак. Вельпасар – Київ: Видавництво "Український приорітет", 2018. – 136 с.

«Помста роду Лисиці» – це роман про чудове кохання в екстремальній ситуації, коли людина раптом опиняється перед лицем можливої й навіть неминучої смерті. За цих обставин у головного героя твору – Назарлі – всі почуття гранично загострені, добро і зло приймають для нього не абстрактні, а по-справжньому реальні обриси. Він переживає заново до болю чуттєві зв’язки з земним буттям. Життя стає для нього самоцінним і неподільним, у час випробувань він відчуває численні ниті, що зв’язують його з минулим. Реальність, виражена в романтичному коханні до нього юної Мері та його дорослому коханні до Ольги, разом зі спогадами про минуле, стають для нього опорою у виживанні. В цьому реальному поєдинку життя зі смертю головна роль відводиться саме земному коханню і його найтонших проявах. Поза сумнівом, що щирі любовні переживання туркменського юнака Назарлі будуть сприйняті українськими читачами й викличуть у них щирі співпереживання.


Власенко І. Чужі скарби: роман / Ірина Власенко. - Х.: Віват, 2018. - 320 с.
Знайшовши на занедбаному горищі французького замку скарб,Анні Щербініна спершу вважає це подарунком долі. Здається, бляшанка з діамантами допоможе здійснити всі заповітні мрії й змінити сумне післявоєнне сирітське життя. Та дівчина й гадки не має, як вплине на її долю чужий скарб зі своєю трагічною історією. Українській парижанці доведеться перегорнути безліч важких сторінок у книзі життя, щоб зрештою повернутися на Батьківщину, віднайти себе справжню й істинні скарби.


Гнатко Д. Скеля червоного сонця [Текст] : роман/ Дарина Гнатко. – Харків : КСД, 2019. – 336 с.
Заборонений плід завжди солодкий. Як і заборонене кохання. Зажадати чоловіка власної сестри… Чи ж могла уявити Феодося Тодорович, що її серце охопить така пристрасть до красеня-сотника? І що власна сестра стане перешкодою на її шляху. Мирослава не хотіла поступатися своїм коханням. Але й Феодося не збиралася відступати. Того дня, на скелі, її пальці сталевим намистом зімкнулися на шиї сестри. Мирослава пообіцяла, що жінки-нащадки Феодосії заплатять за її гріх. Минатимуть роки, змінятимуться епохи. А жінки з роду Тодоровичів будуть приходити на цю скелю, одна за одною, відчувши все, що відчула Мирослава…. Кому вдасться розірвати замкнене коло давнього прокляття?


Гнатко Д. Тінь аспида[Текст] : роман/ Дарина Гнатко. – Харків : КСД, 2019. – 288 с.
Еллі здавалося, що Тимур — її доля. Він обіцяв їй розкішне життя в Йорданії. Та натомість виявився одним із торгівців «живим товаром». Елла опинилася на чужині, у полоні в жорстокого та небезпечного Хасана. Випадково її помічає Мурат, племінник Хасана та його цілковита протилежність. Він миттю закохується в горду українку, і про цю пристрасть дізнається одна з дружин Мурата — Фатіна. Відтепер Елла опиняється між двох вогнів… Беззахисна невільниця, життя якої нічого не варте. Мурат — її остання надія на порятунок. А вона його остання надія на щастя…


Гургула І. Посмішка Авгура : роман/ Ігор Гурнула. – Київ : Видавництво "Український пріоритет", 2017. – 264 с.
Жанр цієї книги можна визначити по- різному... Як зізнається сам автор - роман "Посмішка Авгура" був наслідком своєрідного культурницького шоку. Це роман-калейдоскоп, складений з кольорових дзеркалець урбаністичної дійсності.
Інтрига упізнаваності запущена спеціально, бо урбаністичному середовищу загалом скрізь притаманні однакові риси, тільки треба уміти побачити, викреслити та зобразити...
Може , ви там упізнаєте щось своє...


Гурницька Н. Багряний колір вічності: роман/ Наталія Гурницька. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 192 с.
У Львові сучасному, Львові передвоєнному і Львові часів Другої світової війни відбуваються драматичні події, народжуються родинні таємниці й перетинаються долі героїв цього роману. Ірена — юна наївна гімназистка із заможної родини. Доля дарує їй трагічне кохання, яке вривається в її спокійне життя вихором перших глибоких почуттів, сильних емоцій та чуттєвих насолод. Життя кидає Ірену в лихоліття війни, жорна сталінських репресій і на заслання в Казахстан. Яку ціну доведеться заплатити дівчині за своє щастя та любов? Чи зуміє вона вистояти, не зламатися і зберегти у собі світло добра й любові? Як та чому поєдналися історія кохання Ірени з долею та життям Анни з роману «Мелодії кави в тональності кардамону»?


Дашвар Л. Ініціація: роман/ ДашварЛюко. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. - 416 с.
Стара Костомарова не пам’ятає, як опинилася на тому забутому богом хуторі. «Чорні ріелтери» відібрали її квартиру, а жінку спровадили подалі від Києва. Селянин Перегуда дав їй притулок, він навіть вийшов на нотаріуса Германа, який обдурив стару. А коли повернувся на хутір, то вже ні хати, ні Костомарової не було…
Тим часом у Києві одна дівчина потрапляє у вир дивних подій. Усе починається зі снів про мерців, далі — зустріч із нотаріусом Германом та його зникнення. І Блейк, у якого Меланія закохується до нестями, і який зраджує її. Від того часу дівчині сниться вже інший сон: про розлючений натовп, стару жінку, Блейка, який прохає про допомогу… От-от шляхи всіх героїв перетнуться. І тоді кожен з них — хоче він того чи ні — пройде свою ініціацію. Ініціацію на право вважати себе людиною…


Дочинець М. Світло семи днів/ Мирослав Дочинець. - Мукачево: Видавництво Карпатська вежа, 2019. - 207с.
Мигадаємо, що в світі все просто. Так, все просто. Але зовсім не так. Письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець сповідує кредо свого вчителя Григорія Сковороди - з видимого пізнавати невидиме. Щоби наблизитись до людського образу, який залишається для нас найбільшою таємницею. Неосяжним словом проникнути у Всесвіт душі.Це маленькі історії про велике, значуще, вічне. Це - наближення до істин, огорнутих у живе слово, які не просто щось виражають, а направду вражають. Це - спроба в хаосі життя пізнати заповідану нам радість. Це - наповнення світлом наших днів і трудів, нашого тривку в цьому незбагненному світі.


Дочинець М. Єдин/ Мирослав Дочинець. - Мукачево: Видавництво Карпатська вежа, 2019. - 252с.
Ця книга – про радість творення. Передусім – Себе. Бо всяка творчість – це вибір любові. Утвердження любові. Сотворення любові. Не стільки пошук сенсу, як створення сенсу свого життя. Через це твоя усвідомлена присутність тут і надає цілісності світові. А твій досвід творення стає досвідченням душі. Мудрець сказав: єдиний сенс будь-якого чину – заявити всесвітові, що ти є. Що ти є саме такий. Єдин у своїй осібності, винятковості, неповторності. Це – розсипи животворних зернят, у кожному з яких живе насінина, дерево і плід самопізнання.


Заставська К. STECK.Мережива життя. Роман/ К.: Український пріоритет, 2016. - 304 с.
Дія роману «STECK. Мережива життя» починається в наші дні в Одесі. Головна героїня, купуючи старовинне німецьке піаніно фірми «STECK», випадково розкриває чужу таємницю, започатковану кілька десятків років тому. Захопливий сюжет, у якому переплітаються долі трьох героїнь, що мають одне ім'я, драматичні сторінки історії зі старовинних щоденників, листів, документів та зв'язок подій давно минулих літ із сучасністю роблять новий роман Ксенії Заставської цікавим для широкого кола читачів.


Історії талановитих людей/ Укладачка І. Славінська. - К.: Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 136 с.
«Історії талановитих людей. Книга друга» – продовження популярної серії «Теплі історії», майже всі книжки якої стали українськими бестселерами. Що в цій книжці? Життєві історії людей, яких ми знаємо і любимо.


Кокотюха А. Вигнанець і навчена відьма/ Андрій Кокотюха; обкл. О. Скворчинської. - Харків: Віват, 2019. - 304 с.
Майстер українського детективу Андрій Кокотюха цього разу вишів вразити своїх читачів серією книжок про молодого сищика Платона Чечеля, якого переслідує імперська влада і який приватно розслідує різноманітні справи. Перша його книга знайомить читачів із самим персонажем та його оточенням, і, зокрема, умінням потрапляти у найрізноманітніші халепи і виплутуватися із них. Та через переслідування йому доводиться братися за сімейну справу, де мільйонера фон Шлесселя попереджують листом про намір його молодої дружини вбити свого чоловіка. Та не все так просто, як здається на перший погляд. От і доводиться молодому сищику копатися у брудній сімейній білизні, аби виявити усі загадки і знайти справжнього вбивцю. Написано цікаво, легко, із своєрідним гумором. Спойлерити не буду, але, як завжди, вбивцею виявиться той, на кого можна найменше подумати. Але кмітливий розум молодого сищика таки додумається до розгадки цієї загадки. Написано цікаво і хочеться читати уже про наступні справи Платона Чечеля.


Корній Д. Зворотній бік сутіні: роман / Дара Корній. - Харків: КСД, 2016. - 288 с.
Здавна між Темними та Світлими немає миру. Стриб покинув рід свого батька, володаря Тьми, заради Світлої жінки. Та вона пішла й заборонила шукати себе. А ось його доньку, Мальву, полюбила як рідну. Минули роки. Разом зі своїм батьком Мальва перейшла до світу темних. Вона повинна сама зробити вибір, на чиєму боці їй залишитися. Сили дівчини зростають...Та світ міняється. Заклопотані боги не одразу помічають постать у сірому каптурі. Чи зможуть Світло і Пітьма здолати сіре павутиння Сутінок?


Куява Ж. Говори серце, не мовчи: роман/ Ж. Куява. - Харків: КСД, 2019. - 279.
Доля не була прихильною до Віри — ані краси, ані великої родини. Тільки надзвичайний редакторський хист, який допоміг знайти роботу й вижити в голодні дев’яності. Проте жіночого щастя Віра так і не пізнала. Жінка дістає роботу в престижній рекламній агенції та відразу розуміє: працівниці компанії — мовчазні рабині. Їхній начальник Іван Кавунчик — хтивий бабій. І якщо Віра не хоче втратити роботу, має прийняти його умови. Тут усі грають за його правилами. І секретарка Карина, і рекрутерка Олена, і двадцятирічна ейчарка Ксенія, яка мріє потрапити до ліжка начальника та яку він чомусь вперто ігнорує. Але ж коли всі мовчать, хтось має заговорити.


Лис В. В'язні зеленої дачі/ Володимир Лис. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 272 с.
Як же не хотілося молодому економістові Юрку їхати в той
невідомий Вербівськ! Та хіба можна відмовити самому Іванові Банчуку, першому секретареві тамтешнього райкому партії? Ще й це дивне попередження від незнайомки… Чому вона сказала, що там він потрапить до жорстокої банди? Пророцтво справдиться через роки, в незалежній Україні, коли вже солідний бізнесмен Юрій отримає анонімного листа із вимогою відновити сумнозвісну зелену дачу. Чоловік іще не здогадується, що невдовзі він, той-таки Банчук і лікарка Таїса, яка попереджала про небезпеку, перетворяться на в’язнів цього будинку. Бо у долі свої розрахунки і рахунки, за якими треба платити…


Лис В. Обітниця/ Володимир Лис. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 352 с.
Хтось дізнався про давній гріх старого Антона Личака, надіслав листа з єдиним реченням: «Час повертати борг» - і збурив його спокій. А в сусідки Ольги своя драма: її син закохується в дочку бізнесмена Єгора, і та відповідає взаємністю, - але юна пара не знає, що насправді вони брат і сестра. Повертається з колонії Богдан, засуджений за вбивство, якого не чинив. Його дружина обрала щастя з іншим, а донька й не підозрює, що в неї є тато. А ще поруч сестра дружини Віка і дивачка сусідка Алевтина, про яку в Старому місті ходять моторошні чутки…Долі мешканців вулички з символічною назвою Обітниця переплітаються в тугий вузол, де свої драми і щемливі стосунки, давні й теперішні почуття. Кожен з них давав свою обітницю. Та чи кожен дотримався її крізь час?


Новік А. Останній спадок: роман/ Андрій Новік. - Харків: КСД, 2019. - 480 с.

Дивний дерев’яний куб — дідів спадок студенту Максимові Підгірському. Спадок, який Максим передав своєму викладачеві старослов’янської міфології Далібору Кравцю. Передав і… зникнув назавжди.
Далібор знайшов усередині куба зашифроване послання глаголицею. Чоловік не знав, що з тієї миті на нього відкрито смертельне полювання. Дві потужні організації, які роками намагаються знищити одна одну, розпочали запекле змагання. І мета обох — знайти Далібора якомога раніше. Бо лише він має ключ до загадки містичного спадку…


В. Слапчук Поміж світів і сяяння світил: роман / Василь Слапчук.-Київ: Український пріоритет, 2016. - 280 с.
Роман «Поміж світів і сяяння світил» – історія чоловіка, одержимого жінкою. Учасник афганської війни, таємничий і містичний Немо (герой попереднього роману Василя Слапчука «Та сама курява дороги») попри зовнішню нездоланність, незламність і незворушність виявляється беззахисним перед коханням. Як умістити в собі таланти бездоганного логіка й філософа, неперевершеного воїна зі становищем звичайного підкаблучника? Хто ти, Немо (Марко Затока), якщо з-поміж перспектив стати світилом прикладної математики або ж зіркою-кілером вибираєш роль звичайної тріски в гірському потоці? Чи, може, все це нам тільки здається? Відповідь знає лише автор. Вона у Ваших руках!


Слапчук В. Та сама курява дороги: роман./ Василь Слапчук. - Київ: Український пріоритет, 2015. - 400 с.
У дитинстві ми бавимося пазлами. Якщо жоден із картонних клаптиків не загубився, в результаті отримуємо яскраву ілюстрацію. У дорослому ж віці ми й пазли складаємо дорослі: кількість клаптиків – невідома, форма – так само, на який малюнок орієнтуватись – знаємо не завжди. Тож хтось примудряється зі своїх персональних пазлів й у шістдесят років інфантильно складати кадр із якогось мультфільму. А хтось, розпорядившись часом мудріше, отримує в результаті маніпуляцій із пазлами ілюстрацію – пару космічних ком із кругленькими елементами взаємопроникнення, допасованих одна до одної, – інь і янь, що їх зображено на обкладинці нового роману Василя Слапчука.
«Та сама курява дороги» – роман-гра, суміш прихованих цитат. Колись у цей найбільш постмодерністський Слапчуковий твір літературознавці із задоволенням занурять свої професійні скальпелі – у цей найбільш неоднозначний та дражливий твір. Настільки неоднозначний і дражливий, що, читаючи його, я згадував слова Євгена Барана про необов’язковість «Диких квітів». Згадував, оскільки роман-гра «Та сама курява дороги» надто вже контрастує з іншим – обов’язковим – Слапчуковим романом-життям «Книга забуття», де творення художнього тексту відбувається на території реального життя й реальної смерті – там, де будь-який літературознавчий скальпель можна зламати об сувору правду людського буття.


Талан С. Зловити промінь щастя: роман/ Світлана Талан. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 304 с.
Перевидання популярного роману Світлани Талан «Не вурдалаки».Вихованці війни, вони мали за розкіш одяг і взуття, за щастя — відвідини кінотеатру на зекономлені на їжі копійки… Вони мріяли, закохувалися, одружувалися й не ділили дітей на своїх і чужих… Коли Марія та Роман побралися, вони були ще зовсім молоді, але душами вже починали сивіти: далося взнаки життя під час німецької окупації. Насильство, знущання, голод, смерть проносилися перед дівчачими і хлопчачими очима... У цій війні за людську гідність і право на спокійну старість…


Талан С. Я захищу тебе...: роман/ Світлана Талан. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 304 с.
Кирило був закоханий в Кіру ще зі школи. Та вже тоді вони були занадто різні, аби бути разом. І навіть весілля не змінило цієї обставини. Але Кирило завжди хотів бути поруч. Коли у 2014 почалася війна, запальна та відчайдушна Кіра вирушили добровольцем. І Кирилові не залишалося нічого, окрім як піти за нею. Він ладен був вирушити у саме пекло. І навіть тоді, коли Кіра отримала те страшне поранення, що зробило її калікою, Кирило був поруч. Та одного дня у комп’ютері дружини він знаходить те, що здатне покласти край їхньому майбутньому. Невже жінка, заради якої він ладен був померти, має інше життя? Те, в якому для Кирила немає місця…


Улановська У. Апокаліпсис. Роман / Олена Улановська - Київ: Видавництво "Український пріоритет", 2019. - 136 с.
Колись людство серйозно побоювалось пророцтв Апокаліпсису і, щоб уникнути покарання, старались стати духовнішим, добрішим, справедливішим. Ті часи давно канули в Лету. Кого здивуєш сьогодні Вершниками Одкровення - кожен новий день твого життя наповнений мором, терором, розбратом і хаосом... У самому епіцентрі цього "котла" світової історії Аліна, героїня повісті . Перетинаючи кордони, конфлікти, мови, вона болісно намагається вирватися з божевілля об'єднаної Європи, з різанини Близького Сходу, що загубилися в війнах і стовпотворінні народів.


Фіалко Н.І. Нерівний шлюб: повісті, оповідання, новели / Н. Фіалко. - Тернопіль:Богдан, 2019. -336 с.
У збірці «Нерівний шлюб» ви знайдете оповідання, новели та повісті, написані упродовж кількох останніх років. Деякі з них були вже надруковані в обласних літературних журналах. Ці людські історії правдиві та захопливі, вони взяті з нашого життя, тому нікого не залишать байдужим.
«Так крок за кроком Наталя намагалася змінити життя дитини, вселити надію, що всього на світі можна досягти, прикладаючи зусилля. Важко ці кроки давалися… Оля і до рідної бабусі пискувала, побачивши, що вона її не наздожене, якби й хотіла покарати. Наталя, маючи значний педагогічний досвід, вірила, що виховання дітей на загал залежить від поведінки в родині. Хотіла і колегам показати, що любов’ю і ненав’язливою наукою можна достукатися до серця кожної дитини. Не приховувала від Олі грошей, які лежали у певному місці. Наголошувала, що в родині має панувати повна довіра».


Фіалко Н. І. Холодний вітер перемін: роман / Ніна Фіалко. - Тернопіль: Навч. кн. - Богдан, 2018. - 384 с.
У звичайній сім’ї три сестри торують шлях у майбутнє. Вибір старшої зупинився на мальовничому Тернополі, де швидкими темпами будували бавовняний комбінат і заманювали дівчат перспективою не тільки гідної праці, а й наданням безкоштовного житла. Після закінчення училища молодші сестри успішно влилися в новий колектив і про краще життя не мріяли. Старша обрала іншу спеціальність і вважала, що людина створена для щастя і не повинна всю себе віддавати роботі. Йдучи за покликом серця, допустила непоправну помилку, яка стала чорною міткою в долі...Холодний вітер перемін, що, як заморозки, вразили усе живе, приніс українцям розрив економічних зв’язків і занепад багатьох підприємств-гігантів. Жертвами недолугої державної політики стали тисячі людей, які залишилися без житла і роботи...Роман насичений багатьма подіями, які старше покоління пережило, а молоде має про них знати. Героїні кохають, народжують дітей, розлучаються, шукають і знаходять сенс буття.Твір динамічний і захоплюючий. Для широкого кола читачів.


Чемерис В. Вітька + Галя, або Повість про перше кохання/ Валентин Чемерис. - Львів: Апріорі, 2019. - 124 с.
У ваших руках чудова гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі. На сторінках цієї книги переплелись: дружба і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Героїчні, а часом і безглузді вчинки підказують Вітьку Горобцю шлях до серця Галі Козачок. Повість входить до шкільної програми та буде цікавою широкому колу читачів.


Червоноока А. Божена: роман / Аліна Червоноока. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. - 280с.
«Крізь терни до зірок» – життєве кредо Божени, студентки педагогічного університету. Молода амбітна дівчина з провінції приїжджає до великого міста вимагати в долі вищої освіти і кращого рівня життя . Фінансова свобода і незалежність – ось її мрія! Та для неї приготовано дещо більше – жагуче п’янке кохання з великим статком на додачу. Кажуть, що мріям не зраджують, їх просто змінюють. Чи зміниться мрія Божени? Чи наважиться вона перейти прірву соціальної нерівності заради обіймів коханого чоловіка? Чи зможе довірити йому своє зранене серце? Відповідь дасть лише час.


Шовкошитний В.Ф. Зорі не стали блищими: проза/ Володимир Шовкошитний. – Київ : Видавництво "Український пріоритет", 2017. – 136 с.
До нової книги одного з провідних сучасних письменників України Володимира Шовкошитного увійшли зразки його малої прози різних літ. Книга охоплює майже сто років життя Українців в Україні й на Кубані, в селі, в станиці та в столиці. Автор майстерно проводить читача разом зі своїми героями через всі перипетії ХХ століття і вводить його в третє тисячоліття. Книга яскраво демонструє ще одну грань таланту відомого романіста – його вміння дослідити події й розкрити характери героїв у форматі оповідання, новели чи повісті. Книга для шанувальників справжнього художнього письма.


Шовкошитний В. Незникомість мерехтінь: Роман/ Володимир Шовкошитний. - Київ: Видавництво "Український пріоритет", 2018. - 344с.
Феєричний роман одного з провідних українських письменників Володимира Шовкошитного побудований в оригінальному стилі поєднання повістей, оповідань та новел в єдиний літературний організм. Вражає не тільки барвистість мови та витончене почуття гумору, що пульсує на кожній сторінці твору, а й глибина філософських узагальнень головного героя в його самоіронічних спостереженнях. Напруженість сюжету змінюється спогляданням і роздумами над вічними питаннями, що постають перед світлою юною душею. Це роман-передчуття краху імперії зла, яка перетворює мільйони своїх громадян на деградовану масу. Водночас книга сповнена високих поривань і прагнень, де радість від перемоги над часто жорстокими обставинами та передчуття близького щастя обертається новими втратами надій, мерехтінням зникань. Але читача, як і героя, тішить незникомість цих мерехтінь.


Шкляр В. Самотній вовк: роман / Василь Шкляр. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. -224 с.
«Самотній вовк» (під попередньою назвою «Елементал») — найдинамічніший роман Василя Шкляра, написаний на основі реальних подій. Українець, вояк Французького іноземного легіону, отримує надважливе завдання — вивезти з окупованої Чечні дочку генерала, на яку полюють російські спецслужби. Легіонер охоче вирушає в «гарячку точку» не лише завдяки фантастичній винагороді — до Чечні втекла його дівчина разом з тамтешнім командиром кримінального угруповання. Воїн-одинак розпочинає вкрай небезпечний двобій з московськими людоловами… Але чим насправді було це завдання і яка роль належала дочці генерала? Відповідь на це запитання приголомшить найпроникливішого читача.


Шкляр В. Характерник : роман/ Василь Шкляр. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2019. – 304 с.

«Характерник» - роман про українське козацтво - одну з героїчних і найславетніших сторінок нашої багатовікової історії. У другій половині ХVІІ століття в Запорозькій Січі сталася неймовірна подія, яку зафіксовано в архівах тодішньої Московії і яку не оминув увагою жоден доскіпливий хроніст козаччини. Та особливого чару ця пригода набуває під пером письменника, що на основі документальних джерел творить яскраву історичну реальність з життя «лицарів списа і шаблі». Кошовий Сірко, кинувши виклик самому цареві, розпочинає велику, вкрай небезпечну гру з Москвою. І треба зробити неможливе, аби в цьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. Хто просуне голову в пащу скаженого звіра?


Берн Е. Що ти кажеш після привітання? Психологія людської долі / Ерік Берн; пер. з англ. Р. Клочка. - Харків: КСД, 2019. - 432с.
Від автора бестселера Ігри, в які грають люди Перебуває в ТОП-5 найпопулярніших книжок з психології 50 років є абсолютним бестселером у сфері людських взаємостосунків Ви колись замислювалися над тим, чому переможці завжди виграють, а невдахи колекціонують провали? Відомий американський психолог і психіатр, доктор медицини Ерік Берн дає відповідь на це питання. Він звертається до концепції сценарію життя . З дитячих років, майже від першого вимовленого нами слова, батьки програмують нас на певне майбутнє. І далі життя йде за чітко визначеним сценарієм. Сумний або успішний, він визначає, як людина ставитиметься до своїх колег, з ким одружиться, скільки матиме дітей і в якому ліжку помре. На прикладі аналізу казки про Червону Шапочку чи міфу про Едіпа науковець демонструє, як пишеться сценарій життя людини, як він працює і, найважливіше, як кожен може імпровізувати, вносити до цього сценарію зміни й виходити за рамки. Про автора: Ерік Берн американський психолог і психіатр. Відомий, перш за все, як розробник транзакційного аналізу. Під час вивчення психоаналізу, Берн зосередив свою увагу на транзакціях (від англ. transaction угода), що лежать в основі міжособистісних стосунків.


Бредбері Р.451* за Фарингейтом / Р. Бредбері; пер. з англ. Є. Крижевича. - Тернопіль: Навч.кн. Богдан, 2018.
Що трапилося з нашим світом? Чому пожежники спалюють будинки, а не гасять пожежі? Чому люди не читають книги, не ходять пішки і майже не розмовляють одне з одним? Як виглядатиме наша Земля та якими будуть люди, якщо заборонити їм читати книги? Зі сторінок одного з найкращих творів Рея Бредбері ви дізнаєтеся, як люди навчаться зберігати книги для наступних поколінь, хто повстане проти пануючої системи і як зустріч із «чудною» дівчиною Кларіс змінить життя пожежника Ґая Монтеґа… Для широкого кола читачів.


Віган Д. На реальних подіях / Дельфін де Віган; пер. з фр. Н. Якубовської. - Х.:Віват, 2018. - 352 с.
Після опублікування попереднього роману у авторки настало творче затишшя. Це переходить у депресію, що посилюється після отримання анонімних листів, у яких її звинувачують у тому, що своїм твором вона зашкодила сім’ї, до того ж нажилася на смерті матері. Саме тоді в її житті з’являється Л. — ефектна білявка, з якою жінка швидко заприязнилася. З часом загадкова подруга стає компаньйонкою, ба більше — двійником письменниці, і в цій схожості є певна містика. Наскільки Л. затулить собою героїню? Чи вона вдихне в авторку нове життя, чи забере те, що було? Внутрішня напруга, що зростає з кожною сторінкою роману, сплетіння відвертості й містифікації не залишать байдужими читачів. Вона так вміло перетасовує карти, що вам буде важко відрізнити правду від вигадки. Але будьте впевнені: ви насолодитеся цією книжкою.


Вотерс, С. Оксамитові пальчики/ Сара Вотерс; пер. з англ. Д. Березіної. - Харків: Віват, 2018. - 352 с.
Неймовірно напружений карколомний сюжет роману базується на хитросплетіннях, маніпуляціях і химерних таємницях. Тут є все: кохання, авантюри, зрада, біль та емоційне насильство. Лондон Вікторіанської епохи зображено без прикрас: бідні квартали, засмічена Темза, шахраї, жебраки, порнографи й психіатричні лікарні, більше схожі на тюрми. Серед цього шаленства і зростала Сью: у сім’ї шахраїв, які скупають крадене й торгують дітьми. Одного разу пройдисвіт на прізвисько Джентльмен запропонував дівчині авантюру: влаштуватися служницею до багатої леді, допомогти йому схилити її до заміжжя, заволодіти статками жінки й потім поділити їх. Здавалося б, план простий, і Сью погоджується. Але з’ясувалося, що в дурні може пошитися будь-хто — власне, і вона сама.


Гендрікс Г. Дружина між нами: роман / Грір Гендрікс, Сара Пекканен; пер. з англ. Г. Петрунько. - Харків: Віват, 2019. - 384 с.
Розлучена Ванесса одержима своєю «заміною» – красивою, молодою жінкою, яка збирається вийти заміж за її колишнього. Ванесса живе з тіткою, багато п'є і потайки стежить за молодою коханкою, маючи при цьому власні мотиви, нікому не відомі окрім неї. Річард – успішний чоловік з престижною кар'єрою, завжди уважний, розумний і ввічливий – «містер досконалість», однак він має скелети у шафі. Ви припустите, що це банальна історія про любовний трикутник. Ви припустите, що знаєте безліч історій про кохання і вже ніякі колізії не зможуть вас здивувати. Ви помилитесь. З кожною новою сторінкою в світовому бестселері «Дружина між нами» відкриватиметься історія переплетення різних доль, страждань, зради і небезпечних істин, що обов'язково прийдуть до смаку шанувальникам психологічних романів.


Голліс Р. Витри шмарклі, подруго! Припини вірити в брехню про те, ким ти є, і станеш тією, ким маєш бути / Рейчел Голліс; пер. з англ. Г. Литвиненко. - Київ: Форс Україна, 2019. - 256 с.
Відверта, яскрава, з біса розумна і трохи божевільна, РейчелГолліс розповідає читачкам те, що інші не зважаться відкрити навіть найближчій подрузі. Вона озвучує 20 міфів, які отруюють життя більшості жінок. А потім розвінчує кожен з них, долучаючи до своїх роздумів трагічні, смішні,безглузді та просто зворушливі історії зі свого життя. Ця книжка зриває полуду з очей і розуму та спонукає по-новому поглянути на своє сьогодення і майбутнє.Розібратися зі страхами, душевними травмами, мріями, сподіваннями і почати рухатися до щастя. Справжнього щастя, без обману.


Гувер К. Без Меріт/ Коллін Гувер; пер. з англ. В. Ярмольчук. -Х.: Віват, 2020. - 288с. У цьому зворушливому романі авторка наголошує на важливості чесності в сім’ї, умінні прощати, довіряти та бути уважнішими одне до одного. Це історія доволі незвичайної родини Восс, кожен із членів якої приховує силу-силенну таємниць. Зокрема, сімнадцятирічна Меріт вважає, що родичі її ігнорують. Дівчина починає вірити, що не заслуговує на любов і нікому не потрібна, тому ніхто не перейматиметься, якщо одного дня вони залишаться без неї — «без Меріт». Та, перш ніж укоротити собі віку, Меріт вирішує розкрити всі таємниці й змусити членів сім’ї нарешті визнати правду одне про одного. Усі Восси повинні припинити брехати, визнати свої проблеми, налагодити теплі стосунки, а Меріт має відкритися дружбі, приязні й справжньому коханню.
Гюго В. Собор Паризької Богоматері: роман / Віктор Гюго; пер. з англ. П. Тернюка. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2016. - 544с.
Блискучий історичний роман - класика французької і світової літератури. Автор майстерно зображує середньовічний Париж з його сірими, плутаними вуличками, з його жорстоким норовом. Твір наповнений емоціями, стражданнями й вірою, таємницями й символами. Ця книга про кохання трьох чоловіків до однієї жінки. Та кохання це різне: в когось чисте, в когось божевільне, в когось недовговічне. І, безперечно, головним персонажем роману є Собор Паризької Богоматері. Всі події пов’язані з цією непохитною спорудою, це жива істота, що вершить і долі головних героїв.


Данн С. Дозвіл на зраду / Сара Данн; пер. з англ. Н. Климчук. – Х : Віват, 2019. – 352 с.
Ох уже ці маленькі містечка, де всі про кожного все знають. Чули про мільярдера Ґордона Аллена? Його супутниця життя — колишня офіціантка та ще й молодша від нього на сорок років. Та це нічого. Ліпше, аніж чутки про шкільного вчителя, який захотів стати жінкою. Бідолашна його дружина. До речі, щодо шлюбу… Знаєте, що Овен та Люсі тепер перебувають у «відкритому шлюбі»? О, так. Тепер вони півроку можуть спати з ким завгодно. Такий собі «дозвіл на зраду». Головна умова — не закохуватись. І в жодному разі не обирати коханцями мешканців містечка. Бо тут усі про всіх усе знають. Цікаво, чим це може закінчитись…


Дей С. Оголена для тебе / Сільвія Дей; пер. з англ. О. Абраменка. - Х.: Віват, 2018. - 416с.
Єва Тремелл оселяється в Нью-Йорку. Шалений ритм нового міста змушує швидко призвичаїтися до нового помешкання, нової роботи та нових друзів. А ще на її життєвому обрії виникає новий хлопець. Вродливий і заможний, сміливий і сексуальний, Ґідеон Кросс — завидний наречений і мрія будь-якої жінки. Однак найпалкіші почуття, шалена пристрасть і відкритість до експериментів іще не є запорукою міцних стосунків. Єва й Ґідеон змушені долати свої комплекси та вчитися довіряти. На власному досвіді коханці переконаються, що тільки спільно пережиті радощі та поразки ведуть до справжнього єднання тіл і сердець…


Джіо С. Ожинова зима: роман / Сара Джіо; пер. з англ. Ю. Костюк - Х.: Віват, 2018. - 320с.
Сіеттл, 1933. Самотня мати Віра Рей цілує свого трирічного сина Даніеля, вкладає спати й вирушає на роботу в нічну зміну в місцевий готель. Вона повертається, щоб виявити, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її сина чи злочинця. Сіеттл, 2010. Репортер «Сіеттл Ґеральд» Клер Олдрідж отримує завдання написати про першотравневу «ожинову зиму» (пізнє весняне похолодання) і її двійника з минулого. Вона дізнається про викрадення, яке так і залишилося нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що між життями цих двох жінок існує багато несподіваних паралелей…


Джіо С. остання камелія: роман / Сара Джіо; пер. з англ. Т. Скрипник. - Х.: Віват, 2019. - 320 с.
Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська рожева» росте на території сільського маєтку в Англії. Американка Флора напередодні Другої світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху… Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чоловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку. Тепер цей будинок — власність Рексових батьків. Він, як і його дружина, обожнює детективні історії, тож, знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, подружжя вирішує провести розслідування. Але ж раптом небезпека, з якою колись зіткнулася Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?


Джіо С. Я кохатиму тебе завжди: роман / Сара Джіо; пер. з англ. С. Мокрої. - Х.: Віват, 2019. - 288 с.
У цій теплій і водночас щемкій історії майстерно сплітаються події минулого й сьогодення. Головна героїня Кейлі Крейн не може повірити у власне щастя: вона успішна журналістка й наречена ідеального хлопця. Проте одна зустріч із безпритульним чоловіком — Кейдом Макаллістером, коханням цілого її життя, — несподівано змінює все. Він не впізнає Кейлі, але вона вирішує дізнатися, що сталося з ним, колишнім керівником фірми звукозапису, і допомогти йому владнати своє життя.


Іто, Дж. Передбачення, що нам готує найближче майбутнє/ Джой Іто; пер. з англ. М. Трухачової. - Харків: Віват, 2018. - 352с.
Цілком новий погляд на знання й освіту, синтез технічних, природничих і гуманітарних наук! Автори не зациклені на тому, що чекає наше суспільство, а вже міркують, як готуватися до майбутніх викликів, і пропонують дев’ять основних принципів, з усвідомлення яких сучасній людині разом з однодумцями варто розпочинати будь-який проект. Завдяки неймовірним практичним прикладам і даним передових досліджень та філософських концепцій, почерпнутих в Media Lab MIT і за її межами, ця книжка допоможе вам адаптуватися й досягти успіхів у нашому непередбачуваному світі.


Каррізі Д. Ловець невинних душ: роман / Донато Каррізі; пер. О. Хаврасьової. - Х.: Віват, 2019. - 432с.
Події детективного роману «Ловець невинних душ» розгортаються в Римі, що постає з уяви автора зовсім не таким, до якого всі звикли. Місто архітектурних шедеврів і мистецьких насолод окутане цілим павутинням злочинів на тлі містицизму. Люди безслідно зникають, як-от звичайна студентка із зачиненої зсередини квартири. Поліція вже незабаром розвела руками, і за пошуки дівчини взявся Маркус — спеціаліст із аномалій, що має здатність бачити послання зла в найзаплутаніших злочинах. На своєму шляху він зустрічає Сандру — інспекторку-криміналістку, чия робота полягає у фотографуванні місць, де сталося вбивство.Поки Маркус і Сандра намагаються розв’язати таємничу загадку, перед їхніми очима відкривається жахливий світ, схований у темних нетрях Рима. Світ так само досконалий, як і жорстокий. Світ гріхів і смерті.


Кінг С. Аутсайдер / Стівен Кінг; пер. з англ. А.Рогози. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2019. – 592 с.
Роман, який названо найсміливішим творінням Кінга Тренер молодіжної бейсбольної команди, викладач англійської, чоловік та батько двох доньок. Усе це про Террі. Так, про таких кажуть «класний чувак», з таким усі хочуть дружити і такому не бояться позичити грошей. Так, Террі крутий. А ще — убивця. Це ж він вчинив ту моторошну наругу над нещасним одинадцятирічним хлопчиком? Так, він. Хто б міг подумати, Террі, хто б міг подумати… Поліція має усі докази. А Террі — залізобетонне алібі: на момент убивства він перебував у іншому місті. Та як людина може бути у двох місцях одночасно?Що відбувається в містечку? Тут живе дещо жахливе. Те, що, напевно, може набувати людської подоби. Чи те, що нарешті скинуло з себе маску людини та почало свої криваві жнива…


Кінг С. Історія Лізі / Стівен Кінг; пер. з англ. В.Шовкуна. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2019. – 624 с.
Стівен Кінг — шалено популярний американський письменник, майже кожен твір котрого стає світовим бестселером. За понад 40 років його творчої діяльності світ побачили безліч романів, наклади яких давно перетнули межу в третину мільярда примірників. Кінг — володар великої кількості престижних літературних нагород і кумир численної армії шанувальників. Покійний чоловік Лізі, Скот Лендон, був відомим письменником. Іноді здавалося, що він продав душу дияволу і саме за це отримав свій надзвичайний талант. Після смерті чоловіка жінці докучають літературознавці, які будь-що прагнуть заволодіти творчими доробками Скота. Та коли жінка береться за впорядкування його творів, то розуміє, що в житті Скота було дещо жахливе, моторошне. Щось таке, із чого він черпав натхнення, за яке потім заплатив своїм життям. Ким насправді був Скот? Лізі починає блукати в лабіринті секретів минулого. Ще трохи, і знайти вихід буде неможливо…

Кінг С. Крістіна: роман/ Стівен Кінг; пер. з англ. О. Любенко. - 2-ге вид. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019. - 576 с.
Для того, щоб Королю жахів знайти натхнення для свого чергового роману, потрібно небагато: щоб на лічильнику миль у його автомобілі одного дня рядок дев’яток змінився нулями. Так Стівен Кінг 1983 року задумав горор про машину-вбивцю, що відновлюється. І тепер її ім’я — Крістіна — відоме чи не більше за ім’я письменника… Арні лузер. Хирляве посміховисько в окулярах у сталевій оправі й розсипом прищів на обличчі. У кожній школі є такий хлопець, якого дівчата наче не бачать. Арні жив собі таким, допоки не побачив Крістіну і не закохався в неї. І це геть не смішно від самого початку, хоч Крістіна — машина. А потім буде страшно…


Кінг С. Піднесення: роман/ Стівен Кінг; пер. з англ. В. Куча. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019.- 160 с.
Мене звуть Скотт Кері. І останнім часом я почав худнути. Ви подумаєте: «Ну й що тут такого незвичайного?» Річ у тому, що з кожним днем я легшаю і легшаю, але не змінююся зовні. Одного дня я можу просто відірватися від землі і… Розумієте? Мій лікар каже: будемо спостерігати за ситуацією. Я не знаю, що це — хвороба чи якась аномалія. У цьому містечку завжди відбувалися дивні речі. І тепер вони відбуваються зі мною…Фантастична й трохи моторошна історія про те, яким чином дивні обставини можуть зблизити людей… Тут є все: атмосфера маленького міста, магія, радощі та життєві виклики.


Кінг С. Стрілець. Темна вежа 1: роман/ Стівен Кінг; пер. з англ. О. Любенко. - 2-ге вид. - Харків: Книжковий Клуб КСД, 2019.- 240 с.
Перевидання до масштабної екранізації культового циклу «Темна Вежа»!У найбільш очікуваній кінопрем’єрі 2017 року від режисера Ніколая Арселя головні ролі виконали зірки Голлівуда Метью Макконехі, Ідріс Ельба та Кетрін Віннік. Це фільм, на який шанувальники Стівена Кінга чекали аж дев’ять років!Роланд був лицарем-стрільцем у рідній країні. Зрада змусила його вирушити в мандри, метою яких став пошук Темної Вежі, де зберігаються відповіді на всі питання. Щоб відшукати потаємний шлях, він має йти слідами загадкового та небезпечного чоловіка в чорному, який сіє смерть та нещастя, воскрешає негідників…Чи знайде Роланд заповітну Вежу, чи здолає монстрів, які заступатимуть йому шлях, чи подолає чоловіка в чорному?


Коельйо П. Відьма з Портаьелло: роман/ Пауло Коельйо; пер. з порт. В. Шовкуна. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2018. – 304 с.
Шерін — донька циганки Ліліани з Румунії. Коли дівчинка була зовсім малою, її вдочерила аристократична родина з Лівана, а потім вони разом переїхали до Лондона. Коли Шерін подорослішала, її назвали Афіною: здавалося, ніби вона випромінює якесь неземне світло. І тоді вона зрозуміла, що не така, як усі, бо має містичний дар і є обраною. Дівчина прийшла в цей світ із особливим призначенням — змінити його. На неї чекає довгий шлях духовного самопізнання, пошуків відповідей на вічні питання, кохання й самопожертва в його ім’я. Шлях, який напророкувала їй Велика Матір — Богиня Творіння…


Коельйо П. Переможець завжди самотній: роман/ Пауло Коельйо; пер. з порт. В. Шовкуна. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2019. – 448 с.
У цій книжці Пауло Коельо повертається до важливої теми, якої він торкається в "Одинадцяти хвилинах", та "Заїрі". Він пропонує читачеві роман, сповнений напруження, - ніби відзеркалення світу, в якому ми живемо, де наша відданість розкоші та успіху будь-якою ціною часто заважає чути голос серця.
Пауло Коельйо запрошує нас завітати до Канського кінофестивалю, де збираються "вершки суспільства" - люди, що досягли успіху серед мрійників у світі моди та кінематографа. Деякі з цих людей дісталися самої верхівки і дуже бояться втратити високе становище. На кону гроші, влада та слава - цінності, за які більшість людей у наш час готові сплатити будь-яку ціну.


Коельйо П. Шпигунка/ Пауло Коельйо; пер. з порт. І. Палій. – Харків : Книжковий Клуб КСД, 2017. – 192 с.
Вона завжди знала, що кохання вбиває. Але стала тією, ким мріяла, і заплатила за мрію найвищу ціну. Та жодного разу не пошкодувала…
Один з найавторитетніших громадян Бразилії і Посланець Миру ООН, один з найпопулярніших у світі письменників, тиражі творів якого ось-ось подолають рубіж у 100 мільйонів примірників, майстер притчі та психологічної інтриги Пауло Коельо виносить на суд читачів свій новий роман.
Історія жінки, яка стала чи не найбільшою загадкою чи містифікацією початку ХХ століття, навіть розсекречена через багато років британською MI5 та розвідками Німеччини і Нідерландів, залишила по собі більше питань, ніж відповідей. Бо відповіді були відомі лише їй, «Перлині Сходу», яка зачаровувала Париж своїми спокусливими танцями та своєю відвертою красою, блискучій куртизанці, яка змушувала наймогутніших чоловіків, що вершили долі Європи, забувати про все, аби лише потрапити у світло екзотичного індонезійського Сонця — Мата Харі.
Зневірена у коханні, вона вважала своє серце пусткою, містом-привидом, населеним пристрастями, зрадою і самотністю. Вона відкриє його лише одного разу, аби впустити те, що затопить його по вінця, назавжди — Париж… Вільна жінка у вільній Столиці світу, вона назве себе Мата Харі і мовою танцю й тіла промовлятиме до тих, серед кого почуватиметься екзотичною пташкою, вільним лебедем. Лебедем серед качок, які відмовляються літати, боячись невідомості… Це вони почали цю війну, потяли Європу колючим дротом, забрали її Париж. Мата Харі не була ні на чиєму боці. Просто мріяла повернутися до міста, яке любила…


Леус Е. З півдня на південь: проза / Елла Леус. - Київ: Видавництво " Український пріоритет", 2018. - 284 с.
Філософія книги одеситки Елли Леус «З Півдня на Південь» особлива. Прекрасне місто біля Чорного моря представлене в книзі в незвичайному ракурсі. Тут не знайдеш звичних рис, властивих горезвісному одеському міфу. А історичні алюзії швидше розвінчують цей міф, аніж підтверджують. І в тематично унікальному романі про представників мужньої, але нині вже зниклої, професії китобоїв «З Півдня на Південь», і в повісті про ліквідаторів-чорнобильців «На тридцятому меридіані», і в повісті «Високосний щоденник» про застійні вісімдесяті Одеса і одесити постають перед читачем в драматичному ключі, що дозволяє розкрити характери героїв повною мірою. Втім, статус столиці гумору в Одеси не відняти. Отож, авторська іронія читачам гарантована. Книга демонструє не лише безмежну ерудованість, але також філігранну літературну майстерність знаної української письменниці.


Ліпс К.М. Час змін / Катерина Ліпс; пер. з рос. С.В. Сулими. - Харків: Віват, 2016. - 352с.
Франція, повоєнний чва, місто-курорт Віші, що славиться своїм культурним життям... Мальвнича природа, води, що відновлюють сили, справжня розкіш і довгоочікуваний мир - у таких сприятливих умовах зародилося яскраве, полумяне почутт, що спалює все на своєму шляху! Почуття, невичерпне й вибухонебезпечне за своєю силою, що виникло... між людьми, які не можуть бути разом через різницю в соціальному стані. Та невже неможливо зламати соціальні барєри й відвоювати у світу право на особисте щастя? На ці запитання відповідає автор роману, у якому розповідається неймовірна історія кохання між герцогом і звичайною дівчиною з бідної родини. Пристрасть і ревнощі, жаркі зустрічі й болісні рзставання, кохання й зневіра - усе це та багато іншого чекає на читача у зворушливому романі "Час змін", завдяки якому ви відчуєте всю палітру почуттів на собі, переживаючи кожну емоцію разом із героями твору.


Майклідіс А. Мовчазна пацієнтка /Алекс Майклідіс; пер. з англ. Ю. Підгорної. - Х.: Віват, 2019. - 288с.
Життя Алісії Беренсон ідеальне. Успішна художниця та щаслива дружина, вона мешкає у великому будинку в найкращому районі Лондона. Аж поки одного вечора не всаджує п’ять куль в обличчя свого чоловіка. Жодного пояснення, жодного виправдання — протягом наступних шести років Алісія не вимовить ані слова.
Тривале мовчання жінки і її таємничий автопортрет перетворили це вбивство на загадку для суспільства. Мовчазну пацієнтку переховують від уваги ЗМІ у «Ґроу», судово-медичній установі в Північному Лондоні.Психотерапевт Тео Фабер переконаний, що зможе розкрити таємницю злочину й вилікувати Алісію. Та причини її мовчання заховані куди глибше, ніж він гадав. І якщо вона заговорить — чи захоче лікар почути правду?


Макінтош К. Я дозволила тобі піти / Клер Макінтош; пер. з англ. С. Мокрої. - Харків: Віват, 2018. - 400 с.
Трагічна аварія, у якій гине п’ятирічний Джейкоб, докорінно змінює життя багатьох людей, адже причетні до неї їдуть геть, навіть не зупинившись. Так, з місця події можна втекти, але як утекти від минулого? Це питання не дає спокою ні матері загиблого хлопчика, ні винним в аварії, ні поліцейським, що, розпочавши розслідування, кружляють хибними шляхами. Тільки зупинившись і поглянувши минулому в очі, герої роману отримують те, чого прагнуть: покарання для винних і звільнення від тягаря провини для решти.


Моргенштерн Е. Нічний цирк / Ерін Моргенштерн; пер. з англ. Є.Даскал. Харків: Віват, 2017. - 480 с.
Цирк приїжджає без попередження. Жодні оголошення не віщували його появи. Він просто з’явився там, де ще вчора його не було. Усередині смугастих чорно-білих наметів на вас чекають надзвичайні враження і дива, від яких перехоплює подих. Цирк називається Le Cirque des Rêves. Він відчиняє свої двері тільки вночі.Але за лаштунками триває запекле змагання: дуель двох юних чарівників, Селії та Марко, котрих норовливі наставники з дитинства готували спеціально для цієї битви. Суперники не знають, що це гра, з якої живим вийде лише один, а цирк — усього лише арена для видатного протистояння волі й уяви. Та, попри все, стається так, що Селія і Марко втрачають голову від кохання — глибокого, сповненого чар почуття, від якого блимає світло і в кімнаті стає спекотніше, варто їм лише торкнутися одне одного.Справжнє кохання чи ні, а гра мусить тривати. Долі всіх, хто має до неї стосунок — від артистів цього надзвичайного цирку до відвідувачів, — зависли на волосинці, наче безстрашні акробати високо під куполом.


Нікалео Н. Квітникарка: роман/ Ніка Нікалео. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. - 192с.
Вікторії завжди здавалося, що її шлюб щасливий та безтурботний. Але одного разу вона переконалася у зраді чоловіка на власні очі. І якби не найкраща подружка Мар’яна, Віка ніколи б не наважилась на зміни, адже з чоловіком їх пов’язує син. Вікторія знаходить у собі сили жити далі, творить себе, закохується і мріє про нову родину, про ще одну дитину, донечку. Їй постійно сниться дівчинка, яка здається знайомою і кличе Віку мамою, що її страшенно лякає і бентежить. Та життя жінки летить шкереберть, коли під час гінекологічного огляду в неї виявляють пухлину. Лікувати її береться гінеколог з бездоганною репутацією та жахливим характером...


Норвуд Р. Жінки, які кохають до нестями/ Робін Норвуд; пер. з англ. Г. Топліної. - Харків, 2017. - 320 с.
Ви ладні бігти за коханим ген за обрій, навіть якщо партнеру це не потрібно? Вибачаєте чоловіку геть неприйнятні речі? Відчуваєте психологічний тиск, проте не можете відмовитися від стосунків? Ви кохаєте до нестями, і настав час це припинити! На жаль, кохання до нестями — це не романтика, хоч би як його не популяризували ЗМІ, маскультура ба навіть твори світової літератури. Це небезпечна хвороба, і що швидше ви почнете одужувати, то скоріше пізнаєте справжнє жіноче щастя. Ця книжка допоможе жінкам, які потерпають від кохання, докорінно змінити себе і своє життя. Скажіть НІ психологічній і фізичній залежності, бо ви гідні найкращого! Запам’ятайте: ви не можете змінити інших, проте можете змінитися самі.


Райлі Л. Будинок орхідей / Люсінда Райлі; пер. з англ. І. Серебрякової. - Харків: віват, 2019. - 576 с.
Джулія Форрестер — відома піаністка, яка живе мрією про гарний будинок у Провансі. Вона щаслива й успішна, аж тут у її житті стається жахлива трагедія. Джулія повертається до Англії, туди, де була щаслива в дитинстві, — у Вортон-парк. Але теперішній власник маєтку Кіт Кроуфорд мріє якомога швидше його продати. Ані Джулія, ані Кіт не знають, що їхні долі нерозривно пов'язані. Під час ремонту, розпочатого Кітом, знаходять щоденник, написаний у 1940-х роках дідусем Джулії, який понад усе любив орхідеї. Про що йдеться на його сторінках? В історії двох сімей, розорених війною, Джулія виявить темні секрети, що змінять її життя…


Семпл М. Де ти поділась Бернадетт??: роман / Марія Семпл; пер. з англ. А. Лапіна. - Х. :Віват, 2018. - 352 с.
Бі - дівчинка незвичайна, дуже креативна й розумна для своїх 15 років. Це не дивно, бо її тато - один із комп’ютерних геніїв компанії «Майкрософт», а мама… Мама — надзвичайно ексцентрична жінка. Назвала доньку Балакрішна. Замість чепурного будиночка придбала в Сіетлі занедбану будівлю й живе там із родиною. Для вирішення поточних справ найняла віртуальну помічницю з Індії. За відмінне навчання Бі забажала на Різдво сімейну мандрівку в Антарктиду, але за два дні до поїздки її мама зникла. То куди поділася Бернадетт? Бі ні передчим не зупиниться, вона шукатиме маму всюди…


Сімсіон Г. Два кроки назустріч/ Грем Сімсіон, Енн Буйст; пер. з англ.Ю. Костюк. - Х. : Віфват, 2019. - 320с.
Розгублена й пригнічена, після смерті чоловіка Зої вирушає з Лос-Анджелеса до містечка Клюні у Франції, до своєї університетської подруги, і потрапляє на Каміно-де-Сантьяґо — Дорогу святого Якова, популярний паломницький маршрут. У Мартіна є чіткий план і меркантильний інтерес на Каміно, до того ж він має купу нерозв’язаних проблем. «Дорога змінить вас», — сказав один досвідчений паломник. Ці двоє зустрінуться на ній і пройдуть свої такі різні шляхи, щоб зрештою все зрозуміти й знову навчитися любити…


Стрелекі Дж. Кафе на краю світу/ Джон П. Стрелекі; пер. з англ. М. Пухлій. -Х.: Віват, 2019. -128с.

Зупиніться. Поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу. Розгорніть меню й придивіться уважніше до останньої сторінки — там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя. Чому ви тут? Чи боїтеся ви смерті? Чи вдоволені ви? Ця книжка допоможе у пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь у душі, усвідомите, що цінне, а що — марнота, поглянете на життя під іншим кутом зору, незалежно від набутого досвіду. «Кафе на краю світу» — справжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна, легка й наснажлива, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя.


Трімейн С. К. Крижані близнята / С. К. Трімейн; пер. з англ Д. Березіної. - Харків.: Віват, 2019. -352 с.

Сара й Енгус зустрілися в компанії друзів. Шаленне кохання з першого погляду - і незабаром вони одружилися, в них народилися дочки-близнючки Лідія та Кірсті. Але родину спіткало лихо: одна з дочок, Лідія, загинула внаслідок нещасного випадку. Приголомшені горем, до того ж опинившись у скрутному фінансовому становищі, вони вирішують пере5їхати на невеликий остирів у Шотландії, родинну спадщину Енгуса, прагнучи в такий спосіб урятувати шлюбю Проте на подружжя чекає нове випробування: дочка Кірсті стверджує, що вони помиляються і що вона - Лідія...

***********

квітень -вересень 2019 року


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 19 : Малиш-Медицина / [Нац. акад. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України] ; гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 688 с.
Енциклопедія Сучасної України” – нині найбільше українське енциклопедичне видання, є першою енциклопедією про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.19-й том (на літери «Малиш–Медицина») складається з 2355 статей, 2254 чорно-білих та 379 кольорових ілюстрацій, 7 карт, 18 рисунків і 5 таблиць.


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 20 : Медицина – Мікоян / [Нац. акад. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України] ; гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 688 с.20-й том (на літери «Медична–Мікоян») містить 2059 статей, 1944 чорно-білих та 371 кольорову ілюстрацію 11 карт і 1 таблицю.


Волошин, Л. Митрополит Андрей Шептицький у творчих долях українських художників Ч. 2 [Текст] / Любов Волошин. – Львів : Артклас, 2017. – 223 с.
Монографічна праця Л. Волошина вислітлює одну з важливих і яскравих сторінок бдагодійної діяльності великого ієрарха Української греко-католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького у сфері української образотворчої культури. Ідеться про участь Владики у творчих долях кількох поколінь українських художників, котрі завдяки його фінансовій і моральній підтримці отримали змогу навчатись у найбільших художніх центрах Західної Європи. Метою цієї праці є спроба якомога повніше розкрити малознану досі картину конкретних дій митрополита Андрея як мецената, педагога, дорадника та натхненника в житті й у творчій долі кожного художника з плеяди молодих талантів, котрими він опікувався. Праця написана цікавою та доступною мовою для широкої аудиторії поціновувачів мистецтва, особливо великій армії педагогів - людей, котрі формують культуру і світогляд молодого покоління українців. Багато ілюстроване видання цієї праці також успішно пропагуватиме коштовні мистецькі здобутки України серед світової громадськості.


Гах, І. Епоха Митрополита. Українське образотворче мистецтво першої половини ХХ століття [Текст] / Ірина Гах. – Львів : Манускрипт-Львів, 2017. – 192 с.
Пропоновані у виданні архівні документи представляють участь Владики в національно-культурному житті Галичини, становленні та розвитку образотвочого мистецтва. Представлений теоретичний та ілюстративний матеріал першочергово зосереджено на церковній образотворчості, хоча митрополит Андрей не менш активно долучався до розвитку тогочасного живопису, рисунку, скульптури, книжкової графіки тв ін., був безпосередньо причетним до творення національного музеєзнавства


Німчук, І. 595 днів совєтським в'язнем [Текст] : спогади / Іван Німчук ; [ред. О. Голько]. – Репр. відтворення з вид. 1950 р., Торонто. – Львів : Тріада Плюс, 2014. – 177 с.
Як живуть робітники в московській пекарні ім. Сталіна. - Чи можна в совєтській тюрмі вести голодівку? Дещо про абхазців та їх долю. - Діти на Лубянці. - Зустріч з троцькістом. - Нарешті свідомий українець.

Як довго вязень під слідством, він позбавлений всякого звязку зі світом. - В атмосфері своєрідної забобонности і страху перед… снами. - Оповідання про невдалий переворот маршала Тухачевського та його тагічні наслідки. - Що думають в СССР про Америку...


Українська повстанська армія. Бойові дії УПА за 1943-1950 рр. Ч. 2. [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відд.; [ред. О. Голько]. – Репр. вид. 1960 р. – Львів, 2017. – 445 с.
Частина друга - публікується вперше. Для українського перевидання ( цю книгу - видання 1960 року) потрібно було ретельно дослідити шляхом вивчення і співставлення архівних матеріалів, географічних карт. Для цього редактором вткористано документальні дані Державного Архіву Російської Федерації (ГАРФ). Також уточнено і "прив'язано" назви географічних обєктів по тексту книги і їх сучасну адміністратавну приналежність (район, область).


Українська дивізія "Галичина" (Львівщина): історія, спогади, світлини [Текст] : [зб. наук. дослідж.] / Галиц. Братство колиш. вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалеж. іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838 с.
Книга присвячена маловідомій історії формування та бойового шляху дивізії "Галичина", - українського військового підрозділу у складі німецької армії реріоду Другої світової війни та організаційної діяльності його комбатанстких об'єднань у повоєнний час. Основу збірника складають наукові дослідження окремих аспектів життя дивізійників, підсилені блоком спогадів безпосередніх його учасників. Особливу його складову становить близько двох тисяч біографічних довідок уродженців Львівщини, які впродовж 1943-1945 рр. воювали у складі дивізії "Галичина", загинули або пройшли увесь її тернистиий шлях.


Валькірія [Текст] : повість / Марія Букрій. – Львів : Каменяр, 2017. – 102 с.
Політика й життя, війна і мир, пристрасть і ніжність, народження і смерть, одвага та відчай, відданність і зрада, память і забуття, радість і сум, сила та мудрість - часом доля однієї людини буває сповнена оксиморонами, неначе небо звіздами. А додасться до сього ще одна доля, переплететься з попередгьою, - і ти вже не знаєщ, де правда, а де кривда, де грішна хіть, а де мправжнє кохання... Дія нової повісті юної письменниці із Жовкви, що на Львівщині, переносить читача на початок далекого ХІ століття, в чпси княжої Руси. Однак своїм філософським спрямуванням вона суголосна нашому часу, що є своєрідним підтвердженням нерозривності життя сущого.


Іваничук, Р. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 7 : Манускрипт з вулиці Руської : роман / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 218 с.

За романом "Манускрипт з вулиці Руської" (1979) Р. Іваничук отримав премію ім. А. Головка. Змалювавши у цьому творі в яскравих подробицях картини міського життя кінця ХVI - початку ХVIІ століть, автор воскрешає перед читачем середньовічний Львів, Львів періоду перших братських шкіл, в яких зароджувалися ідеї визвольної війни майбутньої Хмельниччини.Іваничук, Р. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 9 : Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 444 с.Роман Іваничук (1929—2016) — відомий український письменник, лауреат багатьох літературних премій, серед яких Національна премія України ім. Т. Шевченка. У його творчому доробку близько двадцяти історичних романів, якими письменник заповнює білі плями в нашій історії, розповідає про видатних українських діячів минулих років. Роман "Вода з каменю" присвячений Маркіяну Шашкевичу (1811—1843) — українському поетові, релігійному та громадському діячеві, натхненникові національного пробудження Галичини, засновникові нової української літератури у Західній Україні. Автор розповідає, як Шашкевич захищав право на існування української мови, виступав за її рівноправність з польською мовою, робив усе, щоб зберегти рідну культуру. Його справу продовжив Іван Вагилевич (1811—1866) — герой роману "Саксаул у пісках".


Іваничук, Р. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 8 : Люлька з червоного дерева : новели, оповідання та оповідки 1976-2016 рр. / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 351 с.
До книги Романа Іваничука уві­йшли новели, оповідання та оповідки, написані протягом 1976—2016 років, у яких він постає неперевершеним майстром новели. Основу цього тому склали видання — «На перевалі» (1981) та «Люлька з червоного дерева» (2009); також до збірки увійшли новели й оповідання із циклів «На стежках і тротуарах», «Осінні узори», «Nota Bene!», а в «Додаток» — твори, що друкувалися тільки в часописах. Збірка малої прози Р. Іваничука містить докладні примітки.


Іваничук, Р. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 10 : Четвертий вимір : роман / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 217 с.
«Четвертий вимір» (1983) — твір, який Роман Іваничук присвятив Миколі Гулаку — другу і соратнику Великого Кобзаря, відомому математику, юристу, перекладачу-поліглоту, котрий володів майже двадцятьма мовами, людині, яка після ув’язнення в Шліссельбурзькій фортеці за свою діяльність у Кирило-Мефодіївському товаристві не мала права повернутися в рідну Україну.


іваничук, Р. Повне зібрання творів [Текст]. Т. 8 : Люлька з червоного дерева : новели, оповідання та оповідки 1976-2016 рр. / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2019. – 351 с.
Роман «Журавлиний крик» присвячений подіям, що відбувалися у переломні часи української історії. Це й остаточна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі й ув’язнення її останнього кошового отамана Петра Калнишевського у 86-річному віці (!) на 25 років у Соловецькому монастирі, спроба гайдамаків під проводом Івана Гонти і Максима Залізняка відродити втрачену українську державність, утвердження Катерини ІІ на престолі Московської імперії, розгром повстання Пугачова... На цьому історичному тлі діє головний герой роману— філософ Павло Любимський, чий життєвий шлях символічно перетинається з Григорієм Сковородою, останнім гетьманом Кирилом Розумовським, письменниками Василем Капністом, Іваном Котляревським та Миколою Карамзіним...Кокотюха, А. Чорний ліс [Текст] : укр. хроніки 1943 року : роман / Андрій Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 300 с.
У Чорному лісі на Волині українці воюють відразу на три фронти: з німцями, росіянами та поляками. Головний герой - колишній міліціонер, зек, радянський диверсант - мусить розібратися в тому, хто друг, а хто ворог. У нього нині одна мета - зрозуміти, на чиєму боці правда, і відстоювати її зі зброєю в руках.


Кідрук, М. Не озирайся і мовчи [Текст] : роман / [Макс Кідрук]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 507 с.
Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Життя сім’ї Грозанів раптово змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і чотирнадцятирічний Марк змушений піти до нової школи. Хлопець начитаний, розумний, але дуже сором’язливий — ідеальний об’єкт для цькування. Щодень більше замикаючись в собі, він мріє про світ, де немає знущань і безпричинної жорстокості. Одного дня Марк знайомиться із Сонею, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити… просто скориставшись ліфтом у їхньому будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які легко спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна мандрівка на десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим за руйнування уявлень про реальний світ.


Прохасько, М. Нестримна сила води [Текст] : оповідання / Маркіян Прохасько. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 159 с.

«Нестримна сила води» — це книжка про пошук ідеального міста. Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, потенційних сюжетів та альтернативних світів тут розгортаються історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, безпеки та переховування, виникнення запитань та віднайдення відповідей, тріумфу, поразки та рутинного переживання найбільшого щастя.
Дев’ять текстів книжки, які сповнені різною мірою напруги та сюжетності, переплітаються між собою за допомогою спільних ідей, а інколи і персонажів. Ці тексти розкривають фраґменти та напівтони світу, центром якого є місто — найвиразніша ознака людської цивілізації. Його образ — ідеальний, тож неможливий, хоч бажаний. Місто супроводжує людство впродовж часів, віддзеркалює культури та історію, перетікає із одного стану в інший. Це перетікання зупинити неможливо — як саму історію, як нестримну силу води.


Шкляр, В. Троща [Текст] : роман / Василь Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 413 с.
«Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше.
Для головного героя, вояка УПА, війна вже минула, проте боротьба не забулася. Та раптом він бачить на цвинтарі недавню могилу свого бойового товариша, і спогади наринають на нього з новою силою. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста, свобода й неволя… Перед його очима знов розгортаються бої та тривають допити, постають обличчя різних людей, та ніяк не з’являється личина зрадника…


Хоткевич, Г. Довбуш [Текст] : повість / Гнат Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2018. – 447 с.
В творі Гната Хоткевича описано життя гуцулів ХVIIIст. на прикладі легендарного Олекси Довбуша - "опришка", який змінив долю гуцулів .
Для широкого кола читачів.


Санд,Ж. Чортова калюжа[Текст] : повість / Жорж Санд. – Львів: Апріорі, 2018. –
«Чортова калюжа» - один з романів так званої серії «сільських повістей» авторки. У лісі поблизу Ноана є калюжа, озерце, прозване Чортовим, бо під вечір його окутував туман і заворожував мандрівників, які не могли вибратися з лісу й були змушені ночувати на місці до світанку.
Жермен, двадцятивосьмирічний вдівець з трьома дітьми «на руках», подається в далеке село для сватання до заможньої вдови. Жермен не хоче мачухи для своїх дітей, але саме тесть наполягає на пошуку іншої дружини з огляду на скрутне матеріальне становище сім’ї. У дорогу з Жерменом подається сусідка шістнадцятилітня Марі, якій знайшли місце наймички у багатія у сусідньому селі до вдови. До них приєдується самовільно малолітній син Жермена - П’єр. Потрапивши до Чортової калюжі, вони ночують. Збагнувши хитрощі та нещирість вдови, Жермен покидає її. Дівчинка Марі, відчувши знущання та зверхність багатія, втікає. І Жермен, і Марі, і П’єр випадково знаходять одне одного. Повертаються додому. Знову в «зачарованому» місці. Марі щиросердно піклується хлопчиком. Жермен і Марі розуміють цінність свого життя в рідному селі. Жермен закохується в Марі - освідчується. Вирішують одружитися. П’єр каже татової: «Я хочу таку маму, як Марі». їхні взаємини завершуються весіллям. У романі подано яскравий етнографічний опис весільних звичаїв.


Провозін, В. Диво кохання [Текст] / Валерій Провозін. – Львів : Каменяр, 2017. – 278 с.

"Диво кохання" - це збірка оповідей про любов, яку пронесли їх герої через усе своє життя. Серед героїв збірки - видатні художники, композитори, поети, жінки, що були їх музами, і жінки-легенди. Своєю книгою автор стверджує, що любов - велике й дивовижне почуття, здатне підносити і надихати людину.Для масового читача.


Ламотт, Е. Пташка за пташкою : порадник з письменництва та життя загалом [Текст] / Енн Ламотт ; пер. з англ. В. Хасхачик. – Львів : Апріорі, 2018. – 263 с.
Це бестселер про мистецтво жити і писати книжки про життя. Якщо ви відчуваєте, що вам є що сказати, якщо ви хочете це сказати - Енн Ламотт допоможе вам це зробити. Ви дізнаєтесь як писати, де шукати джерела натхнення, як віднайти свій стиль, вийти з творчої кризи, подолати заздрість до успіху колег, у кого шукати підтримку, що на вас чекає після публікації.


Мартен-Люган, А. Закохані в книжки не сплять на самоті [Текст] : роман / Аньєс Мартен-Люган ; з фр. пер. Леонід Кононович. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 239 с.
Ця повість - продовження історії жінки, яка, втративши коханого чоловіка і маленьку доньку, щосили намагається віднайти сенс існування й повернутися до повноцінного життя. Все їй начебто вдається: має вірного приятеля, улюблену праву, чоловіка, який кохає її ніжно і трепетно. Але думками Діана повертається в далеку Ірландію, де у час безвиході та розпачу їй пощастило знайти відданих друзів і, здається, справжню любов, - хоча пост травматичні страхи і не дали їй зізнатися собі в цьому. зрештою, попри сумніви, вагання і невпевненість, Діані вдається розпізнати свою істинну долю й ступити їй на зустріч.

********

березень - 2019

Завдяки державній програмі поповнення фондів публічних бібліотек " Українська книга" Українського інституту книги до Золочівської ЦРБ ім. І. Франка надійшло 422 нові книги. Пропонуємо Вам, ознайомитися з найкращими новинками.


100 експрес-уроків української : посібник / О. Авраменко. - Київ : ТОВ "Книголав", 2018. – 192 с.
Кишеньковий посібник містить 100 експрес-уроків, які в доступній формі навчають норм сучасної української мови.Для читачів, які прагнуть підвищити рівень свого мовлення.


Яковлева, А. Сучасний тлумачний словник української мови / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. - Харків : Навчальна література : Торсінг, 2017. - 672 с.
Пропонований тлумачний словник містить 55000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів абр іншомовних слів подано українські відповідники. У словник введено також значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється загальною комп'ютеризацією й насиченістю ефіру й періодичних видань інтернаціональною лексикою і термінологією, яку можна почути у щоденному спілкуванні, прочитати в газетах або журналах, побачити на рекламних щитах і вивісках крамниць. Основний принцип і оригінальність словника - це тлумачення основного слова синонімами, які з’ясовують найтонші його значення, та фразеологізмами. До багатьох слів подаються граматичні форми, що значно розширює сферу охоплення лексики української мови.


Ярещенко, А. П. Сучасний фразеологічний словник української мови / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир. – Харків : Навчальна література, 2018. – 640 с.
Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. У ньому простежується граматичне використання, специфіка й сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. Їх значення ілюструються цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніше не використовувався. До деяких статей наводяться синоніми, антоніми та етимологічні довідки


Палій О. Короткий курс історії України. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018, вид. 3-тє.- 464 с.
У книзі викладено історію України з давнини до наших днів. Вичерпно подано найважливіші події української історії. Посібник стане в пригоді студентам, викладачам, школярам, а також усім, хто цікавиться вітчизняною історією.


Ваврух М. Нариси з історії української культури: архітектура, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно / М. Ваврух, Р. Гавалюк. - Львів : Світ, 2018. - 223 с. Нариси знайомлять читача із українською архітектурою, живописом, скульптурою, малярством, музичною та театральною культурою, а також кіномистецтвом. Характеристика основних культурних періодів та стилів супроводжується аналізом найвідоміших мистецьких пам’яток, музичних і театральних творів, численними ілюстраціями. Велика увага приділена видатним особистостям, які творили багату та різноманітну українську художню культуру. Для поціновувачів української культури, усіх не байдужих до багатої мистецької, музичної, театральної спадщини


Фіцич Н. Культ предків. Нетуристичні звичаї України / Н. Фіцич. - Харків : Фоліо, 2017. - 169 с.
Відома журналістка, авторка телевізійних проектів: документального циклу «Відкрита зона» (соціальні, історичні, культурологічні явища та персони), «Майстер-клас» (народні ремесла та майстри), «ПроОбраз» (видатні діячі культури), Наталка Фіцич цілий рік подорожувала Україною, фіксуючи за допомогою фото- і відеокамери старовинні обряди і традиції різних регіонів нашої країни. Ця книжка — результат роботи багатьох людей, яким не байдужа спадщина наших предків.


Майдавідченя. Допомога постраждалим. Міжнародна солідарність. Сакцією Леоніда Фінберга, Ірини Берлянд, Олени Андреєвої. - К.: Дух і Літера, 2018.- 816 с.
У книзі зібрані свідчення учасників Майдану про допомогу постраждалим. Першу частину текстів складають спогади про медичну ( і менше - соціальну, психологічну, правову та іншу) допомогу майданівцям та їхнім родина у Києві та Україні. Зафіксовано безпрецендентний досвід самоорганізації людей, який має бути осмисленим і стати важливим для національної пам'яті сучасників, та майбутніх поколінь. У другій частині книги представлені розповіді про міжнародну солідарність в організації допомоги постраждалим. Така взаємодія з іншими країнами не має аналогів у нашій історії і варта того, щоб бути зафіксованою - як вдячність і пам'ять для наших закордонних друзів.


Клімов, А. Славетні гетьмани України / Андрій Клімов.–Харків: Віват, 2017. – 80 с., іл.
"Славетні гетьмани України" - науково-популярне видання, присвячене змалюванню видатних керманичів Війська Запорізького. Історичні події викладені доступною мовою, оповідь супроводжується паралельною хронологією подій світової історії.


Генцмер, Г. Таємниці цивілізації. Непоясненні дива і загадкові явища / Г. Генцмер, У. Геллен бранд. - Харків : Віват, 2017. – 319 с.
Історія людства сповнена загадок і таємниць, розгадати які намагається вже не одне покоління дослідників. Ніхто не може пояснити, як і коли були споруджені піраміди Гізи чи Стоунхендж, досі не знайдені таємничі континенти Лемурія та Му, а також легендарна Атлантида. Усе ще не можуть збагнути, як на тілі виникають стигмати і завдяки чому відбуваються чудесні зцілення. А що вже казати про паранауки та медичні феномени на кшталт рентгенівського зору й кришталевих сліз! Хто стоїть за тими неймовірними речами? Небесні сили, інопланетяни? Чи то, може, з-поміж нас є носії надлюдських знань? Пропонуємо читачам ближче познайомитися з непоясненними дивами і бодай краєм ока зазирнути за непрозору завісу таємничих знань.


Бабинський, А. Історія УГКЦ за 90 хвилин / Анатолій Бабинський. – Львів : Вид – во Свічадо,2019. – 160 с.
у виданні стисло та інформативно описані основні віхи історії постання, розвитку та сьогодення УГКЦ. Популярний виклад матеріалу, ілюстрації, схема та мапи дозволять сформувати узагальнене, але не поверхневе уявлення про доволі складну історію, яку судилося пережити УГКЦ


Оклі Б. Навчитися вчитися.Як запустити свій мозок на повну / Барбара Оклі; пер. з англ. Артем Замоцний. - К.: Наш формат, 2018.- 272с.
Є люди, які не люблять учитися. Є ті, що ненавидять математику й природничі науки. Що між ними спільного? Насправді вони не вміють учитися та не здогадуються, як їх обдурює мозок. Барбара Оклі, як ніхто інший, знає цю проблему із середини. У школі вона ненавиділа математику, тому вступила на філологію. Але у двадцять із гаком відкрила для себе красу арифметики й поезію формул. Нині вона допомагає багатьом людям учитися ефективніше. У цій книзі Барбара Оклі ділиться ефективними навчальними методиками, пояснює причини наших невдач, розкриває поведінку мозку. Авторка допомагає опанувати прокрастинацію,потоваришувати з внутрішніми зомбі, припинити істерити над складними завданнями й урятувати батьків віл передчасної сивини.


В'ятович, В. (Не) історичні миті. Нариси про минулі сто років / Володимир В’ятрович. – Харків: КСД, 2018. – 174 с.Це розповіді не про знайомі з підручників події минулого. Тут ідеться про ті, які можна назвати митями фокусування історії, коли в одній хвилині відбивається життя всього покоління.(Не)історичні миті, які лягли в основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття української історії: потяг, що везе київських студентів під станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає від голоду 1933-го; останні бійці УПА в останній криївці; радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші…
Автор доводить свої оповіді до сьогодення — Майдану 2014-го й російсько-української війни. 38 нарисів-миттєвостей — маленьких уламків мозаїки, що вкупі творять велике полотно історії з яскравими й похмурими кольорами, тонами та напівтонами.


Сіґел, Д, Брайсон, Т. Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини / Деніел Сіґел, Тіна Брайсон; перекл. з англ. Ірина Борщ. – Київ: Наш формат, 2017. – 192 с.
Якщо у школі ви захоплено розглядали схему внутрішньої будови Землі чи із цікавістю вивчали сполуки хімічних елементів, ця книжка напевне стане вашою улюбленою. Якщо ж наука видається вам нудною й незрозумілою, Білл Брайсон перевене ваші уявлення! Роками вивчаючи наукові та спілкуючись з антропологами, математиками, астрономами й фахівцями інших галузей, автор оповідає історію про все на світі: від Великого вибуху й до розквіту цивілізації.
Під обкладинкою ховаються динозаври, мешканці безмежних океанських широт і далекі планети. Однак це не просто яскрава подорож у минуле. Білл Брайсон доступно й цікаво пояснює дивовижні досягнення науки та навіть зазирає у майбутнє, силкуючись зрозуміти суть людського покликання.


Келлі Кевін Невідтворне. 12 технологій, що формують наше майбутнє / пер. з англ. Наталія Валевська. - К.: Наш формат, 2018. - 304 с.
Технологічна галузь не лише найдинамічніша в сучасному світі - вона здатна суттєво змінити наше життя в недалекому майбутньому. Які професії зникнуть, а які набиратимуть обертів? Які нові джерела прибутку з'являться в підприємців, а які бізнес- моделі перестануть працювати? Чого варто навчатися і в що інвестувати? Ви можете отримати максимум від цих змін, дізнавшись, якими будуть наслідки безперервного технологічного потоку через 30 років. Аналізуючи тренди, що проявляються вже сьогодні, Кевін Келлі окреслює напрямки, у яких неминуче рухатиметься світ. Він виокремлює 12 невідтворних технологій, які тісно переплітаючись, визначатимуть глобальні тенденції розвитку.


Тайсон Н. Астрофізика для тих, хто цінує час / Ніл Деґрасс тайсо; пер. з англ. Д. Пілаша та М. Сидоренка.- К.: Вид. група КМ-БУКС, 2018.- 200с.
Яка природа простору і часу? Яка місце Всесвіту в наших життячх? Немає кращого провідника по цих усіх питаннях, аніж всесвітньо відомий астрофізик, популяризатор науки та автор бестселнрів Ніл Деґрасс Тайсон. Втім, мало хто з нас має час на споглядання зірок - тому Тайсон знайомить із ними чітко та лаконічно. Дотепний та цікавий текст поділено на невеликі порції, якими зручно підживлювати спраглий до відповідей мозок у перерві напруженого дня.


Бенджамін, А. Магія математики. Як знайти Х і навіщоце потрібно / Артур Бенджамін; пер. з англ. М. Гоцацюка. – Київ: Вид. група КМ-БУ 2018. – 352 с.
Магія математики - це підручник з математики, який ви хотіли б мати в школі. Використовуючи чудовий асортимент методів - від прикладів з кульками морозива до вимірювання гір і створення чарівних квадратів, ця книга охоплює основні математичні сфери, включаючи арифметику, алгебру, геометрію та обчислення, плюс числа Фібоначчі, нескінченність і, звичайно, математичні магічні трюки. Артур Бенджамін, відомий в усьому світі як "математичний чарівник", поєднує математику та магію, щоб зробити предмет веселим, привабливим і однаково легким у розумінні як для фанатів математики, так і для тих, кого вона лякає.
"Час від часу математичні та інші наукові періодичні видання проводять серед своїх читачів опитування на тему вибору найкрасивішого рівняння. І щоразу лідером виявляється це дивовижне рівняння, яке називають тотожністю Ейлера"


Мейс, Джеймс Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933 / Д. Мейс ; пер. з англ. М. Яковлєв. – Київ : Комора, 2018. – 496 с.
Століття тому спроба реалізувати український національний проект у межах СРСР могла здатися досить вдалою: політика українізації зумовила швидке зростання рівня письменності, поширення української мови в містах, надзвичайне піднесення культури, а уряд УСРР мав широкі повноваження в галузі економіки. Але так було недовго: всеохопна насильницька колективізація та штучний голод у регіонах, населених українцями, арешти, розстріли й цькування українських політиків та інтелігенції, стрімке повернення до російськоцентризму та поширення шовіністичних настроїв засвідчили: СРСР – та сама Російська імперія під новою назвою. У класичній розвідці Джеймса Мейса читач знайде концентрований, послідовний і захопливий огляд ідей та подій 1918–1933 років — досвіду, що зараз актуальніший, ніж будь-коли.


Вокер, Тімоті Д. Як навчають у Фінляндії : найкраща шкільна освіта / Т. Д. Вокер ; пер. з англ. Н. Лавської. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 231 с.
Фінляндія неабияк здивувала світ, коли в 2001 році її п’ятнадцятирічні школярі, які взяли участь у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), отримали найбільшу кількість балів під час тестувань з математики, природничих наук і читання. І сьогодні ця невелика північна країна продовжує лідирувати за якістю шкільного навчання. Тімоті Вокер, американський вчитель, що кілька років працював у Гельсінкі, докладно розповідає, яким чином побудовано систему освіти в Фінляндії (це, зокрема, нетривалі уроки, невеликі за обсягом домашні завдання, стандартизовані тестування), чому фінські школярі досягають найкращих результатів, і радить якомога ширше впроваджувати напрацьовані фінами методики та засоби навчального процесу. Це видання буде корисним усім, хто прагне змін у шкільній освіті.


Сіґел, Д., Брайсон, Т. Досить істерики! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини / Даніел Сіґел, Тіна Брайсон. – Київ : Наш формат, 2018. – 264 с. ( В опр.) : 129 грн.
Процес виховання досі виснажує вас? Дитина поводиться агресивно, вередує чи влаштовує істерики? Завдяки порадам Дена й Тіни ваше повсякденне спілкування з дитиною стане захопливим і допоможе їй зростати гармонійною особистістю. Потрібно лише усвідомити особливості роботи мозку дитини. Із книжкою, яку ви тримаєте в руках, це під силу і дорослим, і малечі. Захопливий текст і цікаві сюжетні ілюстрації допоможуть навіть дошкільнятам зрозуміти себе, свої почуття та поведінку, а отже — навчать їх самоконтролю. Ця книжка проведе вас лабіринтами лівої та правої півкуль, підніме з нижнього поверху мозку на верхній, ви знайдете схованку дитячих страхів і зазирнете у свідомість. А дванадцять дієвих стратегій підкажуть, як виховати успішних, турботливих, упевнених у собі дітей


Робінсон, К., Ароніка, Лу. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Кен Робінсон., Лу Ароніка; перекл. з англ. Ганна Лелів. – Львів: Літопис , 2018 – 256 с.
У «Школі майбутнього» відомий експерт з питань освіти сер Кен Робінсон чий виступ на TED має понад п’ятдесят мільйонів переглядів пропонує практичні рішення критичної проблеми, що постала перед сучасним світом: як змінити недосконалу освітню систему. Робінсон закликає покласти край застарілій системі освіти й пропонує концепцію, яка спирається на індивідуальний підхід до учнів, сучасні технологічні досягнення й професійні ресурси, щоб зацікавити дітей у навчанні, підтримати їхню любов до пізнання й підготувати їх до викликів XXI століття. У цій книжці Ви знайдете безліч цікавих історій, спостережень, прикладів із практики, революційних досліджень та рекомендацій від фахівців зі всього світу, які змінюють освіту вже сьогодні. «Школа майбутнього» знадобиться вчителям та батькам і підкаже їм, як розпізнати справжнє покликання своїх дітей. Вона буде корисна чиновникам-освітянам і політикам, які матимуть добру нагоду переосмислити істинну природу й мету освіти.


Харарі Ю. 21 урок для століття / Ю. Н. Харарі. - Київ : BookChef, 2018. - 414 c.
Минуле людства у низі Sapiens "Людина розумна". Далеке майбутнє у книзі Homo Deus "Людина божественна". Саме настав час замислитися над питаннями сьогодення. Що означає підйом Дональда Трампа? Що можна зробити з епідемією фейкових новин? Чому ліберальна демократія зазнає кризи? Чи наближається нова Світова війна? Яка цивілізація домінує в світі - Захід, Китай, Іслам? Чи варто Європі тримати відкритими двері для імігрантів? Чи може націоналізм вирішити проблеми нерівності й зміни клімату? Що треба вчинити з тероризмом?
У третій книзі Ювала Ноя Харрі простих відповідей не буде. Проте захоплива подорож навколо глибокого смислу подій, що відбуваються сьогодні - гарантована


Бебешко, Л. Українська вишиванка : Мальовничі узори, мотиви, схеми крою / Л. Бебешко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 127 с.
Вишиванка-перлина народної культури, візитівка українців та справжній культурний код, що зберігає в собі традиції наших предків. Чудові орнаменти, старовинні та сучасні крої сорочок, гармонійне поєднання кольорів… Це окраса українського традиційного одягу.
Альбом-посібник стане справжнім подарунком для всіх, хто залюблений у вишивання!. Композиції для чоловічих та жіночих сорочок створено відповідно до старовинних колекційних зразків та сучасних модних тенденцій. У книжці є все необхідне щоб самостійно пошити і власними руками вишити український національний стрій.


Топська, Неллі.Артемій Ведель / Н. Топська. - Київ : Книжкова база "Альфа", 2018. - 63 с. : іл., портр. - (Золота доба української музики).
Золота доба української духовної музики подарувала світові сузіря пломенистих талантів - Максима Березовського, Дмитра Бортнянського й Артемія Веделя. Книга розповідає про коротке і трагічне життя геріального українського композитора Артемія Веделя, котрий творив духовну музику - найзагадковішу на землі. Ту музику, що веде від темряви до світла, від душевної сліпоти до мудрого прозріння, в якій органічно переплітається божественне і земне.


Єрмоленко, В. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ – ХХ століть / В. Єрмоленко. – Київ : Дух і літера, 2018. – 480 с
.
«Плинні ідеології» – це детальна та несподівана історія ідей у Європі ХІХ-ХХ століть. Книга про те, як концепти і метафори, народжені в епоху Французької революції, продовжували жити в тоталітарних ідеологіях ХХ століття, як образи проходження через смерть, святого злочинця, жертви-месії, оновлювальної катастрофи живлять історії ідей останніх двох століть, надихаючи ідеологічних союзників та антиподів. Це також детальний і безжальний аналіз головних ідеологічних монстрів сучасності: расизму, комунізму, нацизму, фашизму, а також їхніх сумішей. Книжку написано на межі різних дисциплін: філософії, історії ідей, політології та історії літератури.


Ґейштор, А. Слов’янська міфологія / Александр Ґейштор перекл. з пол. – Київ: ТОВ «Вид-во «Кліо», 2018. – 416 с., іл.
У праці видатного польського історика Александра Ґейштора ( 1916-1999) представлено майже всеохопну картину розвитку вірувань слов'янських племен у дохристиянський період. В основі видання - перероблюваний і доповнюваний автором до останніх днів життя текст науково-популярної книжки, що вперше вийшла на початку 1980-х років і відтоді була тричі перевидана. вміщено також ряд виступів Александра Ґейштора на радіо і телебаченні для широкої аудиторії.
Для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також усіх, хто цікавиться слов'янською міфологією.


Ґейман, Ніл. Скандинавська міфологія / Н. Ґейман ; пер.з англ. М.Бакалова. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 256с.
Знайомтесь із майбутнім бестселером - майстер пера Ніл Ґейман представляє дивовижний переказ величних скандинавських міфів. Автор вже давно черпає натхнення для створення власних фантастичних світів у стародавній міфології. Тепер він звернувся до джерела і презентує майстерну обробку величних історій півночі. Для створення фантастичного царства у своїх романах Ніл Ґейман неодноразово звертався до давньої міфології. Та тепер він звертається до самого витоку своєї творчості, представляючи нам неймовірну версію величних північних казок. Автор залишається вірним міфам та пантеону скандинавських богів: Одін, головний бог, розумний, сміливий і хитрий; Тор, син Одіна, неймовірно сильний та не наймудріший з богів; Локі - син велетнів - кровний брат Одіна, ошуканець і неперевершений маніпулятор. Історія розпочинається з генезису легендарних дев'яти світів, занурюючи нас у подвиги божеств, карликів і велетнів. Для того, щоб повернути собі викрадений славнозвісний молот, Тору необхідно замаскуватися у жінку, що дуже важко зробити, беручи до уваги його бороду і величезний апетит. Гірка доля спіткає Квазіра - найпрозорливішого з богів - кров якого перетворюється в мед. Врешті все завершується Рагнароком, сутінками богів і відродженням нового часу та людей.


Терен, Т. Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою : [кн-інтер'вю] / Т. Терен, А. Липківська. - Київ : Pabulum, 2018. - 260, [1] с.
«Прості речі» — це відверті діалоги великої акторки про її життя, родину, близьких людей, покликання, професію і країну з журналісткою Тетяною Терен і театральним критиком Анною Липківською.
У цих текстах перед нами постає не лише жива легенда українського театру та кіно, а й гранично щира жінка, якій випав непересічний життєвий шлях. У розмовах згадуються знакові події та відомі особистості нашої культури, які для Ади Роговцевої були і залишаються друзями чи колегами.
До видання увійшли архівні та сучасні фотографії, багато з яких публікуються вперше.
Книга-інтерв’ю буде цікава всім, хто захоплюється творчістю Ади Роговцевої та стежить за світом театру й кіно

.
Ґомперц, Вілл. Думай як митець и живи на повну [Текст] / В. Ґомперц. - Київ : ArtHuss, 2018. – 175 с.
Книга Вілла Гомперца «Думай як митець» - підкаже, як перетворити вир ідей у своїй голові на щось варте уваги. Як редактор мистецтв BBC, Гомперц інтерв’ював і спостерігав за багатьма провідними світовими художниками, режисерами, романістами, музикантами, акторами та дизайнерами, помітивши певні спільні риси мислення і сприйняття світу. Тож не дивно, що пізніше він зміг адаптувати практики митців (класиків і сучасників), розробивши у своєму впізнаваному дотепному стилі 10 уроків, які розворушать нашого внутрішнього Пікассо, допоможуть генерувати блискучі ідеї та сприятимуть розквіту нашого таланту, незалежно від того, чим ми займаємось. Кожна людина – потенційний художник і може досягти надзвичайних результатів або, як мінімум, отримати задоволення від творчого переосмислення дійсності.


Черчіль, Вінстон Спогади ро Дугу світову війну. Т.1 / В. Черчіль. Кив: Вид-во Жупанського, 2018. - 494с.
Спогади про Другу світову війну» – найвагоміший доробок відомого політичного і та державного діяча Вінстона Черчілля у царині літератури, за який він 1953 року отримав Нобелівську премію.
Аналізуючи перебіг Другої світової війни, а також усі її ключові події, Вінстон Черчілль подає напрочуд широку і детальну панораму останньої великої війни, яка охопила майже увесь світ. Зайве казати, що дуже багато акцентів у цій праці розставлені геть інакше, ніж до цього звикло радянське і навіть пострадянське суспільство.
Тому це видання буде особливо корисним не лише для вивчення подій і механізмів Другої світової війни, а й для кращого розуміння різниці в їхній інтерпретації, яка широким історично-культурним ровом і досі пролягає між російсько-радянським табором і рештою цивілізованого світу.


Черчілль, В. Саврола: роман / Вінстон Черчілль; Перекл. з англ. Владислав Носенко. – Київ: Вид-во Жупанського, 2017. – 240 с.
Вінстон Черчілль відкрився для українського читача з вельми несподіваного боку – ще з радянських часів за ним міцно закріпилося реноме могутнього стовпа британської колоніальної імперії, поборника всього, що в розумінні комунізованих націй пов'язувалося з демократією і прагненням народів до свободи, такого собі герольда холодної війни. Але своїм твором "Саврола" автор, напевно, подивує всіх, хто цікавиться його величезною літературною спадщиною, адже дотепер його знали як яскравого публіциста й мемуариста, а тут він подарував нам не менш яскравий зразок прози. "Саврола" змусить навіть найприскіпливіших читачів поставити під сумнів імперіалістичну сутність автора, адже він недвозначно стає на бік усього прогресивного і демократичного, виразником чого виступає головний герой роману. Не менш переконливо в творі затавровано спроби правлячого в країні Лавранія режиму придушити виступ народу проти тиранії і обмеження демократичних свобод, і тут дивним чином проявляються алюзії-порівняння двох майданів, лавранійського і київського, розділених величезним часовим простором, а проте споріднених завдяки боротьбі за однакові для обох цінності – громадянські свободи й людську гідність.


Сміт Д. Думати, як Вінстон Черчиль / Даніел Сміт; перекл. з англ. Н. Мочалової. – Київ: Вид. група КМ-БУКС, 2018. – 224 с.
Вінстон Черчилль, який двічі був прем'єр-міністром Великої Британії, назавжди залишиться в пам'яті як видатний лідер, що привів свою країну до перемоги у Другій світовій війні. Його девіз - "Ніколи не здавайтесь!"- та палкі промови по радіо надихали британців чинити запеклий опір нацистській загрозі, коли Британія опинилась сам на сам з ворогом, який окупував усю Європу. Надзвичайно успішний політик був також офіцером збройних сил Великої Британії, журналістом, істориком, письменником, лауреатом Нобелівської премії з літератури.


Ширер В. Злет і падіння Третього Райху. Історія нацистської Німеччини . У 2-х т. Т. 1 / В. Ширер ; пер. з англ. К. Диса. - Київ : Наш формат, 2017. - 704 с.
Книжка «Злет і падіння Третього Райху» — це монументальне дослідження найнебезпечніших подій ХХ століття. Нині, коли після закінчення Другої світової війни минуло понад 70 років, нам здається неймовірною та загроза, яку несли у світ Гітлер і його імперія. Багаторічна робота з першоджерелами, особисті спостереження автора за підйомом нацистської Німеччини, 485 тонн документів від Міністерства закордонних справ Німеччини, безліч щоденників, записів телефонних розмов, ретельно збережених німцями, — усе це стало основою масштабної праці Вільяма Ширера. Поєднання особистих спогадів та історичних фактів вирізняє цю книжку з-поміж решти праць, присвячених історії нацистської Німеччини. У першому томі дослідник подає максимально об’єктивну інформацію про зародження Третього Райху, політичний зліт Гітлера, детально описує всі згубні кроки, які призвели до війни, і зрештою показує, як польська війна переросла у Другу світову.


Ферґюссон, Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу / Н. Ферґюссон. - Київ : Наш формат, 2017. - 381 с.
Шотландський історик Ніл Фергюсон досліджує гроші, розповідаючи про еволюцію фінансів в історії людства.Гроші - це рушійна сила прогресу, але люди про них так мало знають. Фінансове невігластво шкодить не менше на природні катастрофи. У книжці висвітлено основні фінансові поняття та концепції, розтлумачено причини останньої потужної світової економічної кризи. Що таке гроші? Що роблять банки? Яка різниця між акціями та облігаціями? Навіщо купувати страхові поліси чи нерухомість? Що саме робить гедж-фонд? Це фінансова історія людства від її витоків у давній Месопотамії часів Хаммурапі до останніх потрясінь на так званій Планеті Фінансів


Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним / Н. Фергюсон ; пер.з англ. В'ячеслав Циба. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 488с.
НілФергюсон,британський історик і журналіст, зауважує: " Ще на початку ХV століття сама лише думка про те, що наступні п'ять століть Захід домінуватиме над Рештою світу, здавалося б дуже дивною. А втім, це сталося". І нині могутність Заходу вражає навіть найбагатшу уяву....То чому ж так трапилося? Чому Європа, яка на 1500 рік поступилася Сходу за багатьма показниками - економічними, технологічними, демографічними, - зуміла різко рвонула уперед і досягти безперечно світового панування? Які складові успіху Західної цивілізації? Свме ці дражливі питання украй сміливо, часом навіть зухвало, а проте надзвичайно захопливо висвітлює Ніл Ферґюсон, один із найвпливовіших людей світу за версією журналу Тime.


Андерсон, К. Успішні виступи на ТЕД . Рецепти найкращих спікерів / Кріс Андерсон, Пер. з англ. Олександра Осташова. – Київ: Наш формат, 2018, 256 с.
«Ідеї, варті поширення» — гасло, що охоплює світ з 2001 року. А щоб висловити подібні ідеї, необхідно всього 18 хвилин — у цьому впевнений Кріс Андерсон, президент TED та автор «Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів». Ця книга — не просто збірка порад щодо ораторського мистецтва та прийомів для вдалої презентації. Вона про розробку ідеї, пошук натхнення та серйозну роботу над особистістю. Як стати оратором, вартим всесвітньо відомої TED? Щоб дізнатися, читайте книгу Кріса Андерсона

.
Пажак, Фредерік. Ван Гог. Іскріння / Ф. Пажак. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 269 с.
У життєписі Вінсента Ван Гога автор переповідає самотній шлях видатного художника — з рідної Голландії до французького містечка Овер-сюр-Уаз. Ця писана і мальована біографія наголошує на маловідомих та хибно витлумачених епізодах з життя Ван Гога.


Гаврош, О. Останній опришок Микола Шугай / Олександр Гаврош. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 160 с.
У книжці зібрані документальні розповіді відомого журналіста і письменника Олександра Гавроша про одного з останніх українських опришків Миколу Шугая ( 1898-1921). Постать закарпатського розбійника досі є творчою інспірацією для наших сусідів - чехів та словаків. за кордоном про нього видають книжки, ставлять пєси, знімають фільми. В Україні про Миколу Шугая все ще знають мало. Досі документальної книжки про нього для широких читацьких кіл у нас не видали. Значна частина у нашому виданні приділена чеським першоджерелам, які вперше оприлюднюються українською.


Мусаєва, С. Мустафа Джемілєв. Незламний / Севгіль Мусаєва. – Харків : Віват, 2018. – 256с.
Як це — бути персоною нон ґрата на рідній землі? Витратити роки наполегливої боротьби, все втратити, але не здаватися? Як ніхто інший про це знає Мустафа Джемілєв — колишній політв'язень, активіст, борець за права людини. У 1991 році він зміг вперше за довгі роки повернутися на батьківщину. У 2014 році він знову її втратив. Але «Мустафа Джемілєв. Незламний» — не просто біографічний роман. Це розповідь про Крим та життя Мустафи Джемілєва, які тісно пов'язані один з одним. Дана робота молодих кримськотатарських журналістів актуальна як ніколи. Вона дає уявлення про долю кримських татар та боротьбу цієї нації за вільне життя, а також їх особисте бачення цієї боротьби. Чому варто купити книгу «Мустафа Джемілєв. Незламний» Аліма Алієва та Севгіль Мусаєвої? «Мустафа Джемілєв. Незламний» — книга життя та спогадів одного з найяскравіших представників кримськотатарського народу, який продовжує свою діяльність й у наш час. Він став невіднятною частиною історії Криму, його анексії та кримських татар по обидві сторони кордону. У виданні читач знайде п'ятдесят годин інтерв'ю, журналістські розслідування, історичні хроніки та фотографії з архіву, деякі з яких друкуються вперше.


Степовик, Д. В. Візантія : Крізь одинадцять століть її історії : нове вид. / Дмитро Степовик. – Київ : Дніпро, 2017. – 280с.
Після поновлення Незалежності України 1991 року візантологія здобула нарешті українську прописку. В тоталітарному самодержавному Московському царстві і в його наступнику Радянському Союзі візантійською проблематикою дозволяли займатися тільки росіянам, бо Росія, мовляв, не тільки «родіна слонов», але й єдина спадкоємиця Візантійської імперії.


Дочинець М. Напутні дари – для дітвори від карпатського мудреця Андрія Ворона / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2017. – 172 с.
Любий читачу! Ця книжка відкриє тобі світ чудової живої природи, розкриє дар унікального людського досвіду, навчить краще розуміти природу сущого. Повідає про захоплюючі пригоди і цікаві відкриття. А ще - прилучить до звичаїв і традицій нашого народу, до скарбів духмяної української мови.Нехай це читання буде приємним і корисним. Читай і розмірковуй. Бо кожен із рядків цієї книжки цінний у своїй мудрості. А скільки ще загадкового ховається між рядками!


Россі, П. Їсти. Потреба, бажання, одержимість / Паоло Россі; перекл. з італ. Л. Котляр. – Львів :Вид - во Анетти Антоненко, 2018. – 152 с.
Як виникають і закріплюються у громадській думці певні ідеї та вірування? І яку ціну заплатило людство, перш ніж у тій чи тій людській цивілізації з’явилася усталена система культурних кодів, які вже вийшли за межі національного розвитку й керують людською поведінкою? Одвічна потреба «їсти» зіграла фундаментальну роль в історії людства, його культах, ритуалах, таємних і явних, традиціях, відмерлих і сучасних, соціальних устроях, загартованих війнами, катаклізмами, еволюціями й революціями, голодом, канібалізмом, епідеміями та хворобами, з якими людство бореться досі. Культура як система правил і табу, до формування яких долучилися найсвітліші уми, водночас збагачуючи людське буття, тож Паоло Россі, італійський філософ культури, автор цієї мандрівки століттями «Їсти» готує свою вишукану й захопливу історію, майстерно компонуючи науку і мистецтво. Він стверджує: епоха, коли питаннями їжі та харчування займалися лише антропологи та психологи з університетськими дипломами, добігла кінця. У постінформаційну еру тілесне й духовне, культура фізичного й інтелектуального споживання – дуальні процеси в нерозривному поєднанні й взаємопроникненні – є невід’ємною частиною нашого життя. Навіть неможливість встановити, де «правильно», а де ні, лише засвідчує, що в лабораторії не існує невдалих експериментів, і ці експерименти тривають, а кожен із нас – їх учасник. Якщо ви не чули досі про смак №5 – «умамі», то це не означає, що ви його ще не пізнали. Те, що ми з вами називаємо смаком, є формою чуттів, яка управляється окремою системою чуттів і яка лежить в основі смакових відчуттів, як-от: солодке, солоне, кисле та гірке (та інших, у яких немає назв). Але, як стверджує автор книжки, існує ще ціла низка відчуттів, притаманних ротові та носові, які не можна віднести ні до смаків, ані до запахів. Чи є правдою те, що колись їжа була «натуральною», що те, чим харчувалися наші діди та прадіди, було «справжнім» і «смачнішим»? Автор шукає і знаходить відповіді на безліч питань і розвінчує небезпечні міфи масової культури, адже він десятиліттями досліджував історію ідей та культур, тож його надзвичайно цікаві й неординарні міркування на (для когось) буденну тему споживання їжі – голод та ожиріння, піст і святість, їжа як манія, глобалізація й апокаліпсис, «натуральна» та «ненатуральна» їжа, анорексія, фобії, мода – дадуть змогу подивитися на історію цивілізації під іншим кутом, стануть одкровенням і справжнім відкриттям для великого кола читачів.


Горак, Р. Журавлі відлетілі : есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2018. – 400 с.
Коли загорівся ліс і, рятуючи життя, птахи вимушені були покинути його, то летіли вони до води й несли відти в своїх маленьких дзьобиках краплі й кидали їх у вогонь. Їм казали: для чого це робите? Пожежу не загасите і самі загинете. Нехай так, але не носити воду і не допомагати гасити вогень ми не можемо, - відповідали ті. У новій книжці львівського письменника Романа Горака - розповідь про одну з тих пташок, яка своїм голосом лікувала всіх зболених і стужених за втраченою Батьківщиною. Тих, хто відлетів журавлиним ключем на чужину і вже не зміг повернутись, і тих, хто залишився вдома... Її ім'я - Квітка Цісик, яка вже стала легендою України. Про неї та про її рід ця книжка

.
Ворона, Т. В. Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях / Тімур Ворона; пер. з рос. Г. Сологуб. – Харків: Віват, 2017. – 224 с
.
Нове покоління українців Яке воно? Більшості з його представників не виповнилося й сорока, проте на їхніх рахунках — мільйони доларів, а створеними ними продуктами користуються люди в усьому світі. Джерело їхнього капіталу — не батьки-олігархи і не поцуплені на держпосаді гроші, а технології. Depositphotos, Genesis, Jooble, Grammarly і десяток інших IT-компаній — саме вони сьогодні є гордістю країни, її обличчям, яке не хочеться ховати, за яке ніколи не буде соромно. Як українці здобувають мільйонні статки завдяки своїм знанням, розуму, наполегливості і хисту? Дізнайтеся із цієї книжки.


Ганіоглу Ш.М. Ататюрк: Біографія мислителя /Шюкрю М.Ганіоглу. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 239 с.
Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля Ататюрка ( 1881-1938), на яких повстали Турецька Республіка та сучасна турецька нація. Деякі з цих ідей були зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі військовою кар'єрою та політичною діяльністю. Інші з'явилися під впливом реформ, воєн, повстань і революцій у шестисотлітній Османській імперії, що невпинно хиріла. Значну увагу автор приділяє книжкам та журналам, європейським і турецьким, з яких Мустафа Кемель засвоїв популярні на Заході, хоч і вельми сумнівні та утопічні теорії кінця ХІХ- початку ХХ ст., зокрема, вульгарний матеріалізм, моральний дарвінізм, позитивізм, націоналізм, расову антропологію, авторитаризм. У дослідженні також наведено галерею осіб, з якими Ататюрк ділився задумами або, навпаки, сперечався, від яких навчався, кого використовував. У підсумку Ататюрк постає не творцем оригінальних ідей, а політиком, який спромігся втілити утопічні проекти маргінальних західноєвропейських інтелектуалів свого часу.Вдумливому українському читачеві з європейськими амбіціями ця книжка дасть унікальну можливість помислити, чому Туреччина майже через століття узятого Ататюком курсу ще й досі стоїть на порозі західної цивілізації

.
Аккерман, Г. Пройти крізь Чорнобиль / Галя Аккерман; пер. з фр. П. Таращука. – Київ : Либідь, 2018. – 168 с.Книжка Галі Аккерман - це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в різноманітних її людських, соціокультурних, професійних аспектах. Це проходження крізь очисний вогонь нового знання, трашічних відкриттів, крізь драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про один з найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперечна цінність видання і в тому, що це погляд людини з іншої культури, з інших культур - адже авторка суміщаєж в собі європейську, російську і французьку культури, родинно повязана з Україною

.
Алексієвич С. У війни не жіноче обличчя / Світлана Алексієвич; пер. з рос. В. Рафєєнка. – Харків Віват, 2016. – 400 с.
«У війни не жіноче обличчя» – це документ людської пам’яті, запис історій жінок, яких війна змусила взяти в руки зброю для захисту рідної землі від фашизму. Ця книга – результат кількарічної кропіткої праці: авторка розшукувала учасниць Великої Вітчизняної війни і записувала їхні свідчення, які цілковито відрізнялися від свідчень чоловіків-ветеранів та від офіційної форми викладу спогадів про ті події. Письменниця досліджує духовний світ жінок, які виживали в нелюдських умовах війни. У книзі зображено їхнє ставлення до смерті і необхідності вбивати, стосунки з чоловіками-соратниками і командирами, про побут на війні; про бажання жити після всього побаченого і пережитого, а ще – про повоєнну необхідність повернутися до жіночності, яка виникала не лише з внутрішньої потреби, але й через тиск суспільства,бо навіть найближчі люди вимагали якнайшвидше витіснити пережитий жах із свідомості.


Андрухович, Ю. Ворохтаріум : літературний тріалог з діалогом і монологами / Юрій Андрухович, Олександр Бойченко, Орест Друль. – Київ : Пабулум, 2018. – 240 с.
«Ворохтаріум» — це неквапливі розмови трьох давніх друзів. Розмови настільки відверті та влучні, що хочеться сидіти поряд, слухати і долучатися — коментарем, посмішкою, мовчазним розумінням. Бо цю бесіду ведуть Юрій Андрухович, Олександр Бойченко та Орест Друль. Про народження книжок, про критиків і літературні премії, про навчання літературному ремеслу. Про ритм і чуття мови, про добрий текст, про поезію та прозу. Про російську літературу і про переклад Біблії. Про життя — своє і чуже. Підслухати ці бесіди — значить глибше пірнути у творчість митців, зазирнути у внутрішню кухню літературного процесу і, можливо, стати його учасником. Хай і дистанційно


.
Андрухович Ю. Коханці Юстиції: роман/ Юрій Андрухович. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2018. - 304 с."Коханці Юстиції " - паранормальний роман, у якому окремі життєписи з притаманною автору композиційно-стилістичною майстерністю об'єднуютьсяв художню цілість і аж волають про восьми-з половиною- серійну кінематографічну реалізацію. Родинно- побутові і політичні вбивства, зґвалтування і грабунки, розбещення малолітніх і загадкове відокремлення голови, ідейні зради і зради заради ідеї, закладені різним дияволам душі й не завжди справедливі, а часто жахливі покарання. Чого ще треба, щоб читач відчув себе благим і з насолодою усвідомив свою моральну перевагу над нещасними коханцями примхливої Юстиції? Та вже - за старою доброю традицією - й над автором, якому спало на думку увічнити таких пропащих істот.


Вітер М. Літопис Революції Гідності / М. Вітер. - Львів : Піраміда, 2017. - 280 с. : 16 с.
Євромайдан став логічною історичною крапкою у багатовіковому свідомому виборі українського народу - поверненні в європейську сім’ю. Це - епохальна подія, адже більшість населення молодої держави серцем і розумом зробила рішучий цивілізаційний крок до європейської демократичної матриці життя. Небесна Сотня навіки розписалася за нього кров’ю. Так дуже коротко можна охарактеризувати той багатомільйонний народний рух з епіцентром у Києві, що тривав з листопада 2013-го до лютого 2014-го. Мирний рух, що ставав боротьбою. Людська взаємодопомога, що ставала жертовністю.

2018

Найкращі новинки літератури

*************************


Грудень 2018Матеріали другої Науково-Філософської загальноосвітньої конференції Філософів Синтезу в Україні, Основи освіти людини – творця 31 березня 2018 р. – Львів 2018. - 95 с.
У збірнику викладені матеріали другої науково-філософської конференції Філософів Синтезу в Україні.Спеціалісти різних напрямків діяльності - від вчених, освітян, психологів, лікарів, економістів, - до фахівців атомних електростанцій, поділитись досвідом використання методик Синтезу. У доповідях новаторів та професіоналів висвітлені нові підходи до питань освіти, культури. оздоровлення, виховання. взаємовідносин у сім'ї та суспільстві, економічного росту та розвитку Людини Нової епохи. Ці підходи базуються на цілісному уявленні про Людину та світ, більш свідомому ставленні до громадського обов'язку.


Нурсі С. Двадцять п’ять піків/ Б. С. Нурсі. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І.В. 2018.- 65 с.
Бадіуззаман Саід Нурсі (1877-1960) - це ім'я великого вченого-богослова, якого виросла прекрасна турецька земля (батьківщина) як зразок всього людства. Бадіуззаман Саід Нурсі здійснив значний вплив на розвиток Ісламу в сучасній Туреччині, а також у всьому світі. Він є одним з ісламських діячів, якого найбільше вивчають та поважають у Туреччині та ісламському світі. Незважаючи на те, що із дня смерті Саіда Нурсі пройшло вже декілька десятиліть, його ідеї є актуальними і в сучасному світі, а його книги популярні і в сьогоденні.Книга "Двадцять п'ять ліків" - це насамперед послання для людей,у якому кожен, хто потребує, знайде для себе підтримку, співчуття та розуміння самого автора.Автор називає свою книгу рецептом духовного очищення, і з цим важко не погодитися.


Кириченко Б.Й. Планида і Зоря Плютинського/ Б. Й. Кириченко, - Київ: ПП Фірма «Гранмна», 2017. - 64 с.
Сюжетна канва книги відстежує діяльність і долю неординарного організатора економіки В.А.Плютинського з Рівненщини. За соціалізму він створив агрофірму світового рівня.Аналізуються причини розвалу господарства останнім часом.


Дражниця С. А. Електронна комерція: навчальний посібник/ С. А. Дражниця. - Львів: "Новий Світ.- 2000", 2018. - 182с.
У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного ринку, платіжні та фінансові інтернет-системи , діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції. Для студентів, аспірантів.


Вовк О.Б. Інтелектуальна власність в галузі компютингу: підручник/ О. Б. Вовк, В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська, В. С. Якушев. - Львів: "Новий світ - 2000", 2018 . - 317 с.
Підручник розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, особливостей реєстрації права власності на комп'ютерну програму, опанування правового механізму її регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів твочої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та власників як в Україні, так і за її межами.


Калинова пісня: збірник українських пісень з нотами/ Упоряд. О. В. Попадюк ЧСВВ. - Жовква: Місіонер 2015. - 432 с.
Збірник “Калинова пісня” містить 200 найкращих українських пісень, які мають велику популярність серед простого народу, правдивих патріотів своєї Батьківщини, небайдужих до своєї історії та свого майбутнього.Співаник особливий тим, що взявши його до рук, ви побачите, що майже всі пісні вам добре відомі і любі.Це видання присвячується 70-й річниці створення Української Повстанської армії, як шана і пам’ять усім полеглим героям за волю України.


Горбатюк Є. О. Технологія машинобудування: навч.посібник/ Є. О. Горбатюк, М. П. Зенкін, В. Д. Каразей. - Львів: "Новий Світ.- 2000". - 2018. - 358 с.
Навчальний посібник підготовлено на основі робочої програми з курсу " Технологічні основи машинобудування" професійного напряму "Інженерна механіка", для студентів, які навчаються за спеціальностями приладобудування, легкої і харчової промисловості, та студентів, які не вивчають предмети, що забезпечують вивчення курсу "Технологія машинобудування". У навчальному посібнику надані основні відомості з основ технології машинобудування, способів механічної обробки деталей машин на металорізаних верстатах, конструкції і матеріалів інструментів та розробки типових технологічних процесів складання складальних одиниць машин і механізмів.


Носов Ю.М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві: навч. посібник/ Ю. М. Носов. - Львів: "Новий Світ. - 2000", 2019. - 496 с.
В навчальному посібнику розглянуто найбільш важливі питання з дисциплін "Проектування тваринницьких підприємств", "Проектування технологічних процесів в тваринництві", "Проектування машинновикористання в кормовиробництві та твариництві", "Курсове та дипломне проектування з механізації тваринництва".Розглянуто концепції розвитку новітніх технологій потокової організації виробництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання кормів; видалення та утилізації екскрементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об'єктів генплану і підприємств на території. Приведені детальні розрахунки технічних засобів, ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів і комбікормових заводів, стригальних пунктів; автоматихованих і компютеріхованих робочих місць.

Босак А.О. Митне обслуговування транспортних перевезень: навч. Посібник/ А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв, О. С. Скибінський, А. В. Тодощук. - Львів: "Новий світ. – 2000", 2018. – 483 с.
Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів, здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законодавчі акти. Розглянуто діяльність міжнародних та національних організацій в галузі автомобільного транспорту та міжнародних автомобільних перевезень.Костюкова Т.І. Інженерна графіка( практикум): навч.посібник/ Т. І. Костюкова.- Львів: "Новий світ.- 2000", 2018.- 367с.
Навчальний посібник містить теоретичну частину для підготовки до виконання практичних робіт з інженерної графіки, а також збірник завдань до практичних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання, тести та контрольні роботи для перевірки теорититчних знань з інженерної графіки.


Бондар А. Церебро: мала проза/ Андрій Бондар.- Львів: В-во Старого Лева 2016.- 120с.
"Церебро" - нова збірка малої прози Андрія Бондаря, яка впроваджує читачів у химерний світ маленьких людських пригод. Випадкові зустрічі, типові ситуації, які трапляються в кожного, спонукають замислитись, ухвалити рішення, діяти. Особливість цих текстів у тому, що деякі з них списані з реального досвіду, а інші - цілком вигадані - суцільна вигадані - суцільна макабра і фантасмагорія.


Горбатюк В. Кринична вода. Оповідання.:/ В.Горбатюк.- К.: Брайт Стар Паблішинг 2017.- 128с.
Взаємини, спілкування - між дорослими й дітьми, між людьми та природою, між чоловіком і жінкою - це основні теми оповідань відомого українського письменника Василя Горбатюка, що складають цю книгу. Прочитати їх, поринути в їхній світ, перейнятися почуттями й переживаннями героїв цих творів - ніби напитися чистої, свіжої криничної води


Кокотюха А. Темні таємниці: роман/ Андрій Кокотюха. - Харків: КСД 2018. - 288 с.
Піщане - селище з поганою славою. А все тому, що в його околицях вже давно зникають люди, і найголовніше - молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло 26-річного Євгена. Це шокує Ольну, адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правохоронця Вадима Чотара. Його вже давно цікавлять дивні події, шо відбуваються поблизу Піщаного, особливо в зачиненому старому пансіонаті...Ольга і Вадим заглиблюються у пошуки Яни, але хтось навмисне збиває їх зі сліду. Той, хто боїться, що вони розкривають усі темні таємниці Піщаного...

Лис В.С. Графиня [Текст]: роман./В.С. Лис.- Х.: ХСД, 2017. - 224 с.
У нашу добу - цілком автоматизованого і компютеризованого 1998-го року - хтось намагається відтворити загадкові події, які відбувалися у волинському містечку Густий Луг року божого 1762-го. Але чи вдасться це йому і чи можливо взагалі реконструювати час?.. Вічність і нерозривність сасоплину з його історичними колізіями, проблемами і таємницями, з його особливими колізіями, проблемами і таємницями, з його особливими колоритом і ароматом, проходять через весь роман, через образи головного героя, провінційного вчителя і художника Платона, його учениці, відомої художниці, інших персонажів, зокрема таємничого убивці собак, провідника "Природного Євангелія" і ще таємничішої "білої графині" Венцеслави, єдиний портрет якої зберігається в місцевому музеї. Роздуми про сенс життя, болісні пошуки цього сенсу, моральний і мистецький вибір, складні, але глибокі почуття головних героїв, які вони намагаються приховувати , - все це створює яскраве поліфонічне тло твору.


Лис В. І прибуде суддя: роман/ Володимир Лис.- Харків: КСД, 2018.- 240 с.
Знайомство зі старою Вишнею в молодого випускника юрфаху Георгія виявилося моторошним. На його руках померла провідниця потяга Людмила, Незабаром знаходять задущеною дівчину Нілу. Георгій відчуває: в Старій Вишні коїться щось дивне і жахливе. Останньою краплею стає раптове самогубство судді, після чого містечко поринає в темну круговерть. Але прибуває новий суддя. Ним стає сам Георгій. Він одержимий майже маніакальною жагою справедливості. бажанням нещадно карати винних та нарешті розплутати цю темну історію. Однак чи має право виносити вирок той, хто сам мусить бути покараний? Адже він знає, що також винен...


Львів. Пані Панянки: Збірка/ Уклад. І передм. Н. Мікалео.- Х.: КСД 2018.- 320 с.
Львів - місто, відоме своєю давньою історією, яка пахне кавою, шоколадом та... вишуканими парфумами львівських пані. Тих надзвичайних жінок, які прославляли свою Батьківщину далеко за її межами. Але, будучи відомими акторками, співачками, мисткинями, кожна з них залишалася в душі звичайною жінкою, яка прагне бути коханою і щасливою.Про це мріяла зірка українського театру ХІХ століття Марія Заньковецька, закохана у Миколу Садовського. Ніжністю дихали листи Соломії Крушельницької до Володимира Лісницького. А легендарна воячка Олена Степанів йшла в бій, окрилена безмежним коханням до свого Романа. І так само, як і сотні років тому, суіасні львівянки поринають у химерне сплетіння любовних тенет. Адже епохи минущі, а кохання - вічне.

.
Нікалео Н. Черешні з коньяком: роман/ М.Нікалео.- Х.: КСД, 2017.- 192с.
Журналістка Олена неочікувано для себе опинилася у складній ситуації. У неї руйнується сім’я, і, здається, шлях до особистого щастя закрито. Це змушує робити непростий вибір: боротися або шукати всьому заміну. Олена намагається відволікти себе від проблем і від свого чоловіка. Шукаючи втіхи в однокласника, вона приймає запаморочливе запрошення і вирушає до Рима. Це помилка чи крок у нове життя? Шлях до мрії чи слідування за спокусою і гріхом? Свобода чи нові кайдани? А може, шанс повернути собі щастя?…


Прохасько М. Нестримна сила води: оповідання/ Маркіян Прохасько.- Львів: В-во Старого Лева, 2018.- 160с.
Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, потенційних сюжетів та альтернативних світів тут розгортаються історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, безпеки та переховування, виникнення запитань та віднайдення відповідей, тріумфу, поразки та рутинного переживання найбільшого щастя.Дев’ять текстів книжки, які сповнені різною мірою напруги та сюжетності, переплітаються між собою за допомогою спільних ідей, а інколи і персонажів. Ці тексти розкривають фраґменти та напівтони світу, центром якого є місто – найвиразніша ознака людської цивілізації. Його образ – ідеальний, тож неможливий, хоч бажаний.

Одного разу...
Роздобудько І. Одного разу: роман/ І.Роздобудько.- Х.: КСД, 2017.- 224с. Книжка-сповідь, книжка-спогад, книжка-роздум... Кожен знайде в ній щось для себе, про себе. Вона і для молодих — аби вони зрозуміли, що життя прекрасне і... коротке


Кириченко Б. Й. Корсунь-Шевченківський – Корсунь-Сошеннківський. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2016. - 85 с.

Сюжетною лінією книжки аналізуються історичні і літературні першоджерела про вплив не байдужих сучасників на полегшення долі Тараса Шевченка. Аргументовано доводиться необхідність належно шанувати пам'ять художника і педагога Івана Сошенка. В студентські роки він здійснив національний подвиг: задумав і тактовно організував представників еліти суспільства на викуп Тараса Шевченка з кріпацтва на волю імператорською родиною. Заслуговує світової пам'яті нащадків і Варфоломій Шевченко, який придбав ділянку землі під поховання Тараса Шевченка на Чернечій горі та фінансував траурний ритуал. Він же - поховав Івана Сошенка в Корсуні.


Кириченко Б. Й. Мій час. Том 1. - К.: ПП "Фірма "Гранмна", 2017. - 640 с.
Ця книга - перша у трилогії публіцистичної розвідки інженера, ученого, політика, журналіста і письменника в одній особі.У багатогранних роздумах наводяться причини чверть столітнього спаду українських економічних і соціальних параметрів аж до показників недорозвинених африканських країн. Вказуютьсяоб'єктивні тасуб'єктивніфактори, що призвели до втрат двох третин економіки.

червень 2018
Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного/ Олександр Пономарів. - Київ.: Либідь, 2017. - 360 с. У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ "Роздуми й коментарі" відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів широкого загалу читачів.

Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі: навч.посіб./ О.В.Тріщук, Н.М.Фіголь. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ.: НТУУ "КПІ", Вид-во "Політехніка", 2016. - 164с. Посібник найголовниші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних, апострофа, мякого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин мови, прізвищ тощо. Для студентів-редакторів, журналістів, філологів усіх курсів і спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Возняк М. Історія української літератури/М.Возняк; упорядкування, передмова М. Гнатюва. - 2-ге вид., випр. - Львів.: Світ, 2012. - 872с.
Фундаментальна праця відомого українського філолога, академіка М.Возняка висвітлює періоди розвитку української народності, української літературної мови, оригінального і перекладного письменства, літописну літературу. Докладно проаналізовано всі аспекти утвердження національної самобутності українського народу в XVI-XVII ст., активну роль у цих процесах. Усебічно досліджено своєрідність української шкільної драми, комедії, духовної та світської лірики, історичних пісень козацького епосу.
Герус Л.М. Українська народна іграшка/ Людмила Герус. - Київ.: Балтія-Друк, 2017. - 63 с. Українська народна іграшка є особливим, яскравим і самобутнім видом декоративно-прикладного мистецтва. Вона здатна зацікавити і дітекй як безпосередніх учасників гри, і дорослих в якості потужного засобу виховання, а також як спогади про власне дитинство. Вона захоплює тематикою, довершеною простотою форми, конструктивною вигадливістю, лаконічним декором, емоційною налаштованістю. З іграшками, створеними з тканин і ниток, з глини, з дерева, трави, соломи і навіть з сиру, з їх локальним розмаїттям знайомить читача це видання, багато ілюстроване на основі експонатів Музею етнографії та художнього промислу при Інституті народознавства НАН України (м.Львів), Музею Михайла Грушевського (м.Київ), приватних збірок, авторських творів тощо.
Топська Н. Зачарована квітами/Неллі Топська . - К.: ТОВ "Книжкова база "Альфа" , 2017. - 64с. Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на випробовування. Маючи від народження самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право малювати, додати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші миті не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, подорожуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт.
Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто кохається в українському мистецтві.
Ліховський І. Шевченківський національний заповідник/ Ігор Ліховський, Василь Пилип'юк.- Львів.: Світло й тінь, 2016.-281 с.
Ідея окремого видання, присвяченого Шевченківському національному заповіднику, виникла у процесі спілкування двох залюблених у Тараса Шевченка та рідний край українців, один з яких проживає у Києві, а інший - у Львові. Але обидва вважають себе земляками та духовними нащадками Великого Кобзаря і сприймають Тарасову Гору українським Еверестом, сходження на який має здійснити кожний хоча б раз ужитті.

Яворський Ф. Львів Давній/ Францішек Яворський, Адам Краєвський, Александер Чоловський. - Львів: Видавництво "Апріорі", 2017.-256 с.

У книзі "Львів давній" представлено переклади трьох найцікавіших фрагментів "Львівської Бібліотеки" - книжкової серії початку ХХ століття про історію Львова.


Топська Н. Батько українського театру/ Неллі Топська.- Київ: ТОВ"Книжкова база "Альфа", 2017.- 64с.
Книга розповідає про життя Марка Кропивницького - видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру , і це визначення у повній мірі відзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню.
Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто кохається в українському мистецтві.
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької/ упор. Козак Б. -Львів: Каменяр, 2016.- 530 с.
У книзі, підготовленій групою театрознавців, відтворюється історія (від створення до наших днів) одного із найцікавіших українських театрів- Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Перша книга тритомного видання охоплює період 1917-1914 рр.Березка А. Відомі композитори України / Андрій Березка . - Київ: ФОП"Мунін Г.Б." - , 2016. -368 с.: іл.
У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять на суто національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя та творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.
Рубенс Е.В.та ін.. Життя Бетовена/Е.В.Рубенс, Р.Роллан . - Львів: Тріада плюс, 2016. - 88 с. Пропонованийчитачеві есей про великого фламандця Рубенса класика бельгійської французькомовної літератури Еміля Вергарна (1855-1916) є оригінальним та своєрідним розумінням і тлумаченням натхненної постаті фламандського художника.
"Життя Бетовена" Нобелівського лавреата 1916 року Ромена Ролана (1866-1944) належить до обширного біографічного циклу " Життєписи славетних людей", створеного видатним французьким письменником понад століття тому.

Словник музичних термінів . Київ: Видавець Карпенко В.М., 2017. - 312с., іл.
Пропонований Словник містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії, та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрації, дібраних на основі різних, вітчизняних та зарубіжних джерел.
Призначений для широкого кола читачів.
Мельник Я. ... І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках/ Ярослава Мельник/ Вид. 2-е, випр. і доп. - Дрогобич: Коло, 2016. - 440 с . У монографії на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовленість його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи, особливостей психофізичної структури особистості автора.
Сатер Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу. / Девід Саттер. Пер. з англ. Наталії Комарової . - К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 528 с . Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальні системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970-1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні для широкого загалу читачів.
Алексієвич С. Останні свідки. Соло для дитячого голосу./ Світлана Алексієвич; Пер. з рос. Л.Лисенко. Вид.2-е. - Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 368 с. Друга книга славнозвісного художньо-документального циклу Світлани Алексієвич "Голоси Утопії". Спогади про Другу світову війну на теренах СРСР тих, кому під час війни було 6-12 років - найменш заангажованих і водночас найвразливіших її свідків. Війна очима дітей виявилася ще страшнішою, ніж та, яку закарбував жіночий погляд у книжці " У війни не жіноче обличчя". "Останні свідки" - це подвиг дитячої пам'яті.
Аджемоглу Д. Чому нації занепадають/ Д. Аджемоглу; Д.Робінсон; Пер. з анг. О.Демянчука. - Київ: Наш формат, 2017. - 440 с. Дарону Аджемоглу і Джеймсу Робінсону вдалося, здавалося б, неможливе - відповісти на питання, яке до них безрезультатно вивчали століттями: чому одні країни багаті, а інші - бідні?
Грунтуючись на п'ятнадцятирічних дослідженнях у галузі історії, політології та економіки, автори легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх держав не залежить від культури, клімату чи географічного положення.
Аджемоглу та Робінсон переконані: країни стали найуспішнішими через те, що їхні громадяни повалили владну еліту і створили суспільства, де головною цінністю стали рівні економічні та політичні права кожного. На їхню думку, саме свобода робить світ багатшим. Книга " Чому нації занепадають" - створює посібник, який допоможе краще зрозуміти причини, що сприяють процвітанню держав та їхньому занепаду.
Коваль П. Діти берегів часу: акція "Вісла". Спогади/ П.Коваль; пер. з пол. та передм. Л.Івасюк. - Львів: Світ, 2016. - 464 с. Видання допоможе читачеві пізнати правду про українсько-польські відносини на міжособистісному рівні до 1947 року в південно-східній Польщі, у Вармії та Мазурії. Тема важлива з огляду на те, що ці стосунки подавалися тенденційно, їх спотворювали і ними маніпулювали на політичному рівні упродовж усіх повоєнних десятиріч.
Согади Петра Коваля є одним із життєписів, який допоможе зрозуміти і відчути пульс часу в контексті однієї долі - долі жертви акції "Вісла", такої репрезенттативної для своєї доби і водночас такої особливої

Шурхало Д. Міфи Другої світової війни/ Дмитро Шурхало. - Львів: ПАІС, 2011. - 140 с. Чому кавалеристи не знали, що танк даремно рубати шаблею? Де насправді відбулася найбільш танкова битва? Скільки німці вивезли чорнозему з окупованих територій?...
У цій книжці розповідається про поширені уявлення про війну 1939-1945 років, які насправді не відповідають дійсності. Про те, як ці міфи зявилися і яким є їхнє реальне підгрунтя.
РуФ М. Малолітні в'язні фашизму: життєві історії українських і польських примусових робітниць і робітників в Австрії/ Маргарете Руфф. - Львів: Універсум, 2016. - 174 с.
Як відомо, між 1939 та 1945 роками понад мільйон людей з майже усієї Європи перебували на примусових роботах на території Австрії, з них 15000 у Форальбергу - частині Австрійської Республіки. Авторка книги д-р Маргарете Руфф уже понад 20 років займається дослідженням теми примусових працівників зі Східної Європи в цьому регіоні Австрії. У книзі зібрані інтерв'ю та описані життєві історії "цивільної роботи сили" , примусово вивезеної з Польщі й України (з Київської, Черкаської, Луганської, Полтавської, Донецької областей, з Галичини та інших регіонів України), які показують, в яких жахливих умовах змушені були перебувати ці люди, навіть якщо дехто з їхніх працедавців і ставився до них відносно непогано, адже щодня існувала загроза потрапити до в'язниць, концентраційних таборів чи навіть бути засудженими до смерті - навіть за найменшої провини чи непослуху. І кожен, хто насмілювався не миритися зі статусом "безпраних рабів", зазнавав кари. Окрім того, у своїй праці авторка висвітлила й проблеми, з якими зустрічалися вимушені переселені після свого повернення на Батьківщину, та описала утиски з боку влади та громадськості, яких їм довелося зазнати, оскільки їх називали не інакше як "зрадниками Батьківщини". Не залишилися поза увагою і спогади тих колишніх примусових робітниць та робітників з України та Польщі, які після закінчення війни залишилися в Австрії.
Велика кількість людей, вивезених на примусові роботи з України, були неповнолітніми. "Українська спілка колишніх малолітніх в'язнів фашизму", так само, як і ряд інших організацій, - випустила на підтримку колишніх примусових робітниць і робітників. Тому назва книжки книжки пов'язана з цим визначенням.
Горак Я. Огонь в одежі слова. Нарис про франкіану Святослава Максимука/ Яким Горак . - Львів: Апріорі, 2016. - 224с . Книга присвячена діяльності актора Львівського національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, народного артиста України, майстра художнього читання, відомого інтерпретатора української літературної класики Святослава Максимчука.Простежено творче становлення артиста, окреслено його напрацювання у фонографічному доробку - аудіозаписах української літературної класики. Детально охарактеризовано його виконання творів Івана Франка, зокрема трьох філософських поем, із залученням джерелознавчого аналізу самих творів, узагальнено риси виконавського стилю артиста.
Нарис рекомендований шанувальникам мистецтва художнього читання, акторам-декламаторам, культосвітнім працівникам, педагогам-філологам і всім, кому Святослав Максимчук відкриває красу і силу української літературної класики.
Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина- козацькі землі України ( XVI- XVIII ст.) . Тарас Чухліб. - Видання друге.- К: Видавець Олег Філюк, 2017. - 117 с . Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід'ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII-XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави. На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х років і до кінця 1700-х років території сучасних Донеччини та Луганщини.
Книга оформлена ілюстраціями, які відображають сучасні військові дії на сході України.

Ткач В.І. Війна і міф "Велика українська стіна" / В.І.Ткач.- Чернівці: Букрек, 2016.-244с.: іл.
Життя людства супроводжується міфами. Унаслідок фундаментальних трансформацій в Україні наша Україна опинилася на зламі, коли старі міфи перестають діяти, а нові ще лише народжуються. Деякі давні міфи йдуть у небуття, а народженні прецеденти стають витоками нових міфів, які ще будуть формуватися довгими роками і різними поколіннями та які треба негайно відобразити в формальному просторі законів і норм.
У своїй книзі "Війна і міф" Валентин Ткач розглядає ці процеси з історичної точки зору, аналізуючи при цьому глобальний контекст подій, в яких опинилась Україна. Підзаголовок книги - " Велика українська стіна" - підкреслює значимість періоду, в якому перебуває країна, - це час її цивілізаційного вибору. Яким буде цей вибір, таке наповнення отримають нові міфи, що супроводжуватимуть життя майбутніх поколінь українців.
Читачеві буде цікавою оцінка автора буденних фактів, які визначають нові смисли країни.
Корона, або Спадщина Королівства Руського/. За загальною редакцією Л. Івшиної. - Видання друге, стереотипне . Київ: ТОВ "Українська прес-група", 2017. - 696 с . Без сумніву, книга стане відкриттям навіть для заглиблених в історичні контексти. Не варто боятися закидів, що історію "переписують". Важливо те, що її треба "передумувати".... Чому корона, а не "ярлик"? Республіка чи монархія? Звідки йде наше державне " літочислення"?тМожливо, від київського князя Святослава, який у 971 році уклав мирний договір з візантійським імператором Іоанном Цимісхієм? Або ж від Ярослава Мудрого, тисячоліття утвердження якого на престолі будемо відзначати у 2019 році? Корона Данила Романовича. Чому саме проголошення цього володаря Королем Руським є однією з ключових, знакових подій нашої історії? в україні надто довго домінувала радянська "народницька2 історіографія, в якій не було місця еліті й загалом тим, хто своїми вчинками, моральними й інтелектуальними якостями, підіймався над загальною масою. Ми ж пропонуємо принципово нову оптику.

Шаповал Ю.І. Торнутись історії/ Ю.І.Шаповал.- 2-ге вид., допов. - Київ: Парламентське видавництво, 2017. - 504 с Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал - знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним імям. І водночас він талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей.
Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише "білих плям", а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийтну для всіх відповідь.
Мельниченко Н. #ЯНеБоюсьСказати: найвідвертіша книжка для підлітків/ Настя Мельниченко; худож.-оформл. Андрій Сміт. - Харків:Фоліо, 2017. - 213 с . Настя Мельниченко народилася у 1984 році в Києві. Громадська діячка, в минулому журналістка, мама двох синів - Ярослава і Северина.
У липні 2016 року мережу Інтернет підірвала потужна акція # ЯНеБоюсьСказати, в якій тисячі жінок і чоловіків розповіли свої історії. Це були дуже сильні і важкі історії - історії про насильство. Ця акція прогриміла не лише в Україні, але й за її межами. Тоді ж почалися розмови про те, що робити, аби не допустити такої кількості насильства в світі. Настя Мельниченко, ініціаторка акції, вирішила написати книжку, в якій розповісти підліткам про те, як не допустити сексуальне насильство зі свого боку, а також як поводитися і до кого звертатися, коли насильство вже сталося.
Пекар В.О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування/Валерій Пекар; худож.-оформл. В.І.Харченко. - Київ:ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 191 с .
У книзі популярно викладено теорію еволюції людського мислення, організації та великих соціальних систем, за якою останнім часом у професійній літературі і закріпилася назва "інтегральна динаміка". Ця красива і практична модель надає не лише ключ до розуміння стилів лідерства та управлінських культур, але й інструменти їх зміни. Текст грунтується на курсі лекцій, який автор читає у провідних українських бізнес-школах, але суттєво перевищує його за обсягом. Книга розрахована на підприємців та керівників-практиків, зацікавлених у розвитку власних навичок менеджменту та вдосконаленні своїх компаній та організацій.
Давидович М. Високий Замок у Львові (Замок Руських Королів). Видання третє, виправлене та доповнене. - Львів:"Тріада плюс", 2017. - 120 с .
У Книзі "Високий замок у Львові" автор досліджує і розповідає про унікальне історичне минуле України та закликає читача поглянути на власну історію очима українців. Вже сама титульна обкладинка символічно промовляє про забуту славну історію Високого Замку, яка кинута на бруківку. Дослідження розповідає про минуле нашого краю, якій у XIII столітті відомий під назвою Королівство Руське. Цитуються та коментуються руські літописи, давні хроніки Львова, праці сучасних дослідників, вимальовується діяльність правителів краю в умовах золотоординської експансії. Мета видання книг -показати славне минуле нашого Краю та Країни у яких ми живемо.
Коллінз Джим. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші - ні/ Джим Коллінз; пер. з англ. Оксана Савчин. - К.: Наш формат, 2017. - 368. с.
У цій книжці Коллінз аналізує діяльність і структуру компаній, яким вдалося здійснити прорив у вищу лігу бізнесу. Він відібрав фірми, які, попри всі кризи, п'ятнадцять років поспіль показували найкращі результати у своїй галузі. Як Gillette? Kimberly-Clark? Philip Morris та іншим вдалося взяти настільки високу планку? Джим Коллінз вивів формулу - дев'ять кроків, які допомагають розкрутити маховик успіху до швидкості, яка приносить шалені прибутки.

Сєнцов О.Г. Купіть книгу - вона смішна. Науково-популярний роман з елементами гумору/ Олег Сєнцов; пер. з рос. В.С.Бойка, худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Харків.: Фоліо, 2016. - 220. с.
Цікаво, а що б ви зробили, якби з'явився, ну скажімо, Хтось і запропонував загадати одне - тільки одне! - бажання, яке мало би виповнитися? Герої цього роману думають недовго, бо вважають цю пропозицію звичайним жартом. Ось і замовляє один вагон діамантів, другий - ціле поле коноплі, ну а третій... З третім складніше, адже він чомусь дуже серйозно поставився до цієї неймовірної пропозиції. Як же розпоряджаються молодики цими дарами, що звалилися на них? Прочитайте цей роман і ви зрозумієте ( зрештою, як і наші герої), що є щось коштовніше за діаманти. І ще: жодної повчальності, жодного моралізаторства, жодних висновків ви у тексті не знайдете. І тим не менш...
"Купіть книгу - вона смішна" - це той випадок, кол назва твору цілком відповідає його змісту. Це дуже веселий, дуже смішний, дуже легкий для читання роман.

Яремко І. 100 персон львівського спорту/Іван Яремко.- Львів: Тріада Плюс, 2011.- 392с. . До книги увійшли розповіді про представників львівського спорту - спортсменів, тренерів, керівників, журналістів, які своїми успіхами принесли спортивну славу нашому містові. Автор хотів залишити пам'ять не тільки про зірок світового спорту але й маловідомих нині персон, знаних попереднім поколінням львів'ян. книга щедро ілюстрована рідкісними світлинами, а також цікавими дружніми шаржами з колекції автора, багато з яких підписані героями малюнків.
Більша частина розповідей присвячена львівським олімпійцям, які здобули дотепер 46 нагород різного гатунку. 2012 року виповниться сто років від першого старту львівського спортсмена на Олімпійських іграх сучасності. Книга унікальна тим, що вперше в Україні в одному виданні зібрано таку кількість знаменитостей спорту, і може бути цікава не тільки історикам, вчителям чи тренерам, але й широкому загалу прихильників спорту.
Драч І. Сатирикон/ Іван Драч; уоряд.І.С. Рябий; передм. І. Славінської; худож.-оформлювач О.А.Гулагова.- Х.: Фоліо, 2017.- 415с. - Мукачево: Карпатська вежа, 2016. - 352 с . Ім'я Івана Федоровича Драча (нар.1936р.) відомо не лише в Україні, а й далеко за її межами. Поет, кіносценарист, драматург, перекладач, мисливець, громадський діяч, перший голова Народного Руху України (1989), лауреат Шевченківської і Державної премій СРСР, кавалер ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня (1996), Герой України (2006). Поезія Івана Драча виразно сучасна, масштабна, інтелектуальна, емоційно насичена, вона дозволяє читачеві повернутися в минуле, зазирнути в майбутнє, спонукає перейнятися тривогами нашого часу.
До видання увійшли поезії із книжок " Противні строфи" (2005), "Із майбутньої книги" ( 2007), "Сивим конем" (2011), "Saтириконn/ Pro i contra" (2015), в яких поет чуйно вловив найтонші вібрації сучасності.
Франко.Перезавантаження./ Упоряд. Б Тихоліз., А.Беницький. - Дрогобич: Коло, 2013. - 276 с . Пропоновану книгу-мозаїку склали 22 авторських візії постатті Франка сучасних українських пистменників, критиків, есеїстів, літературознавців, об'єднаних прагненням " перезавантажити" образ класика у суспільній свідомості, перечитати свіжими очима його твори та наново відкрити читачам - і самим собі - Його правдивий Профіль. Тексти, що увійшли до збірки ( студії, спогади, есеї, новели...) кристалізують суб'єктивний досвід наближення до живого, справжнього, незнаного Франка - завжди цікаво й завжди актуально .
Видання адресоване всім зацікавленим читачам, яким небайдужі власна історія - і власне майбутнє.

Дзюба І. М. "Гармонія крізь тугу дисонансів..."/ Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська. - Київ: Либідь, 2016. -584 с .
Це книжка про письменника в Часі - і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко - і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов.
Дочинець М. Мафтей. Книга написана сухим пером : роман/ Мирослав Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2016. - 352 с . В основу нового роману лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця лягли неймовірні події в Мукачеві, про які писали європейські газети серидини ХІХ століття. Для чого переповідаються історії? Може, з волі блукаючого відлуння, а може, тому, що діла проминулі срібними нитками вплітаються в мережу сучасної доби... Всі дивляться в дзеркало і майже ніхто не заглядає за скло, за срібний покрив. А головна ж тайна там. Мафтей зазирнув і ...
Сеник Л. Доба розстріляного відродження. Роман опору. Національна ідентичність. Література в час тоталітаризму/ Любомир Сеник. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 418 с . У збірник вибраних праць увійшла монографія про роман опору, а також статті, що були опубліковані в наукових збірниках і присвячені різним аспектам літератури доби "розстріляного відродження".
Книжка призначена для спеціалістів, студентів гуманітарного профілю і читачів, зацікавлених проблемами розвитку українського письменства в ХХ столітті.

Содомора А. Афористичні етюди/ Андрій Содомора. - Львів: Апріорі, 2016. - 360с . Зібрані у цій книжці афористичні етюди - це звязна, в есеїстичному ключі, бесіда про вічне: про світ і людину в ньому, що за ненастанних, упродовж тисячоліть, змін усе-таки в чомусь найсуттєвішому залишаються незмінними, впізнаваними, "про речі, що кожній людині вкрай потрібні, близькі" (Горацій), людині античній - і сучасній.... Низка латинських сентенцій, що служили тут заголовками для етюдів, впроваджено в обіг уперше.
Положій Є. П'ять секунд, пять днів. Роман/ Євген Положій. - Київ: Нора- Друк, 2016. - 176 с . П'ять секунд, п'ять днів, п'ять років, вічність - такий часовий алгоритм нового роману Євгена Положія. Головний герой, який все життя - у Вільних профспілках, на обох Майданах - бореться за справедливість, зрештою, коли посинається війна, йде на фронт і там потрапляє в "Іловайський котел". Тяжко поранений, у складі групи з тринадцяти бійців, намагається вижити в безнадійній ситуації. Після піврічного лікування, восьми операцій, емоційно виснажений, він приймає рішення, що вже зробив свою справу і прийшов час відпочити. Але коли старий товариш - народний герой, той хто разом з ним пліч-о-пліч боровся за правду, тепер силою і страхом створює в рідному місті свою бізнес-імперію, стає очевидним: якщо не борешся зі злом, опиняєшся на темному боці. Тож боротьба триває...
Коробчук П. Священна книга гоповідань./ Павло Коробчук. - Київ: ТОВ"Видавничий дім "Освіта", 2017. - 220 с . Павло Коробчук - один з найцікавіших письменників молодого покоління, автор п'яти поетичних збірок та одного роману, лауреат багатьох конкурсів та літературних слемів. Його твори перекладено англійською, німецькою, італійською, польською, литовською, білоруською, словацькою, російською мовами. Народився й виріс у Луцьку, мешкає в Києві.
"Священна книга гоповідань" - історія життя трьох братів, які потрапляють у парадоксальні кримінальні та вуличні перипетії - викрадання дітей, махінації з нерухомістю, торгівля внутрішніми органами, пограбування банку і товарного поїзда, підробка наукових ступенів, підпал будинку, парламентські вибори, розгін Євромайдану тощо.
Ця книжка - своєрідний реквієм за "гопниками". Книжка про віднаходження релігійності , про фікцію "своєї землі", про кризу середнього віку, про примирення зі старістю, зрештою - про любов.

Суходуб З. Ліна Костенко: Любов'ю-Пам'яттю Причастя/ Зиновій Сузодуб. - Львів: Апріорі, 2016. - 148 с . Пропонований комплект-диптих ( книга разом із компакт-диском) - це вислід спілкування автора Зиновія Суходуба ( члена НСПУ, Заслуженого журналіста України) із поетесою Ліною Костенко у переломні, віхові моменти української історпії середини 2010-х років. Тут зафіксовані "великим планом" солідарність Ліни Костенко із протистуючими проти тоталітарного режиму студентами Києво-могилянської академії, а також - із голодуючими тележурналістами восени 2004 року..., а ще - її роздуми про українську молодь, зворушливі спогади про друзів- побратимів, зокрема Василя Симоненка, Івана Миколайчука....
Хомич М.Є. Територія брехні/ Микола Хомич. - Київ: Юніверс, 2016. - 256 с . Київська Русь, ХІ століття. Князь Володимир і Рогнеда, Ярослав Мудрий і його наречена - шведська принцеса Інгігерда. Насскільки правдиво відображені події минулого в літописах і скандинавських сагах? З упевненістю можна стверджувати лише те, що в минулому люди відчували, страждали і любили, як у наш час. Прочитавши стародавні графіті на стінах київського собору Святої Софії і розгадавши їхню таємницю, герої роману "Територія брехні" вирушають у подорож до Скандинавії - батьківщини нареченої Ярослава Мудрого Інгігерди.
Герої роману - наші сучасники. Випадкова зустріч змушує їх зануритися в тисячолітню таємницю.Бажання докопатися до правди минулого несподівано розкриває загадки їхнього особистого життя. минуле нікуди не зникло. Носіями яких генів є ми, нащадки Київської Русі?
Історичний детектив, написаний у кращих традиціях цього жанру, розкриває маловідомі сторінки давньої української історії.
Курков А. Шенгенська історія/ Андрій Курков; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - Харків:Фоліо, 2017. - 715 с . 21 грудня 2007 року лпівночі Литва приєдналася до Шенгенського простору. Уцю ніч молоді пари, які подружилися на рок-фестивалі, зібралися на хуторі Пієнагаліс, щоб відсвяткувати "Шенгенську ніч" і поділитися одне з одним планами на майбутнє. Інгрида та Клаудіюс говорили про свій переїзд до .Лондона, Андрюс і Барбора збиралися до Парижа, а Рената і Вітас- до Італії. Вони не знали і навіть припустити не могли, чим їм доведеться там займатися. Вони довіряли Європі і були впевнені, що вона їх не підведе. І поки вони сиділи за столом і очікували на "шенгенську північ", далеко від Пієнагаліса до шлагбаума, який перекриває дорогу на литовсько-польському кордоні, підійшов старий з дерев'яною ногою, який знав Європу як свої п'ять пальців. Він дочекався півночі і, як тільки прикордонники підняли назавжди смугастий шлагбаум, став першим литовцем, який перейшов кордон без пред'явлення паспорта. Перед ним теж лежала далека дорога, а в схованці його дерев'яної ноги вирушили в подорож разом зі своїм власником шість його паспортів. І все на одне ім'я - Кукутіс...
Кононович Л. Чигиоинський сотник/Леонід Кононович. - Харків: Видавництво"Ранок" : Фабула", 2016. - 528 с . Леоніда Кононовича звикли вважати основоположником кримінального жанру в українській літературі, але його новий роман "Чигиринський сотник" - щось зовсім інше. Це гостросюжетна оповідь про маленького козака, що немов зринув із надр стародавньої легенди, безтурботного мандрівника в нетрях язичеської демонології, і в той самий час - теперішній лицарський роман, "козацьке фентезі", де національна традиція перегукується із чужоземними містичними практиками, а чудове багатство мови сполучається з бойовою динамікою історичної саги. Це по-справжньому екстремальне читання, несподіваний і гострий погляд на наше минуле й "український мир".
Йовенко С. Жінка у зоні /С.А.Йовенко . - К.: Укр. пропілеї, , 2016. - 484с. - ( Серія In corpore"). До книжки "Жінка у зоні" увійшли вірші, оповідання та повісті, присвячені подвигу українців у жертовній боротьбі з наслідками Чорнобильської катастрофи та протистоянні імперським злочинам влади і Кремля на Майдані. Обидві трагедії обємно розкриваються перед читачем у глибинному екзистенційному вимірі авторської рефлексії.
Також видання містьиь різножанрові поезії різних років - від 60-их до сьогодні.

Нотомб Амелі. Подив і тремтіння:роман /Амелі Нотомб; переклад із фр. Віктора Шовкуна. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. - 128с.
Це найвідоміший роман бельгійської, удостоєний премії Французької академії, перекладений багатьма мовами.
В основі роману- глибокий конфлікт двох традицій і культур: Сходу й Заходу. Героїня народилася в Японії й тепер повернулася туди працювати й великій токійській компанії. Дівчина робить спроби приносити користь, але ментальне провалля,яке пролягло між нею й роботодавцями, постійно призводить до неприємностей.
Таран Л. Крила Магдалин /Л. Таран . - Чернівці: Букрек, 2017. - 2 32с. Вона не ангел, вона - Магдалина. Рішниця? Свята? Вона - як усі, вона - особлива. Уляна, Інна, Галина, Ліна - це також її імена. Впізнаєте? Може з котроюсь із них вас зводила доля. Може, якась промайнула у вашому сні...
На завершення - цикл любовної лірики 2 Вірші, надіслані Сапфо": як своєрідний щоденник серця.
Для широкого кола читачів.

Чумарна М. Стражі: роман-притча /Марія Чумарна. - Львів: Апріорі, 2017. - 304 с. "Стражі" - роман-притча про шлях людської свідомості до осягнення правди в собі. Його безіменні герої, як шахові фігури на шахівниці людських доль, відображають різноликість Істини, різмаїття поглядів на сенс життя і призначення людини в земному світі. Роман зітканий з притч, міфів, філософських розмислів мудреців різних епох.
В суголоссі з романом - "Новели про Безсмертя": це поезія в прозі, що розкриває таємниці трансформації світу і людської свідомості. Для широкого кола читачів.

Дяченки М. та С. Варпн / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. Я. Житіна; худож.- оформлювач Н.С. Галавур. - Київ: ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 316с. Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять дива і знають наперед думки простих людей. Захоплюючі пригоди, неймовірні тварини, живіт поля і ліси- у романі М. та С. Дяченків "Варан" є все, що потрібне "справжньому" фентезі. Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших,-філософський зміст, одвічні питання, на які можливо, немає відповіді, але які повинна поставити собі кожна людина...

Дяченки М. та С. Темний Світ. Рівновага: роман/ Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Негребецького; худож.- оформлювач Н.С. Галавур. - Київ: Фоліо, 2017. - 283с. Мене звуть Даша Лебедєва. Філфах МДУ, другий курс. Я безтолкова і загалом середнячок. Коли роздавали таланти, мене явно відтіснили кудись у кінець черги... До того, як усе це закрутилось, я гадки не мала, що срібний кулон, який дістався мені від батька, - потужний артефакт і з його допомогою можна бачити Тіней. Я й уявити собі не могла, що ці жахливі безсмертні створіння, які висмоктують із людей радість, любов і життєві сили, будуть загрожувати моїм близьким. І, звичайно, навіть не підозрювала, що на мене можуть звернути увагу відразу двоє хлопців - самовпевнений мажор Сем і чесний добряга Міша
Але про все по порядку. А почалася ця історія з того, що я померла...


Дяченки М. та С. Ключ від Королівства: роман/ Марина та Сергій Дяченки; худож.- іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл.Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 283с. "Ключ від Королівства" - перший роман трилогії про пригоди школярки-семикласниці Ліни Лапіної (до трилогії також входять романи "Королівська обіцянка" і "Зло не має влади"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори (понад 20 томів) письменників, перекладені української та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Ліна поверталася зі школи додому - втомлена, з важезним рюкзаком за плечима Незвичайний випадок у тролейбусі привернув до неї увагу дивного чоловіка. Його звали Оберон і, як потім з'ясувалося, він був королем мандрівного Королівства. Ліну, що не одразу погодилася стати бойовим магом, чекають розчарування і перемоги, страх і радість, дружба і зрада...

Дяченки М. та С. Королівська обіцянка: роман/ Марина та Сергій Дяченки; худож.- іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл.Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 284с. "Королівська обіцянка" - другий роман трилогії про пригоди школярки - семикласниці Ліни Лапіної ( до трилогії також входять романи "Ключ від Королівства" і "Зло не має влади"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори ( понад 20 томів) письменників, перекладені українською та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Ліна несподівано для себе знову птрапляє у чарівне Королівство, доля якого напряму залежить і від неї. Чи не злякається дівчинка, хоч вона і маг дороги, карколомних небезпечних пригод, що на неї чекають у світі, звідки немає вороття?... ЇЇ супутники - людожер Уйма, некромант Максиміліан, на кожному кроці - пастка, йдеться про життя на краю від загибелі... Але Ліна не відступає від даної нею обіцянки...

Дяченки М. та С. Зло не має влади: роман/ Марина та Сергій Дяченки; худож.-іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл. Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 316с.
"Зло не має влади" - останній роман трилогії про пригоди школярки семикласниці Ліни Лапіної ( до трилогії також входять романи "Ключ від королівства" і "Королівська обіцянка"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори ( понад 20 томів) письменників, перекладені українською та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Що чекає Королівство, мешканці якого забули свого короля? Звісно, воно приречене на загибель та запустіння. Тим більше коли його осаджує Сарана - жахлива стонога і сторука навала змітає й витоптує все на своєму шляху, і немає від неї порятунку. У Ліни, мага дороги, є лише три дні, щоб урятувати Королівство....

Дяченки М. та С. Самум: роман, повість, оповідання/ Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Негребецький; худож.-оформл.Н.С.Галавур. - К: ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 316с.
Вона - сучасна відьма-авантюристка, ворожить і знімає причину на вроки, проте вірить в гроші. Він - демон, що вселився в неї.
Вона - одержима. Він - жорстокий хазяїн.
Двоє ненавидять одне одного і повязані спільною місією. Варто хоч раз помилитися, спізнитися, схибмтм і відьма, ідемон опиняться в пеклі. Однак у такій важкій справі помилка - це тільки справа часу...
До нової книжки Марини та Сергія Дяченків, крім роману "Одержима", увійшли нові повісті та оповідання: "Електрик", "Самум", "Хрущ".
Чумарна М. Камінь навернення: афоризми і притчі про людину і світ /М.Чумарна . Львів: Вид-во АПРІОРІ, 2015. - 240с.
Притча - це маленька піщинка, в якій відображено унівесальні закони океану людського буття. Вона пробуджує розум, душу і уяву людини, аби навернути її серце до істинних цінностей життя.
"Камінь навернення" - третя книжка Марії Чумарної, яка продовжує поетичний діалог автора з носіями древніх знань, розпочатий у книжках "Озеро істини" та "Фоліант мудрості". Вона відкриває читачам нові грані магічного кристала людської мудрості.
Скрябін К. Я.Шонік і Шпіцберген/ Кузьма Скрябін; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. -Харків: Фоліо, 2017. - 122с. - (Графіті) Кузьма Скрябін ( справжнє ім'я Андрій Кузьменко) народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Закінчив музичну школу за класом фортепіано. У 1989 році записав першу пісню у складі музичної групи "Скрябін". З того часу став відомим як співак, автор музики і текстів багатьох десятків пісень, а також ще і як талановитий письменик. У видавництві "Фоліо" вийшли друком його книжки "Я, "Побєда" і Берлін" ( українською та російською) і "Я, Паштєт і Армія".
2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув в автомобільній аварії.
У повісті "Я, Шонік і Шніцберген", а також у піснях 2006 - 2014 років, що увійшли до видання, якнайкраще розкривається яскравий талант Кузьми з його іскрометним гумором, тонким ліризмом, чіткою громадянською позицією.

Винничук Ю.П. Аптекар: роман/ Юрій Винничук; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - К: ДОВЖЕНКО, 2017. - 318с. Події нового роману Юрія Винничука "Аптекар" відбуваються у 1646- 1648 роках спочатку у Венеціанській республіці, а далі - у Львові. Історичне тло уміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де персонажі історичні сусідять з вигаданими, а їхні стосунки формуються у любовні трикутники. Фантазійні описи звучать як реальні, авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі сну.
Проза Ю. Винничука - це завжди інтригуюча оповідь завдяки бурхливій уяві майстра вишуканих стилізацій.
Автор знову дивує тим, що новий роман, який поєднує у собі метафоричність і гострий сюжет, не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й алюзії єднають його з " Тангом смерті"
Винничук Ю.П. Лютеці: роман/ Юрій Винничук; худож.-оформлювач О.А.Гугалова. - Харків: Фоліо, 2017. - 314с. Роман "Лютеція" - черговий постмодерний витвір Юрія Винничука з елементами містики, детективу, еротики, гумору і смутку. Автор зупиняється, як колись Данте, "на півдорозі", щоб озирнутися назад і довідатися, хто він насправді, прагнучи звести порахунки зі своїм молодечим бунтом проти навколишньої совєтської дійсності, розкопати щось більше про свою родину. І все це на тлі нестримних любовних пригод не тільки автора, але й львівського Дон Жуана 1840-их років Івана Вагилевича.
Таємничу Лютецію, дівчину зі снів, розшукують герої роману. На перепоні цих пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена карт. А десь поза цим світом триває Велика Битва, звістки про яку приносять ціною свого життя мужні Листарі, до яких належить Лютеція.


Талеб Н. Чорний лебідь. Про (не) ймовірне у реальному житті/ Насім Ніколас Талеб; пер. з англ. Микрла Климчук. - К: Наш Формат, 2017. - 392 с. Цілком очевидно, що життя - це сумарний ефект небагатьох важливих потрясінь. Згадайте своє життя. Перерахуйте важливі події й технологічні винаходи, що припали на ваш вік, і порівняйте з колись напрогнозованим. Скільки їх "Приїхало за розкладом" ? Подивіться на особисте життя, з%D

Кiлькiсть переглядiв: 2591

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.