Відділ комплектування і обробки літератури є структурним підрозділом ЦБ, знаходиться у веденні і працює під безпосереднім керівництвом директора ЦБС або його заступника.

Відділ у своїй практичній діяльності керується законами, постановами і наказами Міністерства, Управління культури, відділу культури і туризму; "Положення про централізацію державних масових бібліотек", рекомендаціями методичних центрів; перспективними і річними планами роботи ЦБС;
Структура і штат відділу затвердженні в установленому порядку.
Відділом керує завідуючий, який назначається та звільняється від даної посади наказом директора ЦБС по узгодженню з відділом культури, районною державною адміністрацією у відповідності з трудовим законодавством. Він несе відповідальність за організацію та зміст роботи відділу.Обов'язки завідуючого відділу визначаються посадовою інструкцією, затвердженною директором ЦБС. Завідуючий відділом входить до складу ради при директорі.
Відділ складає перспективні річні плани роботи, текстові і статистичні звіти про роботу відділу. Плани і звіти затверджуються директором ЦБС.
Відділ проводить мироприємства по підвищенню рівня організації праці.
Розпорядок роботи відділу затверджений директором ЦБС в узгодженні з відділом культури райдержадміністрації і комітетом профспілки бібліотечних працівників.

Загальні положення

Забезпечення науково обгрунтованого комплектування єдиного фонду ЦБС, розкриття його через систему каталогів з метою сприяння національного і духовного виховання.
Формування єдиного соціального - професійного складу читачів з урахуванням народногосподарського і культурного профілю району. Координація комплектування з бібліотеками інших систем та відомств регіону.Завдання та обов'язки

Планування комплектування єдиного фонду
а) розробка перспективного тематико-типологічного плану комплектування єдиного фонду; систематична його коректура.
б) складання оперативних планів комплектування, контроль за їх виконанням.
в) попередній диференційований розподіл коштів на комплектування фондів кожного структурного підрозділу.


Здійснення поточного комплектування єдиного фонду.
а) організація перегляду видавничо-книготоргової бібліографії і підбору потрібних видань відділами ЦБ, дитячих бібліотек, міських бібліотек і бібліотек -філіалів; уточнення, коректування і узагальнення замовлень. Оформлення зведених замовлень в бібліотечному колекторі, контроль за їх виконання:
б) придбання аудіовізуальних матеріалів; забезпечення підрозділів ЦБС бібліографічними і інформаційними матеріалами республіканських, обласних органів і служб інформації;
в) прийом і облік нових надходжень;
г) розподіл нових надходжень між структурними підрозділами і інформація працівників ЦБС про поступлення літератури.
д)уточнення і коректування заставок відділів ЦБС на періодичні видання, оформлення підписки в місцевому відділені "Укрпошта" Організація зведеного каталогу періодичних видань, які є в бібліотеках району.

Проведення доукомплектування єдиного фонду.
а) виявлення прогалин в комплектуванні фонду разом з відділом організації і використання єдиного фонду.
б)прийом і облік одержаних видань

Участь разом з відділом організації і використання єдиного фонду в вивченні складу і використання фондів структурних підрозділів; у виявленні і перерозділі невикористаної, непрофільної, багатоекземплярної літератури;

Створення і введення довідкового апарату відділу на допомогу комплектуванні /картотеки поточного комплектування, систематичної картотеки доукомплектування, предметно-тематичної картотеки економічного профілю району, зведень про склад читачів ЦБС та ін.)

Формування разом з фнформаційно-бібліографічним відділом системи каталогів картотек ЦБС. Організація, ведення і редагування центральних і зведених каталогів; надання дитячим бібліотекам та бібліотекам-філіалам у ведені і редагуванні каталогів на їх фонди.

Бібліотечна обробка поточних надходжень для всіх структурних підрозділів ЦБС.
а) бібліографічний опис у відповідності з державними стандартами і правилами опису творів друку; розмноження карточок для каталогів;
б) класифікація видання за таблицями ББК для масових і дитячих бібліотек;
в) шифрування і технічна обробка книг.

Передача у відділи ЦБ, дитячі бібліотеки, міські бібліотеки і бібліотеки - філіали опрацьованих видань з необхідним комплектом для їх каталогів.

Координація роботи з бібліотеками інших систем і відомств району по комплектуванні фондів, підписки на періодичні видання, створення зведених каталогів.

Вивчення і узагальнення передового досвіду централізованих бібліотечних систем по комплектуванню і обробці фондів, організації системи каталогів; впровадження передового досвіду в практику роботи ЦБС разом з організаційно-методичним відділом.

Участь у роботі:
а) по підвищенню кваліфікації працівників ЦБС у відповідності з профілем відділу;
б) по наданню консультативної і методичної допомоги бібліотекам інших систем і відомств району в комплектуванні фондів, обробці літератури і організації каталогів, в проведенні міропреємств по підвищенню кваліфікації бібліотекарів.

Кiлькiсть переглядiв: 1459

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.